Оклеветани светац – Владика Николај и србофобија

Литература

Алмули, Јаша: Живи и мртви, изд. С. Машић, Београд 2004.
Бајфорд, Јован: Потискивање и порицање антисемитзма / Сећање на владику Николаја Велимировића у савременој српској православној култури, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд 2005.
Батрићевић, др Ђуро: Патријарх Гаврило Дожић и његово доба”Светигора, Цетиље 2000.
Бојић, Мирко: Југословенски народни покрет “Збор”, 19351945 / Један критички прилаз, Народна књига – Алфа, Београд 1996. Вајкарт, др Рихард: Од Дарвина до Хитлера / Еволуциона етика, еугеника и расизам у Немачкој, СГ – Вили, Београд 2005.
Veith Gene Edward, Jr. Modern Facism, Liquaditing the Judeo Christian World view, SPH, Saint Luis, 1993.
Владика Николај, данас и овде, “Књижевне новине” 1048-1049,2001-2002. Димитријевић, Владимир: Највећи Србин после Светог Саве / Књига о Владики Николају, Легенда, Чачак 2006.
Живојиновић, Драгољуб: СПЦ и нова власт 1944-1950, Хришћанска мисао, Србиње – Београд – Ваљево, Минхен 1998. Златоусти проповедник васкрслога Христа (прир. В. Димитријевић, Г. Вељковић), Духовни луг, Крагујевац 2003.
Илић, Предраг: Српска Православна Црква и тајна Дахауа, издање аутора, Београд 2006.
Јанић, Ђорђе: Хаџија вечности, Храст, Београд, 1994.
Јанковић, Милан Д.: Епископ Николај Велимирoвић – Живот, мисао и дело I – III, Епархија шабачко-ваљевска, 2001-2002.
Јахи, Харун: Страхоте које је дарвинизам донео човечанству, ЦПС, Београд 2002.
Јосиф, Митрополит: Мемоари, Светигора, Цетиње 2006.
Краљево октобра 1941, Народни музеј Краљево – Историјски архив Краљево, Краљево 2003.
Кураев, диакон Андреи: Как делают антисемитом, “Одитигитрил”, Москва 1998.
Лебл, Жени: До “коначног решења” / Јевреји у Србији, Чигоја, Београд 2002.
Лустиже, Жан Мари: Божји избор, Јел – мил, Чачак, 2003.
Мајмонид (Градац 116/117), Чачак 1995.
Николај, Владика: О Богу и о људима, Ваљевац – Књижевна заједница, Ваљево – Нови Сад 1993. Николић, Коста: Немачки ратни плакат у Србији 19411944, Бонарт, Нова Пазова, 2000.
Нојбахер, Херман: Специјални задатак: Балкан, Службени лист СЦГ, Београд 2004.
Палавестра, Предраг: Јеврејски писци у српској књижевности. Институт за књижевност и уметност, Београд 1998.
Pol, James and Suzanne, Tko je financirao Hitlera, Globus, Zagreb 1981.
Православље и изазови рачунарске технологије, Дом Св. владике Николаја, Краљево 2005.
Речник српско-хрватског књижевног језика, Нови Сад – Београд, 1969.
Самарџић, Милослав: Сарадња партизана са Немцима, усташама и Албанцима, Погледи, Крагујевац, 2006.
Св. Владика Охридски и Жички Николај (прир. епископ Атанасије Јевтић, Епархија Жичка и манастир Жича, 2003).
Светац! / Свједочанства о Блаженику, Глас концила, Загреб, 1999.
Симић, Сима: Прекрштавање Срба за време II светског рата, Графички за вод Титоград 1958.
Слијепчевић, Др Ђоко: Југославија уочи и за време II светског рата, Искра, Минхен, 1978.
Соколов, Е. В.: Културологија / Огледи из теорија о култури, Просвета, Београд 2001.
Суботић, Драган: Епископ Николај и православни богомољачки покрет, Нова Искра, Београд 1996.
Суботић, др Драган: Српска десница у 20. веку / Оглед о политичкој филозофији Димитрија Љотића, Институт за политичке студије, Београд 2004.
Sutton Antony, C. Wall Street and Rise of Hitler, Bloomfield Books, 1976.
Трубецкој, Николај: Европа и човечанство, Логос, Београд 2001.
Хепел, др Мјуриел: Џорџ Бел и Николај Велимировић – прича о једном пријатељству, Светигора, Цетиње 2003.

Comments are closed.