NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Pokajanja

Kondakъ №

Ѓzъ є4smь puči1na grэhA i3 blato vsskіz nečistotы2, ѓzъ є4smь hrani1liщe vsёhъ ѕlhhъ i3 bezmёstnыhъ dэsnій: ўvы2 mnЁ, ўvы2 mnЁ, b9e m0й, ўvы2 mnЁ, tv0rče i3 sozdatelю m0й, ўvы2 mnЁ, svёte duši2 moeS. Čto2 vozglag0lю ti2, ўdali1všій sebЁ t licA tvoegw2, i4li čto2 rekY ti2, tvergšій sebЁ t džčію svёta tvoegw2. Prestupi1hъ bo zapovэdь tvoю2, ćkože i3 ґdamъ i3sperva, i3 nikoli1že prines0hъ ti2 žertvы pokasnіz: nhnэ že, poznavъ padenіe svoE, i3z8 glubinы2 duši6 moe‰ vъ pokasnіi zovY ti2, mi1lostivw:

Pomi1luй mS, gDi b9e m0й, i3 kъ pokasnію prizovi2 mS, padšagw.

Jkosъ №

BGъ m0й є3si2 tы2, tvorecъ i3 sozdatelь m0й, hrani1telь životA moegw2 i3 zastypnikъ m0й: ѓzъ že є4smь sozdanіe tvoE i3 dёlo rukY tvoeю. No ўvы2 mnЁ. Prarodi1telьnый grёhъ carstvuetъ vo mnЁ, i3 ѕlaz v0lz moS gosp0dstvuetъ nado2 mn0ю, i3 ѓzъ, ćkw rabъ, vhnu rab0taю grэhY i3 tёmъ prognэvlsю tebЁ, vLku i3 bGa moegw2: no, pripadaz tvoeй blgosti, smirennw molю2 tS, щedrэ:

Pomi1luй mS, tv0rče m0й preslavnый. Pomi1luй mS, sozdatelю m0й predi1vnый. Pomi1luй mS, b9e m0й predvёčnый. Pomi1luй mS, gDi m0й prebezsmertnый. Pomi1luй mS, vLko m0й premi1lostivый. Pomi1luй mS, cRю m0й prekrёpkій. Pomi1luй mS, vozzvavый mS t nebыtіS vъ bыtіE. Pomi1luй mS, vdohnyvый vъ tёlo moE dyhъ bezsmertіz. Pomi1luй mS, počthй mS svoi1mъ džbrazomъ i3 pod0bіemъ. Pomi1luй mS, voznesый mS prevhšэ vsёhъ vi1dimыhъ. Pomi1luй mS, daruzй mnЁ vёdэnіe poznavati tS i3 lюbi1ti tS. Pomi1luй mS, životvorsй mS svoeю blgdtію.

Pomi1luй mS, gDi b9e m0й, i3 kъ pokasnію prizovi2 mS, padšagw.

Kondakъ v7

VLko m0й i3 gDi, kakw pristuplю2 kъ tebЁ ѓzъ, pogružennый grэhmi2 mn0gimi, k0ima nči1ma vozzrю2 na tS, presvёtlagw tvorcA moegw2, k0e prinesY ti2 pokasnіe. Ѓщe bo vosplačusz, njskvernю2 t0kmw zemlю slezami moi1mi, ѓщe vozdohnY, ćkw mыtarь, nepщyю tzgči1ti nb7sA. Nbače žъ pokasnіemъ njči1sti mS t vsskій skvernы i3 dyšu moю2 ўzsni2 svёtomъ mi1lostivagw licA tvoegw2, da radostnw zovY ti2: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Glag0lы ќstъ tvoi1hъ vhnu prezrёvahъ, vo slёdъ bo pisanій tvoi1hъ nikoli1že hodi1hъ, no so tщanіemъ soblюdahъ v0lю dіavolю, i3 vъ slёdъ ѕlhz p0hoti moeS ўserdnw hodi1hъ: nhnэ že, g0rcэ poznavый padenіe svoE, so slezami i3щY tebЁ, nezahodi1magw svёta moegw2, vъ pokasnіi zovS:

Pomi1luй mS, vъ bezzak0nіihъ začatagw. Pomi1luй mS, vo grэsёhъ roždennagw. Pomi1luй mS, blydnw ži1znь i3ždi1všagw. Pomi1luй mS, ne radi1všagw nj sp7senіi svoemъ. Pomi1luй mS, ne tщaщagosz blgougoždati tebЁ. Pomi1luй mS, tvorsщagw vhnu v0lю svoю2, pače že dіavolю. Pomi1luй mS, ўdali1všagosz t tebЁ, prisnosyщnagw svёta moegw2. Pomi1luй mS, zablyždšagw vъ pusthni strasteй moi1hъ. Pomi1luй mS, tčuždi1všagosz tvoeS blgdti. Pomi1luй mS, predavšagw dyщu svoю2 vo tmY grэh0vnuю. Pomi1luй mS, prestypnika zak0na tvoegw2. Pomi1luй mS, naruši1telz zapovэdeй tvoi1hъ.

Pomi1luй mS, gDi b9e m0й, i3 kъ pokasnію prizovi2 mS, padšagw.

Kondakъ G

Dobro2 i3 pravednw є4stь є4že ne ўdali1tisz t tebЁ, i3st0čnika svёta, no tmA grэh0vnaz, ю4že ѓzъ privlek0hъ na sebЁ ѕlhmi dэsnіi moi1mi, nah0ditъ na mS, ćkože n0щь, i3 pomračaющi dyšu moю2, tv0ditъ mS t tebЁ, bGa moegw2: no molю2 tS, sozdatelю m0й, blesni2 m0lnіeю i3 razženi2 mrakъ moi1hъ strasteй, da vo svёtэ tvoemъ ќzrю svёtъ, blgodarstvennw poS: Ґllilyіa.

Jkosъ G

E#stestvo2 zak0na preid0hъ, njkasnnый, sogrэši1hъ bo ѓzъ grэhmi2, i4hže neletь i3 glag0lati: no tы2, b9e, ćkw serdcevёdecъ i3 provi1dzй vsS, ne njb8zvi2 moS taйnaz pred8 ѓgGlы tvoi1mi, nižE vverzi menЁ vъ debrь džgnennuю, no, poщadi1vъ, prosti1 mi vsS ѕl†z sі‰, mn0ю sodэsnnaz, vopію1щemu ti2:

Pomi1luй mS, njskvernennagw grэhi2 mn0gimi. Pomi1luй mS, vseli1všagosz vo ѓdъ vmёstw raS. Pomi1luй mS, vozlю1blьšagw pače tmY, є4že svёtъ. Pomi1luй mS, vvergšagosz vo džgnennuю peщь strastёй. Pomi1luй mS, njskorbi1všegw tS nepod0bnыmi glag0lы. Pomi1luй mS, preslyšavšagw tvoS povelenіz. Pomi1luй mS, njsudi1všagw bli1žnzgw moegw2. Pomi1luй mS, njklevetavšagw brata moegw2. Pomi1luй mS, ne vozdavšagw tebЁ nbёtwvъ moi1hъ. Pomi1luй mS, ne sohranšagw zapovэdeй duh0vnagw moegw2 ntcA. Pomi1luй mS, prizыvavšagw i4mz tvoE vsye. Pomi1luй mS, ničt0že blgw pred8 tob0ю sotv0ršagw.

Pomi1luй mS, gDi b9e m0й, i3 kъ pokasnію prizovi2 mS, padšagw.

Kondakъ d7

Ži1znь syщi i3 i3st0čnikъ ži1zni, živonačalьnaz trbcэ, nerazdёlьnoe i3 nesli1tnoe b9estvo2, dž§e, sn7e i3 dušE s™hй, pri1zri na mS, sotvorennagw po džbrazu i3 po pod0bію tvoemY, njbnovi2 m0й razumъ, sl0vo i3spravi i3 dyhъ m0й njs™i, da vo njbnovlennomъ trehčastnomъ moemъ suщestvЁ razymnw poю2: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

ZemlS є4smь ѓzъ i3 vъ zemlю thdu, t nesže vzstъ є4smь, ćkože samъ glag0lalъ є3si2, sozdatelю m0й preslavnый, no preždэ neže naйdetъ smertь na mS, preždэ neže vni1du vo gr0bъ, vziraz na bezzak0nnuю ži1znь moю2, so slezami zovY ti2, tvorcY moemY:

Pomi1luй mS, pomračennagw strastьmi2. Pomi1luй mS, zablyždaющagw vъ putehъ moi1hъ. Pomi1luй mS, pobэždaющagosz skypostію. Pomi1luй mS, snэdaemagw zavistію. Pomi1luй mS, sogrэši1všagw ti2 njb8zdenіemъ bez8 shtosti. Pomi1luй mS, prognёvavšagw tS njpi1vstvomъ črezmёrnыmъ. Pomi1luй mS, ne napitavšagw ѓlčuщagw. Pomi1luй mS, ne napoi1všagw žažduщagw. Pomi1luй mS, ne lю1bzщagw brata moegw2. Pomi1luй mS, ne počitavšagw nёkogda rodi1teleй svoi1hъ. Pomi1luй mS, sogrэši1všagw ti2 dёlomъ, sl0vomъ i3 pomыšlenіemъ. Pomi1luй mS, prognёvavšagw tS v0lьnыmi i3 nev0lьnыmi ѕlhmi dэsnіi moi1mi.

Pomi1luй mS, gDi b9e m0й, i3 kъ pokasnію prizovi2 mS, padšagw.

Kondakъ є7

I#dёže tы2 h0щeši, vsemogyщій b9e, pobэždaetsz є3stestvA či1nъ: є3stestvo2 moE vhnu vlečetъ mS ko grэhY i3 poraboщaetъ mS, no tы2, ćkw sozdatelь є3stestvA, ўgasi2 grэh0vnaz stremlenіz є3gw2, njbnovi1vъ є5 ros0ю blgdti tvoeS, da nevozbrannw poю2 tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Kto2 sogrэši2 kogdA, ćkože sogrэši1hъ ѓzъ, njkasnnый. K0egw grэhA ne sotvori1hъ. K0egw bezzak0nіz ne sodёzhъ. K0egw ѕlA ne voobrazi1hъ vъ duši2 moeй. Q, lю1tэ mnЁ, lю1tэ mnЁ, čto2 bydu i3 gdЁ njbrsщusz ѓzъ. No preždэ džnagw pravednagw vozdasnіz tvoegw2, smirennw molю2 tS, mi1lostivый b9e, ćkože ntcA blydnый shnъ:

Pomi1luй mS, njkasnnagw. Pomi1luй mS, nemiloserdnagw. Pomi1luй mS, žest0kagw. Pomi1luй mS, gnэvli1vagw. Pomi1luй mS, tщeslavnagw. Pomi1luй mS, g0rdagw. Pomi1luй mS, skvernagw. Pomi1luй mS, blydnagw. Pomi1luй mS, kovarnagw. Pomi1luй mS, pamztoѕl0bnagw. Pomi1luй mS, njkamenennagw serdcemъ. Pomi1luй mS, sožžennagw s0vэstію.

Pomi1luй mS, gDi b9e m0й, i3 kъ pokasnію prizovi2 mS, padšagw.

Kondakъ ѕ7

Luči2 blgdti tvoeS ne skrhй t menE, tv0rče i3 sozdatelю m0й, no njblistaй mS i4mi, prosvэti2 mi1lostivoe licE tvoE na mS, rabA tvoegw2, i3 nauči2 mS tvori1ti v0lю tvoю2, da vo blgi1hъ dёlэhъ moi1hъ radostnw poю2 tebЁ, nbcnomu nc7Y moemY: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Mračnaz i3 bezlynnaz n0щь grэh0vnagw moegw2 žitіS sodёla vo mnЁ mnHgaz mn0žestva pregrэšenій, i4že tčuždi1ša mS t tebЁ, prisnosyщnagw svёta moegw2, i3 pribli1ziša mS ko ѓdu preisp0dnэйšemu, є3g0že žženіe i3 mrakъ ўžasaюtъ mS i3 nhnэ. Raйskaz že žili1щa tvoS, ўgot0vannaz pravednыmъ, i3 blženstvo vъ ni1hъ živyщihъ i3spolnsюtъ dyšu moю2 sk0rbію, ćkw ўdalenъ є4smь t seS prisnosyщnыz ži1zni. No dok0lэ ži1vъ є4smь i3 dyhъ m0й vo mnЁ, ne lišenъ є4smь svёtlыz sіS nadeždы, plamenёz bo kъ tebЁ lюb0vію, t serdca zovY ti2:

Pomi1luй mS, lэni1vagw. Pomi1luй mS, neblgodarnagw. Pomi1luй mS, prazdnosl0vca. Pomi1luй mS, skvernosl0vca. Pomi1luй mS, smэhotv0rca. Pomi1luй mS, srebrolю1bca. Pomi1luй mS, klztvoprestypnika. Pomi1luй mS, pіsnicu. Pomi1luй mS, prekosl0vnagw. Pomi1luй mS, nepokori1vagw. Pomi1luй mS, lži1vagw. Pomi1luй mS, lьsti1vagw.

Pomi1luй mS, gDi b9e m0й, i3 kъ pokasnію prizovi2 mS, padšagw.

Kondakъ z7

Na nb7o džči moi2 vozvožY i3 dyhomъ vesь predstoю2 ti2, dž§e nbcnый, no є3stestvo2 brenіz vlečetъ mS d0lu, i3 grэhi2 mn0zi vlekytъ dyšu vъ preisp0dnюю. Th že, tv0rče i3 sozdatelю m0й, ćkw vsemogyщій i3 miloserdый, njbnovi2 mS, da vosparsю vhnu gorЁ, ćkože nrelъ, pobёdnw vzыvaz ti2 pёsnь: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

ko i4mamъ vhnu lukavo, merzosti i3 vs‰kіz nečistwtы2 preisp0lnenw, b9e m0й i3 tv0rče: smotrshъ vhnu nepodHbnaz, prelestnoю krasot0ю mjra segw2 voshiщahsz i3 vdashъ dyšu moю2 vo vssku nečistotY. Na dobrotY že veщeй mjra segw2, t ni1hъ že poučalsz bhhъ poznavati i3 lюbi1ti tS, nikoli1že nči1ma moi1ma vzirahъ, nhnэ že, є3gdA pomerknuša duševnіi moi2 džči, vъ slэpotЁ duh0vnэй shй, zovY tebЁ, svёtu moemY:

Pomi1luй mS, pokasnnw tebЁ vzыvaющagw. Pomi1luй mS, sokrušennыmъ serdcemъ kъ tebЁ pripadaющagw. Pomi1luй mS, vёroю tebЁ poklansющagosz. Pomi1luй mS, lюb0vію tebЁ molsщagosz. Pomi1luй mS, prinossщagw ti2, ćkw slezы, glag0lы moS. Pomi1luй mS i3 ne tverži menє2 t licA tvoegw2. Pomi1luй mS i3 podaždь mi2 i3st0čnikъ slezъ, da plačusz dёlъ moi1hъ g0rьkw. Pomi1luй mS i3 i3zvedi2 dyšu moю2 i3z8 temni1cы strasteй. Pomi1luй mS i3 d¦ъ pravъ njbnovi2 vo ўtr0bэ moeй. Pomi1luй mS i3 vozstavi vo mnЁ džbrazъ tv0й. Pomi1luй mS, svёte m0й, i3 prosvэti2 duševnіi moi2 džči. Pomi1luй mS i3 sotvori2 mS hramomъ tvoegw2 nbitanіz.

Pomi1luй mS, gDi b9e m0й, i3 kъ pokasnію prizovi2 mS, padšagw.

Kondakъ }

Plamenь lюbvE moeS kъ tebЁ, sozdatelю m0й, ne do koncA є4щe ўgase vo mnЁ, no dyhъ m0й vhnu plameneetъ kъ tebЁ, pervoo1brazu moemY: slezы ўmilenіz i3 radosti nj tebЁ ne i3zs0hša є4щe vo mnЁ do koncA, no, ćkw džblako doždevnoe vъ zasuhu i4ndэ nah0dztъ na mS i3 njrošaюtъ mS: lukavstvo že, gnэzdsщeesz vo mnЁ, i3 syetnostь mjra segw2, njkružaющaz mS, pogloщaюtъ sіS: nbače že, ѓщe koli1ždo naйdetъ na mS minyta blgdti, vhnu vospэvaю tebЁ, i3st0čniče životA moegw2: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Razumomъ moi1mъ nikoli1že dost0йnaz razumёhъ. Razumэ neurazumёnnый, vhnu že zabluždahъ vъ bezpytіihъ ži1zni moeS i3 predavahъ sebЁ vъ rycэ razb0йnikwvъ, i4že njbnaži1ša mS ndeždы netlёnіz, ю4že dalъ mi2 є3si2 pri kRщenіi moemъ, i3 nhnэ predstoю2 ti2 nagjй i3 tpadšій dryžbы tvoeS: nbače že derzaz, pokasnnw tebЁ vzыvaю:

Pomi1luй mS i3 i3spravi pytь m0й pred8 tob0ю. Pomi1luй mS i3 ne vni1di vъ sydъ sъ rab0mъ tvoi1mъ. Pomi1luй mS i3 ne prezri mS, njbniщavšagw blgi1mi dёlы. Pomi1luй mS i3 ne vozdaždь mi2 po dэlHmъ moi1mъ vъ denь sydnый. Pomi1luй mS i3 njči1sti mS t vs‰kagw dBйstva dіavola. Pomi1luй mS i3 njstavi mi2 mn0žestvo grэhHvъ moi1hъ. Pomi1luй mS i3 svobodi2 mS muči1telьstva carstvuющihъ vo mnЁ strasteй. Pomi1luй mS i3 nastavi mS na pytь pokasnіz. Pomi1luй mS i3 podaždь mi2 razumъ tvori1ti v0lю tvoю2. Pomi1luй mS i3 vzыщi2 mS, zablyždšee tvoE nvčA. Pomi1luй mS i3 sopričti2 mS nvcamъ i3zbrannagw tvoegw2 stada.

Pomi1luй mS, gDi b9e m0й, i3 kъ pokasnію prizovi2 mS, padšagw.

Kondakъ f7

Sl0vo ne dovlёetъ mi2, prečydnый cRю2 i3 gDi, podaždь mi2 slezы pokasnіz i3 po si1hъ slezы ўmilenіz, ćkw da i4mi njmhю skvernu dyši moeS, ю4že ѓzъ njskverni1hъ ѕlhmi i3 bezmёstnыmi dэsnіi moi1mi, da vъ čistotЁ duši2 moeS radostnw poю2 tebЁ, bGu moemY: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Tёlo moE pitaю prostrannw, dyhъ že m0й i3stazvaetъ gladomъ. Q, gDi m0й, gDi. Daždь mi2 razumёti moE bezzak0nіe, daždь mi2 tщanіe nasыщati dyhъ m0й blgi1mi dэlы2, daždь mi2 ponE tnhnэ položi1ti načalo svoegw2 spasenіz, zovyщemъ ti2 vo gladэ svoegw2 dyha:

Pomi1luй mS, mydroste nedomhslimaz. Pomi1luй mS, b9estvo2 newpi1sannoe. Pomi1luй mS, si1lo nepobэdi1maz. Pomi1luй mS, slavo prevoznesennaz. Pomi1luй mS, krasoto2 presvёtlaz. Pomi1luй mS, soveršenstvo neizslэdi1moe. Pomi1luй mS, vыsoto2 nedostiži1maz. Pomi1luй mS, mi1loste bezkonečnaz. Pomi1luй mS, vsemogyщій vlasti1telю. Pomi1luй mS, nbcnыhъ činHvъ deržavnый poveli1telю. Pomi1luй mS, tris0lnečnый i3 trisіsnnый svёte. Pomi1luй mS, dž§e, sn7e i3 dyše s™hй.

Pomi1luй mS, gDi b9e m0й, i3 kъ pokasnію prizovi2 mS, padšagw.

Kondakъ ‹

Ўtr0ba moS raspalaetsz kъ tebЁ lюb0vію, tv0rče nb7sЁ i3 zemli2, i3 dyhъ m0й vozn0sitsz kъ tebЁ vъ prevhsprennzz, no ўvы2 mnЁ, ўvы2. Q, njkasnstva moegw2 i3 nesoveršenstva. VsS sіS pogublsю vo є3di1nomъ časэ, prestupi1vъ zapovэdi tvoS: nbače, ѓщe i3 ratuю grэhY, no poю2 tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

Hiщenіemъ i3 nepravdoю bogatъ є4smь ѓzъ, kovarstvomъ i3 studodэsnіemъ poraboщenъ, lžA i3 lestь ne njskudeša t menє2, zavistію snэdaюsz i3 skypostію pobэždaюsz, i3 vsёmъ bezzak0nіemъ, ćkw rabъ, ўserdnw služY. No tы2, mi1lostivый sozdatelю m0й, tženi2 vsS ѕl†z sі‰ t menє2, sъ lюb0vію i3 trepetomъ vъ pokasnіi tebЁ zovyщagw:

Pomi1luй mS, veselіe moE i3 radovanіe. Pomi1luй mS, nadeždo moS preslavnaz. Pomi1luй mS, sokr0viщe moE netlёnnoe. Pomi1luй mS, bogatstvo moE neistoщi1moe. Pomi1luй mS, prosvэщenіe ўmA moegw2 i3 serdca. Pomi1luй mS, zdravіe duši2 moeS i3 tэlesE. Pomi1luй mS, nastavniče m0й pred0brый. Pomi1luй mS, hrani1telю m0й preblgjй. Pomi1luй mS, i4stinnoe radovanіe plačuщihъ. Pomi1luй mS, pribёžiщe naše i3 ўpovanіe. Pomi1luй mS, i3zglaždazй nepod0bnaz naša dэsnіz. Pomi1luй mS, njgraždazй nasъ s™hmi tvoi1mi ѓgGlы.

Pomi1luй mS, gDi b9e m0й, i3 kъ pokasnію prizovi2 mS, padšagw.

Kondakъ №i

Cэlomydrіe naryšivъ ѓzъ, njkasnnый, t načala dneй ю4nosti moeS, tt0lэ є4smь smirennый rabъ segw2 grэhA. Kjй vi1dъ є3gw2 ne sotvori1hъ, k0egw t si1hъ bezzak0nій ne sodёzhъ. Vsskoe čyvstvo duši2 moe‰ i3 vsskій ќdъ tэlesE moegw2 njskverni1hъ, rastli1hъ i3 nepotre6benъ sotvori1hъ: no molю2 tS, neѕlobi1ve gDi, i3zbavi mS blydnыhъ strasteй pl0ti moeS, zovyщagw ti2: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Čistotы2 duševnыz ne stzžahъ i3 dyšu moю2 vo tmY grэh0vnuю predahъ: nj lю1te mnЁ, lю1te mnЁ. Razb0йnikъ є4smь ѓzъ duši2 moeS, i3zranihъ bo ю5 do koncA, i3 nёstь mёsta cёla vъ neй: sovlek0hъ ю5 ndeždы bGotkannыz i3 nblek0hъ ю5 vъ ri1zu razdrannuю i3 njskvernennuю t njkasnstva moegw2. Čto2 vozglag0lю ti2, dž§e щedrый, i4li čto2 rekY ti2 vo njpravdanіe moE, sudіE pravednэйšій. Nbače že, ćkw navыk0hъ, prošY ў tebЁ pomi1lovanіz, g0rcэ zovyщi:

Pomi1luй mS, plamennogorsщaz lюbы2. Pomi1luй mS, vhnu svэtsщaz premydroste. Pomi1luй mS, sokr0viщe blgihъ. Pomi1luй mS, ži1zni podatэlю. Pomi1luй mS, vezdЁ shй i3 vsS i3spolnszй. Pomi1luй mS, tvorsй di1vnaz čudesA. Pomi1luй mS, predvёdый ne syщaz ćkw syщaz. Pomi1luй mS, ne njstavlszй nasъ posredЁ grэhA i3 smerti. Pomi1luй mS, njživlszй mertvыz dyhomъ. Pomi1luй mS, njčiщazй njskvernennыz s0vэstію. Pomi1luй mS, prizirazй na vozdыhanіz naša kъ tebЁ. Pomi1luй mS, polagazй mi1lostь svoю2 na vsёhъ dёlэhъ rukY tvoeю.

Pomi1luй mS, gDi b9e m0й, i3 kъ pokasnію prizovi2 mS, padšagw.

Kondakъ v7i

Širot0ю blgdti tvoeS, trіmpostasnый b9e, pokrhй moS sogrэšenіz, ćkože pokrhlъ є3si2 drevlэ sogrэšenіz bGootcA dv7da, i3 prіimi2 moE pokasnіe, ćkože prіslъ є3si2 pokasnіe manassji carS, i3 prizovi2 mS, zablyždaющagw vъ putёhъ svoi1hъ, ćkože prizvalъ є3si2 goni1telz pavla, i3 daždь mi2 sъ lюb0vію vhnu vospэvati tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Ю$nostь moS proйdE vъ nerazymіi i3 načalo životA moegw2 vъ lёnosti kъ dobrodёteli. Ne nasadi1hъ bo togdA vъ serdcэ moemъ sэmenA hlёba duh0vnagw, pitaющagw ži1znь vёčnuю, b9e m0й i3 gDi, sэmenA že ternіz i3 repіz priležnw vъ sebЁ posёvahъ. Nhnэ že, є3gdA prozzb0ša vo mnЁ vsS ѕl†z sі‰, pronzaюtъ dyšu moю2 i3 ўransюtъ serdce moE, i3 vsE є3stestvo2 moE i3spolnsюtъ bolёznію. Ўmiloserdisz, q, b9e m0й, i3 popali2 ngnemъ b9estvA tvoegw2 vs‰ grэho6vnaz ternіz vo mnЁ, vzыvaющemъ ti2 bolёznennw:

Pomi1luй mS, dž§e beznačalьne, sn7e predvёčne i3 dušE prisnosyщne. Pomi1luй mS, trbce є3dinosyщnaz i3 nerazdёlьnaz. Pomi1luй mS, trіmpostasnaz deržavo. Pomi1luй mS, nerazdёlьnoe i3 nesli1tnoe b9estvo2. Pomi1luй mS, є3di1no cRstvo i3 gDstvo. Pomi1luй mS, є3di1na v0lz i3 hotёnіe. Pomi1luй mS, є3g0že bostsz i3 trzsytsz heruvjmi. Pomi1luй mS, pred8 ni1miže zakrыvaюtъ li1ca svoS strašnіi serafjmi. Pomi1luй mS, є3g0že boi1tsz slnce i3 trepeщetъ lunA. Pomi1luй mS, pred8 ni1mъ že dыmstsz g0rы i3 bэgytъ vspstь rёki. Pomi1luй mS, pred8 ni1mъ že vsskw kolёno nbcnыhъ, zemnhhъ i3 preisp0dnihъ preklonsetsz. Pomi1luй mS, є3g0že vsS tvarь na nb7si2 i3 na zemli2 vhnu slavosl0vitъ.

Pomi1luй mS, gDi b9e m0й, i3 kъ pokasnію prizovi2 mS, padšagw.

Kondakъ Gi

Ćkw tvorecъ vsemogyщій i3 vLko neѕl0bivый, ne pomzni2 moi1hъ bezzak0nій, i4miže tebЁ prognёvahъ, dёlomъ, sl0vomъ i3 pomыšlenіemъ, vёdэnіemъ i3 nevёdэnіemъ, vs‰ mnЁ, ćkw bGъ mi1lostivъ, prosti2 i3 razrэši2 t ni1hъ, i3zleй na mS, ćkw kapli doždevnыz, blgdtь tvoю2, da ponE t nhnэ načnY blgougoždati tebЁ, sozdatelю moemY, vhnu vospэvaz: Ґllilyіa.

Seй kondakъ čtetsz tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: BGъ m0й є3si2 tы2:

I# kondakъ №-й: Ѓzъ є4smь puči1na grэhA:

Mltva ko pres™ёй trbcэ

Pres™az trbcэ, є3dinosyщnaz deržavo, vsёhъ blgi1hъ vinA, čto2 vozdadi1mъ tebЁ za vs‰, ćže vozdalA є3si2 namъ grёšnыmъ i3 nedost0йnыmъ preždэ, neže na svёtъ proizыd0homъ, za vsS, ćže vozdaeši koemyždo nasъ po vs‰ dni6, i3 ćže ўgot0vala є3si2 vsёmъ namъ vъ vёcэ grzdyщemъ. Podobaše ќbw, za toli1kіz blgodэsnіz i3 щedrHtы, blgodari1ti tS ne slovesы2 t0čію, no pače dэlы2, hransщe i3 i3spolnsющe zapovэdi tvoS: mh že, strastemъ našыmъ i3 ѕlhmъ nbhčaemъ vnёmše, vъ bezči1slennыz t ю4nosti nizverg0homsz grэhi2 i3 bezzak0nіz. Segw2 radi, ćkw neči1stыmъ i3 njskvernennыmъ, ne t0čію pred8 tris™0e licE tvoE bezstydnw kvi1tisz, no nižE i4meni tvoegw2 pres™agw i3zreщi dovlёzše namъ, ѓщe bы ne tы2 samA blgoizv0lila, vo tradu našu, vozvэsti1ti, ćkw či1stыz i3 pravednыz lюbS, i3 grёšniki kaющіzsz mi1lueši i3 blgoutr0bnэ prіemleši. Pri1zri ўbw, q, prebžctvennaz trbce, sъ vhsotы s™hz slavы tvoeS na nasъ, mnogogrёšnыhъ, i3 blg0e proizvolenіe naše, vmёstw blgi1hъ dёlъ, prіimi2: i3 podaždь namъ d¦a i4stinnagw pokasnіz, da voznenavi1dэvše vs‰kій grBhъ, vъ čctotЁ i3 pravdЁ, do koncA dneй našihъ poživemъ, tvorsщe pres™yю v0lю tvoю2 i3 slavzщe čctыmi p0mыslы i3 blgi1mi dэsnьmi sladčaйšee i3 velikolёpoe i4mz tvoE. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.