NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Silaska Svetoga Duha

Kondakъ №

Vozbrannый paraklite, cRю2 nb7a i3 zemli2, životvorsщій, sp7si1telьnый i3 vses™hй dyše, vhnu t nc7A i3shodszй i3 vъ sn7э počivazй, sošestvіemъ že vъ vi1dэ džgnennыhъ kzhkwvъ ґpclы prosvэti1vый, snizoйdi2 i3 nhnэ sъ g0rnihъ vыsHtъ na nы2 nedosto6йnыz rabы6 tvoS, i3 porodi2 nasъ kъ n0voй blgdtnoй ži1zni, da vospoemъ tebЁ:

Prіidi2, ўtёšitelь blgjй, vseli1sz vъ nы2, i3 sp7si2 dyši naša.

Jkosъ №

ЃgGlwvъ tvorecъ i3 gDь si1lъ sъ nb7sЁ sošedъ i3 pl0tskoe vosprіemъ є3stestvo2 naše, prіi1de na zemlю, da sp7setъ krt0mъ i3 voskresenіemъ svoi1mъ padšій drevlэ r0dъ člvёčь, i3 paki vosšedъ na nb7o, sёde njdesnuю bGa i3 nc7A, da sovoznesetъ i3 njb9itъ є3stestvo2 naše, i3 da sozi1ždetъ na zemli2 crtvo pravdы i3 mi1ra nj dysэ s™э, є3g0že nikt0že m0žetъ vi1dэti, ѓщe kto2 ne rodi1tsz svhše tёmže dyhomъ. Segw2 radi gDь našъ, ko nc7Y thodS, ne njstavi nasъ si1rыhъ, no nbэtovA grёšnikwmъ svoi1mъ, glag0lющe: ѓzъ ўmolю2 nc7A i3 i3nagw ўtёšitelz dastъ vamъ, da bydetъ sъ vami vo vёkъ, d¦ъ i4stinы, є3g0že mjrъ ne m0žetъ prіsti, nižE znaetъ є3gw2, i4že t nc7A i3sh0ditъ, t0й svidёtelьstvuetъ nj mnЁ. Ўtёšitelь, d¦ъ s™hй, t0й vы nayčitъ vsemY i3 vospomsnetъ, ćže rekъ vamъ. SemY nbэtovanію vnёmlющe, ґpcli molshu tebЁ, s™hй ўtёšitelю, da sk0ro sni1deši, vopію1щe tebЁ si1ce:

Prіidi2, ўtэšitelю blgjй, vhnu t nc7A i3shodszй. Prіidi2, nbcnoй paraklite, pri1snw vъ snэ počivazй. Prіidi2, podatelю ži1zni, prikloni2 nb7sA i3 sni1di. Prіidi2, nbcnый cRю2, prikosni1sz goramъ i3 vozdhmztsz. Prіidi2, vses™hй dyše, i3 nastavi nasъ svёtomъ i4stinы tvoeS. Prіidi2, kristallovi1dnый živ0te, i3 prosvэti2 mjrъ ngnemъ blgdti tvoeS.

Prіidi2, ўtёšitelь blgjй, vseli1sz vъ nы2, i3 sp7si2 dyši naša.

Kondakъ v7

Vi1dэvъ gDь po voskresenіi svoemъ ўčeniki2 svoS є3щE pl0tskaz mydrstvuющihъ i3 zemn0e carstvo čaющihъ, kvi1sz, i4mъ dveremъ zatvorennыmъ, dynu i3 prepodadE i4mъ d¦a s™agw blgdtь prosvэщaющuю pomыšlenіz i5hъ i3 ўgotovlsющuю i5hъ kъ prіstію suщestvennomu tainstva bžctvennagw, glag0lющe: prіimi1te d¦ъ s™ъ, i4mže tpusti1te grэhi2, tpystztsz i4mъ, i3 i4mže derži1te, deržatsz. Tёmže, prіemše takovyю vlastь duh0vnuю, ўkrэpi1šasz dyhomъ, vopію1щe bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumъ bžctvennый nj grzdyщemъ crtvіi b9іi tkrыvaz, gDь našъ sobrA ўčeniki2 svoS vs‰ vk{pэ na gorЁ є3leHnstэй, i3 povelЁ i4mъ po voznesenіi є3gw2 na nb7o t їerli1ma ne tlučatisz, no ždati nbэtovanіz dž§a, d0ndeže njblekytsz si1loю svhše, ćkw ne po mn0zэhъ dnёhъ i4mutъ krti1tisz d¦omъ s™hmъ. I#3 takw zapovёdavъ, rečE i4mъ: našedšu s™0mu d¦u na vы2, prіimi1te si1lu i3 bydete mi2 svidёteli vo їerli1mэ i3 vo vseй їudei i3 samarji i3 daže do poslёdnihъ zemli2. I# sіS rekъ, voznesesz na nb7o. Ўčeni1cы že, vozvrati1všesz vo їerli1mъ, vzыd0ša vъ g0rnicu i3 bshu vsi2 terpsщe є3dinodyšnw vъ moli1tvэ i3 molenіi i3 poщenіi sъ ženami i3 mRjeю m™rію ї}sovoю i3 sъ bratіeю є3gw2, čaющe sošestvіe ўtёšitelz i3 poю1щe є3mY si1ce:

Prіidi2, dyše gDstvuzй i3 životvorszй, nc7Y sobeznačalьnый i3 soprisnosyщnый. Prіidi2, dyše i4stinnый i3 vseblgjй, sъ sn7omъ kupnosyщnый i3 ravnočestnый. Prіidi2, dušE vLčnый, t n§eskagw sostava i3 t bžctvennыhъ i3 beznačalьnыhъ ќstъ є3gw2 neskazannw i3shodszй. Prіidi2, dyše hrt0vъ, sompostasnoe dыhanіe i3 premydrosti si1lo, vъ sn7э nerazdёlьnw prebыvazй. Prіidi2, nepostiži1mый prosvэti1telю, tkrovenіe taйnы pres™hz trbcы lю1demъ darovati voshotёvый. Prіidi2, premydrый vseposэti1telю, vesь mjrъ blgdtnыmi darovanіzmi i3sp0lniti vozželavый.

Prіidi2, ўtёšitelь blgjй, vseli1sz vъ nы2, i3 sp7si2 dyši naša.

Kondakъ G

Si1loю bžctvennoю njblečenъ s™hй petrъ, vostavъ posrэdi2 ўčeni1kъ, rečE kъ ni1mъ: myžіe bratіe, prekl0nьše kolёna, serdcA že gorЁ vozvedše, pom0limsz ko gDu našemu, nbэtovavšemu ўtёšitelz i3nagw, da sozi1ždetъ či1stы serdcA naša i3 da njbnovi1tъ dyhъ pravъ vo ўtr0bahъ našihъ i3 da sotvori1tъ g0rnicu sію2 cRkovь b9ію i3 sk0ro da nispošletъ namъ d¦a vseblgagw svoegw2, є3myže vsi2 da vospoi1mъ є3di1nыmi ўstы2 i3 є3di1nыmъ serdcemъ: Ґlillyіa.

Jkosъ G

I$muщe strahъ velій, ґpcli vъ smuщenіi bhša, kakw nemoщnыmъ i4mъ syщimъ, ćkože ѓgncamъ bez8 pastыrz, propovёdati є3đlіe vseй tvari, segw2 radi, є3gdA skončavahusz dnje pztьdesstnicы, bhša vsi2 vkypэ na moli1tvэ i3 voznes0ša teplэ molenіe ko pastыrю svoemY, glag0lющe: cRю2 ѓgGlwvъ, ўpravlszй vsёmi na zemli2 i3 na m0ri. Rabi2 tvoi2 vopію1tъ kъ tebЁ: sk0ro posli2 namъ vses™agw d¦a tvoegw2. GDь že i5hъ pl0tію na nb7sёhъ nc7Y sosэdsй, ўslhšavъ molenіe sіE rečE: samovlastnый ўtёšitelю, snizoйdi2, čaюtъ bo tS ўčenicы2 moi2, i5hže sobrahъ kъ tebЁ i3 ko nc7Y, teplэ bo vopію1tъ kъ tebЁ, glag0lющe:

Prіidi2, dušE blgjй i3 nastavi nasъ na zemlю pravu. Prіidi2, svёte s™hй, i3 napravi st0pы naši na stezю2 mi1rnu. Prіidi2, vLko nepostiži1me, vsёmъ hotsщimъ sp7sti1sz nesumnёnnoe ўpovanіe. Prіidi2, neizslэdi1mый cRю2, vsёmъ žažduщimъ pravdы blgdtnoe nasыщenіe. Prіidi2, dušE živhй i3 životvorsй, tvoeю bo blgdtію živemъ i3 dvi1žemsz i3 є4smы. Prіidi2, svёte s™hй i3 svэtonossй, tvoeю bo čctot0ю vozvыšaemsz, svэtlёemsz i3 hrani1mы.

Prіidi2, ўtёšitelь blgjй, vseli1sz vъ nы2, i3 sp7si2 dyši naša.

Kondakъ d7

Byrnoe dыhanіe velіe vnezapu pronesesz, ўčenikHmъ vъ sіHnэ s0brannыmъ i3 vъ g0rnicэ njb8 časэ tretьemъ dnЁ molsщimsz, i3 bhstь šymъ, ćkw gr0mъ sъ nb7sЁ, tišinЁ velіeй w4krestъ syщeй, i3 i3sp0lni vesь d0mъ, i3dёže bshu sэdsщe. I#3 kolebašesz hramina, ćkw lodіS, i3 ўbosšesz ґpcli mnsщe, ćkw t dыhanіz byrna padetsz g0rnica, i3 vsi2 vъ strasэ vozopi1ša: q, vLko, ўti1ši kolebanіe i3 posli2 vses™agw d¦a tvoegw2, є3myže soglasnw da vospoemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhšaщe šymъ sъ nb7sЁ i3 kolebanіe vozdyšnoe vi1dzщe, bGolюbi1vіi ґpcli i3 vsi2 syщіi sъ ni1mi i3sp0lnišasz ќžasa, zanE vъ dыhanіi byrnэ sošestvіe ўtёšitelevo ўrazumёša i3 vъ šymэ nb7snэmъ glasъ gDenь njщuti1ša, vъ sebЁ pomhslivše: sE glasъ gDenь vozgremЁ vъ krёposti. SE glasъ gDa i3stočaющagw plamenь ngnS, ćkože dv7dъ predrečE. SE byrz t gDa, ćkože їeremjz vozvэsti2. Vъ sіE vremz gDь našъ voshotЁ poslati ўtёšitelz i3nagw i3 darovati zak0nъ n0vъ, ćkože drevlэ na sіnai. Tamo t glasa є3gw2 kolebašesz gorA, zdesь že t dыhanіz ўtёšiteleva potrzsesz g0rnica, tamo bhša gr0mi i3 m0lnіz, zdesь že pronesesz šymъ sъ nb7sЁ. Nbače pristupi1homъ ne kъ gorЁ njszzaemoй i3 ngnemъ pыlaющeй, no kъ sіHnstэй gorЁ, kъ їerli1mu nbcnomu, kъ hodataю zavёta n0vagw, da prіi1memъ crtvo nepokolebi1mw, i3 da vosprіi1memъ blgdtь d¦a, є4ю že poslyžimъ blgoug0dnw, vopію1щe є3mY si1ce:

Prіidi2, dušE straha b9іz, ne vo ngnЁ i3 byrэ, no vo glasэ hlada t0nka, da nasъ t dyha boszni rabskіz svobodi1ši. Prіidi2, dušE sn7opoloženіz, ґpclы vo є3di1nw stado sovokupi1vый, da i3 nasъ čada b9іz sotvori1ši. Prіidi2, dušE premydrosti i3 tkrovenіz, da vospomzneši n†mъ vs‰ slovesA hrt0vы vъ poznanіe є3gw2. Prіidi2, dušE vёdэnіz i3 blgočestіz, da prosvэti1ši džči serdečnый svёtomъ zapovэdeй є3gw2. Prіidi2, dušE b9іz s™hni, da njblečeši nasъ si1l6oю svы6še t svoi1hъ nbcnыhъ vыsHtъ. Prіidi2, dušE vsskіz blgostыni, da njkropi1ši nasъ ros0ю blgdti po mn0žestvu svoi1hъ щedrHtъ.

Prіidi2, ўtёšitelь blgjй, vseli1sz vъ nы2, i3 sp7si2 dyši naša.

Kondakъ є7

BGon0snіi ґpcli є3щE pače i3sp0lnišasz straha, є3gdA po glasэ šyma sE bhstь i4mъ vidёnіe n0voe pače pervagw i3 kvi1šasz džgnennіi kzhcы, razdэlsющіzsz sюdY i3 sюdY, i3 sэd0ša po є3di1nomu na k0emždo t ni1hъ nad8 glavami i5hъ, da i3sp0lnitsz dv7da praotca predrečenіe: bGъ ćvэ prіi1detъ i3 ne ўmolči1tъ, džgnь pred8 ni1mъ vozgori1tsz i3 w4krestъ є3gw2 byrz ѕёlьna. Si1mъ duhon0snыmъ ngnemъ ўtёšitelz prosvэщaemіi, ґpcli so strahomъ i3 sъ radostію vozopi1ša, srёtaющe prišestvіe є3gw2: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvše sošestvіe ўtёšitelz vъ vi1dэ džgnennыhъ kzhkъ, ґpcli ўdivi1šasz, kakw dыhanіe byrnw sъ plamenemъ sovokupi1sz, i3 kakw sъ vёtrы vi1dэnы bhša svэti1lьnicы, sъ ros0ю že i4skrы. Naipače že njb8sša i5hъ strahъ bžctvennый, є3gdA džgnennіi kzhcы, sёdše nad8 glavami i5hъ, ne njpali1ša vlasы2, no pače prosvэщahu mhsli i5hъ, i3 takw ngnedohnovennыmъ njzarenіemъ s™agw d¦a prosvэщaemi, ўrazumёša prorečenіe dv7dovo: džgnь t licA є3gw2 vosplameni1tsz: ќglіe vozgoresz t negw2. I#3 prikloni2 nb7sA i3 sni1de. I# proslaviša bGa, ćkw prіi1de nbэtovannый ўtёšitelь, da džgnennoe kRщenіe vosprіsvše t negw2, blgodarstvennw vozopію1tъ є3mY si1ce:

Prіidi2, ngnen0snый dušE, da džgnennыmъ kRщenіemъ vesь mjrъ prosvэti1ši. Prіidi2, džgnь podasй, b9e, da ternіe našihъ pregrэšenій popali1ši. Prіidi2, džgnь bžctvennый na zemlю nizvodsй, gDi, da ўgasšіz svэti1lьnicы dyšъ našihъ paki vozžeši. Prіidi2, džgnennыz rёki ґpclomъ njrošazй, vLko, da tёmi vesь mjrъ ngnemъ blgdti tvoeS njbnovi1ši. Prіidi2, vo džgnennыhъ kzhcэhъ vsemY mjru na moli1tvэ vozglag0lavый dušE, vozdыhanіi neizglag0lannыmi nauči2 nasъ nj čes0mъ m0litisz nbcnomu nc7Y. Prіidi2, vo ngnЁ i3 byrэ bžctvo pres™hz trbcы tkrhvый, cRю2, ngnedohnovennыmъ dыhanіemъ vosplameni2 džgnь bžctvennыz lюbvE i3 vъ n†ši hl†dnыz serdcA.

Prіidi2, ўtёšitelь blgjй, vseli1sz vъ nы2, i3 sp7si2 dyši naša.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnikъ di1vnый, bžctvennый petrъ, vi1dэvъ, ćkw džgnennoe vi1dэnіe i3sp0lni straha ўčeniki2, vozopi2: ne b0йtesz, džgnь seй nežeg0mый є4stь, ćkože drevlэ newpali1maz kupinA, i3li ćkože plamenь vavmlHnskіz peщi, i4že ne njpali2 tri2 džtroki. Segw2 radi kjйždo t nasъ da tri1netъ strahъ i3z8 duši2, i3 da ne ўboi1tsz newpalьnagw plameni, džgnь bo seй da razumёemъ, ćkože r0zi, ćkw cvёti na glavahъ našihъ, i4miže ўvёnča, ўkrasi i3 njzari2 nasъ vses™hй d¦ъ, є3myže vsi2 sъ radostію da vospoi1mъ: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

VozsіS velіe prosvэщenіe blgdti b9іeй vseй cRkvi hrt0voй vъ veli1kій seй pztidesstnый denь, є3gdA vo džgnennыhъ kzhcэhъ tы2 samъ suщestvennw snisšёlъ є3si2 na ґpclы i3 na vs‰ vBruющіz, s™hй životvorsщій i3 vsesi1lьnый dušE, є3di1nъ shй t pres™hz trbcы, i3 bogatnw i3zli1lъ є3si2 ne nёkіz dž§іi darы, ćkože prežde, no t vseS polnotы2 bžctva i3zli1lъ є3si2 t d¦a tvoegw2 na vssku pl0tь, ne vъ mёru bo podastъ bGъ d¦a, i3 potek0ša rёki vodы2 živhz blgdti tvoeS t їerli1ma vo vsю2 vselennuю, i3 takw zaverši1šasz tэlesnыz dэlA hrt0vы i3 prіsša načalo dэlA tvoS, dušE, da sozi1ždetsz crtvіe tvoE vъ člvёcэhъ i3 da preobrazi1tsz tob0ю mertvennaz pl0tskaz ži1znь naša na živyю i3 duh0vnuю. Segw2 radi vsi2 vodi1mіi tob0ю da vospoemъ tebЁ si1ce:

Prіidi2, ўtёšitelьnый dyše, sъ nbcnыhъ vыs0tъ sošedый, da bezkni1žnыz ўčeniki2 hrt0vы nb7otainniki sotvori1ši. Prіidi2, nbcnый cRю, vezdЁ shй i3 vsS i3spolnszй, da vo hrtA vёruющіz duh0vnыz ži1zni sopričteši. Prіidi2, neumalsemoe sokr0viщe blgdti, da prіobщi1ši nasъ darHvъ tvoi1hъ, i3 raйskoю radostію vozveseli1msz. Prіidi2, neuvzdaemый cvёte čctotы2, da njkropi1ši nasъ v3ss0pomъ tvoi1mъ i3 pače snёga ўbэli1msz. Prіidi2, zi1žditelю vse‰ tvari, da carstvueši i3 gosp0dstvueši nad8 vsёmi si1lami duši2 moeS. Prіidi2, vLko nb7a i3 zemli2, da vlastvueši i3 ўpravlseši nad8 vsёmi dviženіzmi serdca moegw2.

Prіidi2, ўtёšitelь blgjй, vseli1sz vъ nы2, i3 sp7si2 dyši naša.

Kondakъ z7

HotS sp7sti2 vs‰ kzы6ki, gDi, darovalъ є3si2 ўčenikHmъ tvoi1mъ vo džgnennыhъ kzhcэhъ d¦a tvoegw2, da po nbэtovanію tvoemY vozglag0lюtъ n0vыmi kzhki, i3 vsi2 i3sp0lnišasz d¦a s™a i3 načaša glag0lati i3nhmi kzhki, ćkože d¦ъ dasše i4mъ provэщevati, da vsi2 nar0di t vsёhъ kzhkъ na prazdnikъ prišedšіz, ўslhšatъ i5hъ propovёduющіz svoi1mi i5hъ kzhki. Vъ vavmlHnэ i3nogdA razmэsi1šasz kzhcы derzosti radi stolpotvorenіz, da razdёlztsz kzhki, nhnэ že bGovёdэnіz radi ўmudri1šasz kzhcы, vъ soedinenіe bo vsёhъ prizvA vhšnій, da soglasnw slavztъ vses™agw d¦a, poю1щe є3mY є3di1nыmi ўstы2 i3 є3di1nemъ serdcemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0voe čudo tvoE, ўtёšitelю, bhstь vo znamenіe vsёmъ, i3 i3sp0lni ќžasa kzhkwvъ sobranіz na prazdnikъ prišedšihъ: vi1dzhu bo ўčenikHvъ sp7sovыhъ džgnennыmi kzhki glag0lющihъ i3 kjйždo t ni1hъ svoю2 besёdu slhšaše. I# divlshusz vsi2, drygъ drygu glag0lющe: ne vsi2 li sіi2 glag0lющіi galіlezne sytь, i3 kakw mы2 slhšimъ kjйždo sv0й kzhkъ, vъ nёmže rodi1homsz: kakw sotvori1šasz sootečestvennicы vsёmъ kzhkwmъ; vi1dэlъ li є4stь petrъ є3gĐpetъ; živsše li kogdA ґndreй vъ mesopotamіi; vi1dэša li kogdA pamfĐlію sыnы2 zevedeovы; kakw kvi1šasz sіi2 ri1mlznwmъ, ćkw ne varvari, parfsnwmъ, ćkw i4mъ pod0bnіi, midsnomъ že, ćkw svoi2. Nbače є3li1cы blgogovёйnіi bhša, tji proslaviša bGa, vopію1щe ўtёšitelю si1ce:

Prіidi2, vo prbr0cэhъ glag0lavый bžctvennый dyše, vozglag0li mi1rnaz i3 blgaz vъ serdcahъ našihъ. Prіidi2, vo ґpclэhъ propovёdavый džgnennыmi kzhki bezsmertnый cRю2, vozsіsй m0lnіzmi bžctva vъ dyšahъ našihъ. Prіidi2, živ0te beznačalьnый, razdэlennыz kzhki vъ soedinenіe prizvavый, i3 vъ nasъ dyhъ vražіz razdэlenіz vsekonečnw potrebi2. Prіidi2, lюbы2 bezkonečnaz, ґpclы na večeri soю1zomъ lюbvE svszavый, i3 vъ nasъ dyhъ bratskіz lюbvE navёki nasadi2. Prіidi2, sъ nb7sЁ snisšedый ўtёšitelю našъ, da na stezi2 nb7snыz nastaviši nasъ, tebЁ poю1щihъ. Prіidi2, t zemnhhъ gorЁ vozvыšazй b9e našъ da t sladosti mіrski1hъ krasHtъ i3zbaviši nasъ tebЁ vopію1щihъ.

Prіidi2, ўtёšitelь blgjй, vseli1sz vъ nы2, i3 sp7si2 dyši naša.

Kondakъ }

Strannыmi glag0lы vэщaющe, vozglag0laša s™ji ґpcli strannыz ўčenіz i3 strannыz velenіz s™hz trbcы, t d¦a s™agw prosvэщaemi. Vыsokoglag0livыmi že propovёduющe kzhki, ne člvёkomъ glag0lahu pervёe, no bGu, taйnы vэщaющe dyhomъ, ćkože bžctvennый pavelъ glag0letъ, bhša bo vъ vost0rzэ duh0vnomъ, neizglag0lannыmi vozdыhanіi s™agw d¦a nastavlsemi. Nevёruющimъ že t kzhkъ sіE d¦a dёйstvo pіsnstvo nepщevašesz bhti. Nbače mn0zi blgogovёйni bhvše, ўžasahusz, i3 nedoumэvaющesz, drygъ dryga voprošahu: čto2 ќbw h0щetъ sіE bhti; i3 sъ vёroю proslaviša bGa, poю1щe є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vesь i3sp0lnenъ bhvъ ngnen0snыz blgdti d¦a b9іz, s™hй petrъ, vostavъ sъ є3dinonadesstmi, vozdvi1že glasъ sv0й i3 načA propovёdovati sobrannыmъ t kzhkъ veli1čіz b9іz i3 strašnoe tvoE, s™hй ўtёšitelю, vo džgnennыhъ kzhcэhъ shoždenіe, є4že prbr0kъ їwi1lь drevlэ predrečE, glag0lz nj semъ veli1komъ i3 prosvэщennomъ dnЁ gDnemъ: i3zolью2 t d¦a m0egw na vs‰ku pl0tь, na rabы2 moS i3 na rabhni moS, i3 prorekytъ sыnHve vaši i3 dщeri vaši i3 ю4noši vaši vidёnіz ќzrztъ. Si1mъ s™hmъ d¦omъ i3sp0lnennіi bhvše, ґpcli ne vіn0mъ ўpi1šasz, no ўpoenіemъ d¦a, n0vagw vіnograda roždenіz bžctvennagw veselіz prіobщi1všesz, vopію1щe i3 glag0lющe si1ce:

Prіidi2, bžctvennый ўtёšitelю, vo їordanэ na sp7sa našegw vъ vi1dэ golubi1ne snisšedый, daruй namъ kri1lэ golubi1ne kr0tosti i3 čistotы2, da poleti1mъ i3 počjemъ. Prіidi2, sladčaйšій dušeposэti1telю, vъ sіHnэ ko ґpclomъ vo džgnennыhъ kzhcэhъ prišedый, njrosi2 nasъ ngnemъ blgdti tvoeS, da vёroю i3 lюb0vію vosplamenёemъ. Prіidi2, s™hй živonačalьnый dušE, drevlэ vъ člvёcэhъ pl0tь syщihъ prebыvati ne voshotёvый, svobodi2 nasъ zak0nomъ dyha t zak0na pl0ti, da paki živeši vъ nasъ. Prіidi2, veli1kій nepostiži1mый b9e, vъ poslёdokъ dnjй si1hъ t d¦a tvoegw2 na vs‰ku plo6tь i3zli1vый, spod0bi namъ ne po pl0ti ži1ti, no po dyhu, da vsegdA prebydeši vъ nasъ. Prіidi2, dyše vsskіz čistotы2, pomozi2 namъ, da pl0tь ne poh0tstvuetъ na dyhъ našъ, i3 da tob0ю vodi1mi bydemъ. Prіidi2, pri1snый našъ živ0te, spobori2 namъ, da ne sёemъ vъ pl0tь i3 tlёnіe, no vъ dyhъ, da t d¦a tvoegw2 ži1znь vёčnuю požnemъ.

Prіidi2, ўtёšitelь blgjй, vseli1sz vъ nы2, i3 sp7si2 dyši naša.

Kondakъ f7

Vsskoe є3stestvo2 člvёčeskoe vozveseli1sz dnesь nj sošestvіi tvoemъ, ўtёšitelю blgjй, zanE vъ vethuю pztidesstnicu pri sіnaэ bhvšuю, vsi2 lю1dіe i3zdaleče stoshu vъ strahэ i3 vъ ќžasэ, vseй gorЁ dыmsщeйsz i3 vo ngnЁ bhvšeй, є3di1nъ bo t0čію mwmseй vzhde na verhъ є3S vo mrakъ, i3dёže bsše bGъ. Nhnэ že, vsi2 slhšavšіi petrA ўmili1šasz serdcemъ, ўvёrovaša i3 krti1šasz, i3 priloži1sz vъ denь t0й dyšъ, ćkw tri2 thszщi, i3 takw vъ seй veli1kій denь pztidesstnicы položi1sz načalo cRkvi hrt0voй na zemli2 i3 vsi2 i3sp0lnišasz d¦a s™agw i3 dyhomъ vzыd0ša na g0ru gDnю blgdti b9іz, vsi2 nčami vёrы gDa ўzrёša i3 sъ radostію vozopi1ša є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэtji bžctvennыz s™ji ґpcli, prežde bezkni1žnіi rыbarje, nhnэ že mydrіi bGosl0vcы kvi1šasz, prežde počinshu mreži2 svoS, nhnэ že njblečennіi si1loю svhše t d¦a s™agw, načaša pr0povэdь slovA b9іz, prežde t0čію rhbъ ўlovlshu, nhnэ že sotvori1šasz lovcы2 člvёkwvъ i3 lю1di bezči1slennіi i3z8 glub0kіz tmы2 načahu i3zыmati. Preždэ bosщіisz, nhnэ že derznovenіe prіsvšіi i3 radosti i3sp0lnennіi t tebє2, s™hй ўtёšitelю, tji ўrazumёša, ćkw n0va tvarь nhnэ sytь i3 kakovhй velій darъ poluči1ša po nbэtovanію gDnю, segw2 radi nhnэ tbэžE t ni1hъ strahъ i3 dyhъ nemoщi i3 tji njщuti1ša, ćkw ўžE i4mutъ si1lu po povelenію gDnю proйti2 daže do konecъ vselennыz, ўčaщe vs‰ kzhki i3 krtsщe i5hъ vo i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a. Segw2 radi vъ veselіi dyha vozopi1ša si1ce:

Prіidi2, svёte živonačalьnый, da vs‰ kzы6ki svёtomъ bGovёdэnіz prosvэti1ši. Prіidi2, životE beznačalьnый, da vs‰ člvBki kъ n0voй ži1zni vo hrtЁ prіobщi1ši. Prіidi2, teploto2 živi1telьnaz, da dyhomъ lюbvE tvoeS hladnыz serdcA nevёrnыhъ kzhkwvъ vosplameni1ši. Prіidi2, sladoste neizrečennaz, da blgdtію tvoeю vsёhъ vkusi1všihъ ю5 pače meda i3 s0ta ўsladi1ši. Prіidi2, rad1ovanіe naše neprestannoe, da nasъ sk0rbnыhъ i3 pečalьnыhъ njčiщenіemъ s0vэsti vozveseli1ši. Prіidi2, sokr0viщe naše prevoždelёnnoe, da nasъ ni1щihъ i3 ќbogihъ mn0žestvomъ darovanій duh0vnыhъ njbogati1ši.

Prіidi2, ўtёšitelь blgjй, vseli1sz vъ nы2, i3 sp7si2 dyši naša.

Kondakъ ‹

Spcnіz denь seй veli1kій pztidesstnicы prazdnikъ, vъ džnьže, ўtёšitelю blgjй, cRkovь hrt0vu do skončanіz vёka njblgdtilъ є3si2 i3 vsю2 tvarь tvoi1mъ živon0snыmъ dыhanіemъ njbnovi1lъ є3si2, vezdЁ shй i3 vsS i3spolnszй, tы2 i3dёže h0щeši dhšiši, vs‰ živi6ši i3 povsю1du vъ mjrэ razlivaeši svoю2 živonačalьnuю si1lu: tebЁ poetъ s0lnce, tebЁ slavitъ lunA, tebЁ slyžitъ svёtъ, tebЁ rab0taюtъ i3st0čnicы, tob0ю є3di1nъ d0ždь naposetъ zemlю i3 bыvaetъ bёlъ vъ krjnэhъ, i3 krasenъ vъ r0zahъ, bagrsnъ že vъ fіalkahъ, takw mnogoobrazna blgdtь tvoS: є3di1nomu ќbw daeši sl0vo premydrosti, drug0mu darъ prbr0čestva, i3n0mu skazanіe bžctvennыhъ pisanій: є3di1nagw ўkrэplseši na cэlomydrіe, drugagw ќčiši posti1tisz i3 podvizatisz, džvagw že ўgotovlseši na myčeničestvo. Vss že sіS dёйstvueši tы2, є3di1nый dyše, razdэlsz koemyždo h0щeši, da vs‰koe dыhanіe poetъ tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

CRю2 nbcnый i3 ži1zni podatelю. Crtvo tvoE crtvo vsёhъ vэkHvъ i3 vladhčestvo tvoE vo vs‰komъ r0dэ i3 r0dэ. Sošedъ že na ґpclы. Tы2 kvi1lъ є3si2 i4mi crtvo ne t mjra segw2 cRkovь hrt0vu, ю4že i3sp0lnilъ є3si2 bezči1slennыmi darы blgdti tvoeS, i4miže, ćkw fjnіxъ procvёte i3 ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ ўmn0žisz. I#3 takw tvoeю blgdtію naposema, cRkovь procvёte mnogoči1slennыmi s0nmы dёvstvennikъ, ўči1teleй, myčenikwvъ, i3spovёdnikwvъ, prpdbnыhъ, pusthnnikwvъ, da i3sp0lnitsz nsji prbr0ka predrečenіe: procvэtetъ, ćkw cvёtъ i3 prostretъ korenіe, ćkw dubrava i3 ćkw maslina plodovi1ta bydetъ. Zrsщe ќbw sіi2 s0nmы duhon0snыhъ ntcє1vъ, tob0ю, s™hй dušE, vozraщennыhъ, vozzovemъ tebЁ takovaz:

Prіidi2, i3st0čniče bžctvennыhъ sokr0viщъ, vdohni2 namъ svэton0snый tvoS darovanіz. Prіidi2, podatelю i3 soverši1telю našegw njsщ7enіz, njs™i2 ќmъ, serdce i3 vs‰ n†ša pomыšlenіz. Prіidi2, blgosti i3 miloserdіz neiznursemoe hrani1liщe, sohrani2 vъ nasъ ži1znь duh0vnuю pod8 kr0vomъ tvoeS blgosti. Prіidi2, nastosщihъ i3 grzdyщihъ blgъ neskončaemoe sokr0viщe, soblюdi2 nasъ vъ čistotЁ s0vэsti vъ prednačatіe vёčnыz radosti. Prіidi2, padšihъ vsenadežnoe vostanіe, tob0ю bo i3stočaюtsz blgdtnыz stryi naposющіz vs‰ku tvarь ko njživlenію. Prіidi2, mertvыhъ dyhomъ i3 tёlomъ blg0e vozdvi1ženіe, tob0ю bo podaю1tsz vs‰ si1lы kъ životY i3 blgočestію, vozdvizaющіz vs‰ku pl0tь kъ voskrešenію.

Prіidi2, ўtёšitelь blgjй, vseli1sz vъ nы2, i3 sp7si2 dyši naša.

Kondakъ №i

Pёnіe duh0vnoe vospoemъ tebЁ, s™hй ўtёšitelю, tvoE vo džgnennыhъ kzhcэhъ na ґpclы sošestvіe prazdnuющe i3 si1mъ pavlovыmъ glag0lomъ poslёduющe: pomolюs1z dyhomъ, pomolю1sz i3 ўm0mъ, vospoю2 dyhomъ, vospoю2 i3 ўm0mъ. I#3 takw dyhomъ na moli1tvэ i3 vъ služenіi plamenёющe, da ne ўgasimъ plotoug0dіemъ d¦a tvoegw2, vo s™0mъ kRщenіi vosprіstagw, no pri1snw da vziraemъ na ўvёrovavšihъ vъ denь sošestvіz tvoegw2: tji bo vnimaющe sl0vu petr0vu: spasaйtesz t r0da segw2 razvraщennagw, vhnu bshu vъ ўčenіi ґpclъ, vъ nbщenіi i3 prelomlenіi hlёba ži1zni i3 vъ moli1tvahъ, i3 bhstь na vsskoй dušЁ strahъ b9ій, i3 bshu vsi2 vkypэ є3dinodyšnw, i4muщe vs‰ džbщa, i3 sъ radostію vъ prostotЁ serdca vospэvahu bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svёta s0lnečnagw svэtlёe kvi1sz blgdtь tvoS, svёton0snый dušE, vss bo prosvэtlseši, njčiщaeši i3 njsvэщaeši tvoi1mъ ngnen0snыmъ njsіsnіemъ. Th bo sošёlъ na pres™yю dv7u mRjю, sodёlalъ є3si2 ю5 presvёtlый hramъ dёvstva i3 prečctый d0mъ bžctva sn7u b9ію. Vъ kvlenіi že tvoemъ vo їordanэ pri kRщenіi gDnemъ vъ vi1dэ golubi1nэ tы2 tverzlъ є3si2 nb7sA grэhopadenіemъ ґdamovыmъ zaklюčennaz i3 njb9ilъ є3si2 prečctuю pl0tь hrt0vu. Vъ sošestvіi že tvoemъ na ґpclы i3sp0lnilъ є3si2 bžctvennagw prisytstvіz svoegw2 vsю2 cRkovь, nevёstu hrt0vu, da bydetъ nepor0čna i3 s™a. Segw2 radi t0čiši vъ neй prbr0čestvіz, i3 sщ7enniki soveršaeši, sobiraeši vesь sob0rъ cerk0vnый, i3 sh0diši, ćkw džgnь sъ nb7sЁ vъ bžctvennuю lіturgjю i3 vo vsёhъ t1ainstvahъ, i3 takw vs‰ cRkovь ndэvaetsz svёtomъ blgdti tvoeS, ćkw ri1zoю, da vo svёtэ tvoemъ ўzri1mъ svёtъ, i3 da vospoemъ tebЁ si1ce:

Prіidi2, čctot0ю sіsющій dušE, s™yю dv7u čctu vъ roždestvЁ sohrani1vый, da i3 namъ blgdtь dёvstva i3 čctotы2 prepodasi. Prіidi2, nb7sA razverzšій nbcnый cRю2, na sp7sa hrtA pri kRщenіi nizšedый, da i3 vsёmъ vёruющimъ vъ negw2 pytь na nb7o tverzeši. Prіidi2, s0lnce nezahodi1moe i3 nesokrыvaemoe, da svёtъ vozsіsši pravednыmъ i3 pravыmъ serdcemъ veselіe. Prіidi2, sіsnіe prisnosіsющee i3 nemercaющee, da vnytrь nasъ vozsіseši cRkovь b9іz d¦a vъ tvoЁ bžctvennoe posэщenіe. Prіidi2, svёte s™hй i3 životvorsй, prosvэti2 mjrъ tvoi1mъ bžctvennыmъ njsіsnіemъ. Prіidi2, ngnю2 t ngnS proishodsй i3 bGotvorsй, njzari2 nasъ tvoi1mъ ngnen0snыmъ vdohnovenіemъ.

Prіidi2, ўtёšitelю blgjй, vseli1sz vъ nы2 i3 sp7si2 dyši naša.

Kondakъ v7i

Blgdtь duh0nosnuю darovalъ є3si2, ўtёšitelю s™hй, vseй cRkvi hrt0voй vъ veli1kій denь s™hz pztidesstnicы, ćkože i3 prežde vhnu sprebыvalъ є3si2 vLke hrtY vo dnёhъ є3gw2 pl0ti, ćkw že velikій vъ bGosl0vэhъ s™hй grig0rій vэtjйstvuetъ: roždaetsz hrt0sъ i3 d¦ъ predvorsetъ. kRщaetsz hrt0sъ i3 d¦ъ svidёtelьstvuetъ. I#3skušaetsz hrt0sъ i3 d¦ъ vozv0ditъ (vъ pusthnю). Soveršaetъ si1lы hrt0sъ i3 d¦ъ sopytstvuetъ. Vozn0sitsz hrt0sъ i3 d¦ъ preemstvuetъ. Segw2 radi i3 načatki bžctva podaeši nhnэ, s™hй dušE, є3stestvY perstnomu, da paki vozvedeši є5 kъ pervomu raйskomu blgor0dію i3 da njb9iši є5 vo džbrazъ voznesennagw na nb7sA є3stestvA hrt0va. Mh že i3sčesti ne mogyщe mnogoči1slennaz pače peskA morskagw blgodэsnіz darovanій tvoi1hъ, vopіemъ tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe, bžctvennый dušE, tvoю2 živonačalьnuю blgdtь, njbnovlsющuю licE zemli2 dohnovenіemъ tvoi1mъ, poklonsemsz tvoemY vo džgnennыhъ kzhcэhъ na ґpclы sošestvію, i3 vёruemъ, ćkw po nbэtovanію hrt0vu vhnu tvoS blgdtь vo s™ёй cRkvi prebydetъ, d0ndeže paki prіi1deši vъ poslёdnій denь vo džbщee voskresenіe vo є4že vozdvi1gnuti vs‰ t vёka ўmeršіz, ćkw že s™hй їezekіi1lь predrečE glag0lz: t četыrehъ vёtrwvъ prіi1de, dušE, i3 vdyni vъ mertvыz k0sti sіS i3 da njživytъ. I#3 vni1de vъ ni1hъ d¦ъ ži1zni i3 njži1ša i3 staša na nogahъ svoi1hъ sob0rъ mn0gъ ѕэlw2. TogdA ne posrami2 nasъ vopію1щihъ tebЁ si1ce:

Prіidi2, ўtэšenіe i3 radoste moS, ўslhši mS vъ denь sk0rbi i3 pečali moeS. Prіidi2, dыhanіe i3 ži1znь moS, bydi mi2 є3di1nъ dyhъ so mn0ю do samыz smerti moeS. Prіidi2, blestsщeesz ndэsnіe duši2 moeS, pokrhй vnytrennюю nagotY i3 bezobrazіe grэhopadenіz moegw2. Prіidi2, teplёйšee njčiщenіe s0vэsti moeS, tmhй skvernu duši2 i3 tёla moegw2 či1stыmi slezami prišestvіz tvoegw2. Prіidi2, pi1щe neizrečennaz i3 netlёnnaz, napitaй ѓlčuщій dyhъ m0й vъ ži1znь vёčnuю bezsmertіz plodami. Prіidi2, pitіE bžctvennoe i3 prevoždelёnnoe, nap0й žažduщuю dyšu moю2 blgočestіz vodami.

Prіidi2, ўtёšitelю blgjй, vseli1sz vъ nы2 i3 sp7si2 dyši naša.

Kondakъ Gi

Q, nbcnый paraklite i3 dušE vses™hй, t nc7A i3shodsй i3 sn7omъ prišedый. Prіimi2 maloe sіE t vse‰ duši2 prinosi1moe tebЁ blgodarenіe. Prіidi22 kъ namъ i3 prebydi vhnu vъ cRkvi, da ne ўgasnetъ vъ nasъ bžctvennый plamenь tob0ю vozžennый. I# spod0bi namъ dyhomъ plameneti i3 plotoug0dіz ne tvori1ti vъ p0hotehъ, da nikogdaže ўgasnetъ dyhъ našъ i3 da vhnu proslavlsti bydemъ tS vъ dyšahъ i3 tэlesёhъ našihъ, i3 takw vozroždennіi tob0ю, či1stыmъ dyhomъ i3 či1stыmi ўstы2 vospoemъ є3di1nomu bGu vo s™ёй trbcэ: Ґllilyіa.

Seй kondakъ čtetsz tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: ЃgGlwvъ tvorecъ:

I# kondakъ №-й: Vozbrannый paraklite:

Mltva na sošestvіe s™agw d¦a

Q, nbcnый cRю2, ўtёšitelю s™hй, dušE i3stinы, vezdЁ shй i3 vs‰ i3spolnszй, nikogdaže načinaemый, nižE prestasй, no so nc7emъ i3 sn7omъ pri1snw syщій, pervёe vo ѓgGlьskihъ v0instvahъ dёйstvovavый, svzщenіe daruz; i3 pri mіrobыtіi2 vъ načalэ verhY vodы2 nosi1vыйsz, ćkw ži1zni podatelь, vъ raй že pervozdannыz lю1di dыhanіemъ ži1zni vooduševi1vый i3 sladkimъ nbщenіemъ bžctvennыmъ ўtэšavый |, po grэhopadenіi že prarodi1teleй našihъ ne voshotёvый sъ padšimi sыnami člvёčeskimi prebыvati, zanE pl0tь bhša, no t0čію vo i3zbrannэhъ patrіarsэhъ i3 prbr0cэhъ drevlэ ntcє1mъ glag0lavый, vъ poslёdokъ že dneй si1hъ, voshotёvъ i3zli1ti t d¦a svoegw2 na vs‰ku plo6tь, pervёe na čtcnёйšuю g0rnihъ si1lъ pres™yю dv7u mRію nizšedый i3 velіe tainstvo voploщenіz sn7a b9іz T0ю neizrečennw soverši1vый, i3 paki na t0mъ že sn7э b9іemъ, vo pl0ti na їordanъ prišedšemъ, vъ vi1dэ golubi1nэ poči1vый, po semъ že vъ veli1kій denь pztidesstnicы suщestvennw vъ vidёnіi džgnennыhъ kzhkъ na ґpclы sošedый i3 si1mi vsю2 vselennuю prosvэti1vый i3 s™yю cRkovь do skončanіz vёka svoeю bžctvennoю blgdtію i3zobi1lьnw i3sp0lnivый, vo є4že padšee є3stestvo2 naše njb9iti i3 paki kъ raйskomu blženstvu vozvrati1ti. Prizri2 ќbw vъ seй veli1kій, soveršennый i3 konečnый pztidesstnый prazdnikъ na molenіz rabHvъ tvoi1hъ kolэnopreklonennw tebЁ voznosi1mый, i3 njči1sti nasъ sщ7ennыmъ nai1tіemъ tvoi1mъ t mn0žestva sogrэšenій našihъ vo vsёmъ žitіi2 nami sodёznnыhъ. E#di1ne čctый i3 pres™hй dyše, njčisti nasъ t mn0gіz nečisto6tы n†šez, da ne paki njstaviši nasъ, ѓщe po pl0ti ži1ti bydemъ, ćkw ne i4matь nbitati d¦ъ tv0й vъ člvёcэhъ pl0tь syщihъ, zanE pl0tь i3 kr0vь crtvіz b9іz naslёditi ne m0gutъ. Segw2 radi m0limъ tS: ўgasi2 živon0snыmъ dыhanіemъ tvoi1mъ vesь plamenь strasteй našihъ, da ne tvori1mъ plotoug0dіz vъ p0hotэhъ, no vodi1mіi tob0ю, da bydemъ proslavlsti tS vъ dušahъ i3 tэlesёhъ našihъ. I# i3zbavi nasъ t dyha prazdnosti, ўnhnіz, pečali i3 g0rdosti i3 daruй namъ dyhъ kr0tosti i3 čistotы2, dyhъ smirenіz i3 cэlomydrіz, dyhъ terpenіz i3 lюbvE, da prіi1deši vo vnytrennюю hraminu dyšъ našihъ i3 vocari1šisz tamw nad8 strastsmi našimi, vo є4že sёzti namъ ktomY ўže ne vъ pl0tь i tlёnіe, no vъ dyhъ, da t d¦a tvoegw2 požnemъ živ0tъ vёčnый vъ poslёdnee voskresenіe i3 proslavimъ tS sъ li1ki s™hhъ so nc7emъ i3 sn7omъ vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.