Oklevetani svetac – Vladika Nikolaj i srbofobija

SRBI I JEVREJI

Jevreji pali za slobodu Srbije

Mnogi Jevreji su se junački borili za slobodu Srbije. O nekima smo pisali u članku „O Srbima, Jevrejima i antisemitizmu, opet“ („Palanka filosofije“, „Dveri“ 4/2004). Evo još nekih imena i podviga.
Dr Ignjat Feliks, ugledni lekar u Homolju. Od 1912. stavio se na raspolaganje srbskoj Vrhovnoj komandi, da bi kao lekar pomagao. Umro je kad je saznao da su mu sva tri sina u srbskoj vojsci pala na Solunskom frontu.
Dr Samuilo Poper, koji je 26 godina u srbskoj vojsci bio poručnik – Trupni lekar, učestvovao je u svim ratovima, od Srbskobugarskog do Prvog svetskog. Godine 1918. dobio je sepsu, negujući ranjenike, i umro.
Dr Samuilo Pops bio je lekar poljske bolnice u ratu 18761878. Njegova bolnica bila najbolje uređena. Nosilac Takovskog krsta.
Dr Aleksandar Pops, sin Samuila Popsa, bio aktivan lekar u srbskom sanitetu od 1912. do 1918. Za zasluge odlikovan Zlatnom medaljom za revnosnu službu, Medaljom Crvenog krsta, Zlatnim krstom kralja Petra I, itd.
Dr Rafailo Biđerdani, u Prvom svetskom ratu bio komandant III poljske bolnice Šumadijske divizije. Umro od pegavca u Beogradu 1915. godine.
Dr Mordehaj Novgorodski i dr Benjamin Novgorodski, lekari Timočke divizije II poziva, lekari logorske bolnice kod sela Arte, lečili srbsku vojsku u blizini Valone, pred odlazak na Krf.
Dr Leon Vajs, Jevrejin koji je rođen u Njujorku, studirao u Parizu, došao je, za vreme Prvog balkanskog rata, u Beograd, i bio lekar dobrovoljac. Umro, lečeći bolesnike, u Čačku 1915.
Dr Avram Vinaver, rodom iz Krakova, 1901. nabavio prvi rendgen aparat u Srbiji. Učestvovao u balkanskim i Prvom svetskom ratu kao rezervni major saniteta. Umro od tifusa 1915. u Đevđeliji, i, po svojoj želji, sahranjen u zajedničku grobnicu. A evo kako dr Avram Nisim opisuje herojstvo svoje niške braće:
„Bilo je to za vreme balkanskog rata 1912/13 godine, u kome sam učestvovao kao dobrovoljac – student medicine – kao lekarski pomoćnik u Vojnoj bolnici ‘Ćelekula’ u Nišu. Prilikom moje prve posete u oslobođeno Dušanovo Skoplje, sreo sam svog bivšeg školskog druga, tada aktivnog oficira Tasu Dinića (pred Drugi svetski rat bio je narodni poslanik, koji je u Skupštini pucao na predsednika vlade dr Milana Stojadinovića). Taj moj drug Tasa Dinić iznenadio me je rečima: ‘E, moj Avrame, da nije bilo našeg ‘filozofa’ sumnjam da bismo stigli u Skoplje pre ‘braće’ Bugara!’ Taj njegov ‘filozof’ bio je Nišlija Nisim Pelosof, sin ćevabdžije Solomona Pelosofa, zvanog ‘Salamon el Arap’. Po pričanju moga druga Tase, koji je bio njegov komandir, u otsudnoj borbi kod Kumanova počeli su naši da odstupaju, a naš Pelosof digne zastavu i povikne: ‘Napred, Nišlije, za Kralja i Otadžbinu!’ Na taj povik vojnici pođu napred i probiju front. Sem junaka Pelosofa, niški Jevreji dali su još nekoliko žrtava u Balkanskom ratu:
1) Ašer Levi, rezervni poručnik, u mirno doba bankarski činovnik iz Beograda, umro je na vojnoj dužnosti u Štipu. Kratak nekrolog sa njegovom fotografijom izašao je u ‘Ilustrovanom albumu’ Balkanskog rata, koji je izdao Šijački;
2) Zdravko Nisim, konjički podnarednik, stariji brat braće Nisim, trgovaca iz Niša, koji su streljani 1942. na Bubnju kod Niša;
3) Jakov Karić, obućar iz Niša, jedan od braće Karića, štampara iz Niša, koji su se docnije preselili u Beograd. Poslednja dvojica poginula su na Merdarima pri jurišnom napadu na Turke zapadno od Vranja.“
Srbi su ovo zaboravili pod komunizmom, kad su zaboravili i svoje heroje. Ni ranije, ni kasnije. Sad, kad obnavljaju sećanje, obnoviće i sećanja na to, uprkos svemu, uprkos Vesliju Klarku, Medlin Olbrajt, Ričardu Holbruku, Bernaru Kušneru, Berneru Anri Leviju, Alanu Finkelkrautu, itd. Jer, „Srbi Mojsijeve vere“ su to zaslužili zajedničkom borbom za Srbiju. Pamtiće ih Srbija uprkos i Jovanu Bajfordu, zabadaču trna u zdravu nogu, maskiranom u intelektualca „par excellence“.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *