NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Adamu i Evi

Kondakъ №

I#zbrannomu tvorenію b9ію, ґdamu pervomu, prarodi1telю našemu, so є4voю, ćže pl0tь t pl0ti i3 k0stь t k0steй є3gw2 є4stь, vospoi1mъ, vёrnіi, pohvalьnaz slovesA. Vh že, ѓщe i3 padšіi i3nogdA i3 raz lišennіi, nbače p0dvigomъ n0vagw ґdama, є4voю vtor0ю vъ mjrъ prišedšagw, sp7sennіi i3 na nb7sA vozvedennіi, moli1tesz nj nasъ, čadэhъ vašihъ, vzыvaющihъ vamъ:

Raduйtesz, ґdame i3 є4vo, vёnče tvari i3 krasoto2 vselennыz.

Jkosъ №

ЃgGli b9іi proslaviša ziždi1telz, šestšію denьmi vs‰ sotv0ršagw i3 naposlёdokъ dnjй tёhъ člvёka sozdavšagw, posэli1všagw že segw2 vo є3demэ na vost0cэ i3 darovavšagw є3mY ženY pom0щnicu, i3 glag0laša ґdamu sъ žen0ю:

Raduйtesz, tvorenіe b9іe soveršennoe. Raduйtesz ўkrašenіe podnebesnыz. Raduйtesz, po džbrazu b9ію sozdannіi. Raduйtesz, po pod0bію є3gw2 sotvorennіi. Raduйtesz, vladhki tvari. Raduйtesz, poveli1teli zemli2. Raduйtesz, pl0tь perstnuю nossщіi. Raduйtesz, ќmъ nb7snый i4muщіi. Raduйtesz, vo є3demэ prebыvaющіi. Raduйtesz, t dreva ži1zni pitaющіisz. Raduйtesz, zapovэdi b9іi prіsvšіi. Raduйtesz, ćkw zapovэdi є3gw2 tsžki ne sytь.

Raduйtesz, ґdame i3 є4vo, vёnče tvari i3 krasoto2 vselennыz.

Kondakъ v7

Vi1dz tvorecъ tvorenіe svoE, ćkw vsS d0bra ѕэlw2, poči2 vъ denь sedmhй t dёlъ svoi1hъ, ne prestaetъ nbače i3 vъ džnый denь promыšlsti nj vselenneй, prіimaetъ že poklonenіe t ѓgGlъ nb7snыhъ i3 r0da člvёča, poю1щihъ є3mY: Ґllilyіz.

Jkosъ v7

Razumъ nedorazumэvaemый є4že člvёkwvъ tvorenіz razumёti denni1ca i3skjй, soblazni1sz nj t0liceй slavэ perstnagw ґdama i3 pomrači1sz ўm0mъ. Glag0lzй preždэ: na nb7o vzhdu, vhše ѕvёzdъ nb7snыhъ postavlю prt0lъ m0й, ssdu na gorЁ vыs0cэ, na gorahъ vыs0kihъ, ćže kъ sёveru, vzhdu vhše džblakъ, bydu pod0benъ vhšnemu, nhnэ dyhъ ѕl0bы bhstь, i3 padesz sъ nb7sэ, bhstь že pad1enіe є3gw2 veli1koe. Tvarь že vs‰, premydrostь dž§uю proslavlsющi, ko ґdamu i3 є4vэ vzыvahu:

Raduйtesz, svёta i4stinnagw pričastnicы. Raduйtesz, tmы2 vъ sebE nikakože i4muщіi. Raduйtesz, vo dni2 sъ bGomъ besёduющіi. Raduйtesz, i3 vъ n0щi dэlA rukY є3gw2 sozэrcaющіi. Raduйsz, ґdame, svэti1lo veli1koe. Raduйsz, є4vo, svэti1lo maloe. Raduйtesz, tvorc0mъ vozlю1blennіi. Raduйtesz, drygъ dryga ѕэlw2 lю1bzщіi. Raduйtesz, po zemli2 hodsщіi. Raduйtesz, dyhomъ kъ nb7u voznossщіisz. Raduйtesz, carіe vs‰kagw dыhanіz. Raduйtesz, popečenіe nj vselenneй i3myщіi.

Raduйtesz, ґdame i3 є4vo, vёnče tvari i3 krasoto2 vselennыz.

Kondakъ G

Si1la vhšnzgw vsem0щna є4stь, ne hotsše nbače tvorecъ tvorenіz svoegw2 razymnagw svob0dnuю v0lю ўtэsni1ti, segw2 radi2 popusti2 vragY r0da člvёča, zrakъ ѕmjz prіsvšemu, i3skusi1ti є4vu, є4že ne pёti є3й: Ґllilyіz.

Jkosъ G

I$mый mhslь lukavuю, rečE ѕmjй ženE: čto2 ćkw rečE bGъ, da ne ćste t vs‰kagw dreva raйskago; I# rečE ženA ѕmjю: t vsskagw dreva raйskagw ćsti bydemъ, t pl0da že dreva, є4že є4stь posredЁ raz, rečE bGъ, da ne ćste t negw2, nižE prikosnetesz kъ nemY, da ne ўmrete. I# rečE ѕmjй ženE: ne smertію ўmrete, nbače vёstь bGъ, ćkw v0nьže ѓщe denь snёste t negw2, ntvёrzutsz džči vaši, i3 bydete, ćkw b0zi, vёdzщe d0broe i3 lukavoe. SіS vs‰ lьsti1vыz glag0lы glag0laše ѕmjй ženE, vmёstw є4že pёti є4й i3 myževi є3S:

Raduйtesz, dyšu slovesnuю i3myщіi. Raduйtesz, v0leю svob0dnoю počtennіi. Raduйtesz, vёduщіi v0lю b9ію blgo bhti. Raduйtesz, v0li svoeй ne i4щuщіi. Raduйtesz, t drevesnыhъ plodHvъ pitaющіisz. Raduйtesz, zapovэdь zi1žditelz hransщіi. Raduйtesz, nazji i3 ne stыdsщіisz. Raduйtesz, ničes0že lišennіi. Raduйtesz, ўtomlenіz ne znaющіi. Raduйtesz, smerti ne pričastnіi. Raduйtesz, bezsmertnagw vLki čada. Raduйtesz, vёru semY i4muщіi.

Raduйtesz, ґdame i3 є4vo, vёnče tvari i3 krasoto2 vselennыz.

Kondakъ d7

Byrю pomыšlenій sumni1telьnыhъ i4mzše vnytrь žena, ne vёdzщi, kakovo2 є4stь sl0vo sіE. Vi1dzщi že, ćkw d0bro drevo vъ snёdь i3 ćkw ўg0dnw nči1ma vi1dэti i3 krasnw є4stь, є4že razumёti, vzёmši t pl0da є3gw2 ćde, i3 dadE myžu svoemY, i3 kd0sta. I# tverz0šasz džči nbёma, i3 razumёša, ćkw nazi bёša, i3 sši1sta li1stvіe smok0vnoe, i3 sotvori1sta sebЁ prepossanіz, bGu že zabhša pёti: Ґllilyіz.

Jkosъ d7

Slhšasta ґdamъ so є4voю glasъ gDa bGa, hodsщa vъ rai po polydni, i3 skrhstasz ґdamъ i3 ženA є3gw2 t licA gDa bGa posredЁ drevъ raйskihъ. I# prizvA gDь bGъ ґdama i3 rečE є3mY: ґdame, gdЁ є3si2; I# rečE ґdamъ: glasъ slhšahъ tebE, hodsщa vъ rai, i3 ќboshsz, ćkw nagъ є4smь, i3 skrhhsz. I# rečE є3mY bGъ: kto2 vozvэsti2 tebЁ, ćkw nagъ є3si2; Ne ćlъ li є3si2 t dreva, t neg0že є3di1nagw zapovэdahъ tebЁ ne ćsti; I# rečE ґdamъ: ženA, ю4že dalъ mi2 є3si2, ta mi2 dadE t plodHvъ dreva, i3 kd0hъ. I# rečE gDь bGъ ženE: čto2 sіE sotvori1la є3si2; I# rečE ženA: ѕmjй prelьsti mS, i3 kd0hъ. I# pr0klztъ gDь bGъ ѕmjz i3 rečE є3mY: vraždY položY meždu tob0ю i3 meždu žen0ю, i3 meždu sёmenemъ tvoi1mъ i3 sёmenemъ t0z: t0й sotretъ glavY tvoю2, i3 tы2 blюsti2 bydeši є3gw2 pztY. ŽenE že rečE: ўmnožaz ўmn0žu pečali tvoS: vъ bolёznэhъ rodi1ši čada, i3 kъ myžu tvoemY vlečenіe tvoE, i3 t0й tob0ю nbladati bydetъ. I# ґdamu rečE: pr0klzta zemlS vъ dёlэhъ tvoi1hъ: ternіz i3 v0lčcы proizrasti1tъ tebЁ, vъ p0tэ licA tvoegw2 snesi2 hlёbъ tv0й, d0ndeže vozvrati1šisz vъ zemlю, t nesže vzstъ є3si2, ćkw zemlS є3si2, i3 vъ zemlю thdeši. I# ne i4maši slhšati ktomY tы2, nižE ženA tvo‰, d0ndeže i3zbavitelь prіi1detъ, glag0lwvъ si1hъ:

Raduйtesz, vъ rai sъ bGomъ besёduющіi. Raduйtesz, lюbvE є3gw2 naslaždaющіisz. Raduйtesz, pri i4stocэ čethrehъ rёkъ živyщіi. Raduйtesz, čethrьmi koncы2 nbladaющіi. Raduйsz, ґdame, narekjй ѕvёremъ i3menA. Raduйsz, є4vo, myževi pom0щnica i3 ženA. Raduйsz, r0da člvёča načalьniče. Raduйsz, mati vsёhъ živyщihъ. Raduйtesz, zemlю nap0lniti i3myщіi. Raduйtesz, travu vъ snёdь prіsvšіi. Raduйtesz, smerti nik0liže vi1dэvšіi. Raduйtesz, kъ životY bezsmertnomu predustavlennіi.

Raduйtesz, ґdame i3 є4vo, vёnče tvari i3 krasoto2 vselennыz.

Kondakъ є7

BGopostavlennый heruvjmъ, deržaй nryžіe plamennoe nbraщaemoe, hransše drevo ži1zni raйskoe, є4že kakw ne bhša prišli2 člvёcы sogrэši1všіi i3 ćli t dreva togw2 i3 ži1li bhša vo vёki: i3zgnA bo bGъ i3z8 raz sladosti ґdama so є4voю i3 dadE i4mъ ri1zы k0žanы, si1mъ, i4že vospэvahu i3nogdA so ѓgGlы: Ґllilyіz.

Jkosъ є7

Vi1dэ ґdamъ ґgGla i3zri1nuvša i3 zatvori1vša b9estvennagw sada dverь, vozdohnY velьmi2, sёde že pr‰mo raz i3 svoю2 nagotY rыdaz plakaše: ўvы2 mnЁ, prelestію lukavoю ўvёщannu bhvšu i3 njkradenu i3 slavы ўdalenu. Ўvы2 mnЁ, prostot0ю nagu, nhnэ že nedoumёnnu. No, q raю, ktomY tvoeS sladosti ne naslaždusz, ktomY ne ќzrю gDa moegw2 i3 sozdatelz i3 ne ўslhšu zvanій si1hъ:

Raduйsz, ґdame, ži1zni raйskіz naslaždazйsz. Raduйsz, ґdame, popečenіz ne i4muщій. Raduйsz, є4vo, t rebra myžnz vzstaz. Raduйsz, є4vo, myžemъ tvoi1mъ lюbi1maz. Raduйtesz, ѕvёreй ne bosщіisz. Raduйtesz, i4mže ѕvёrіe povinyюtsz. Raduйtesz, krasot0ю drevъ raйskihъ ўslaždaющіisz. Raduйtesz, pti1cъ є3demskihъ poslyšaющіi. Raduйtesz, kъ bGu, ćkw kъ drygu, besёduющіi. Raduйtesz, t tvorcA ničes0že tasщіi. Raduйtesz, vozrastaющіi vo blgdti. Raduйtesz, ўkrэpevšіi vъ dobrЁ.

Raduйtesz, ґdame i3 є4vo, vёnče tvari i3 krasoto2 vselennыz.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnicы bhša ґdamъ so є4voю dёtєmъ svoi1mъ nj i3myщemъ prіiti2 sp7si1tele i5hъ i3 i3zbavitele, i4že sotretъ glavY ѕmjevu i3 svobodi1tъ r0dъ člvёčь t vlasti tlёnіz: kaіnъ že nbače ne ўmili1sz, no zavistію i3 ѕl0boю pobэždaemъ, ўmn0ži grёhъ vъ mjrэ, ўbi1vъ brata svoegw2 ѓvelz, ѕvэronravenъ shй i3 ne vёdый pёti: Ґllilyіz.

Jkosъ ѕ7

VozsіS svёtъ є4vэ, є3gdA rodi2 tretіzgw shna svoegw2 sjfa, t neg0že r0dъ blgočesti1vъ proizhde: є3nHhъ, na nb7o presёlьnikъ, i3 mafusalъ starecъ, i3 kovčegoplavatelь nHй. I# rečE ženA: voskresi2 mnЁ bGъ sёmz drug0e, vmёstw ѓvelz, є3g0že ўbi2 kaіnъ. Nbače i4mamъ li ўblžaema bhti pёnіi si1mi:

Raduйsz, є4vo, bGu poslyšnaz. Raduйsz, ženo, myžu povinyющazsz. Raduйtesz, vъ p0tэ licA svoegw2 truždaющіisz. Raduйtesz, čada svoS vospityющіi. Raduйtesz, ćkw i3zbavitelь t vasъ proizhdetъ. Raduйtesz, ćkw sёmz ženы2 sotretъ glavY ѕmjevu. Raduйtesz, nadeždu i3myщіi. Raduйtesz, na bGa ўpovanіe vozloži1všіi. Raduйsz, ґdame, ѓщe i3 sk0rbenъ є3si2. Raduйsz, ґdame, q potrebi1teli tli2. Raduйsz, ґdame, pri1snw bGu molsщійsz. Raduйsz, є4vo, kъ semY vhnu vzыvaющaz.

Raduйtesz, ґdame i3 є4vo, vёnče tvari i3 krasoto2 vselennыz.

Kondakъ z7

Hotsщu sozdatelю pomi1lovati sozdanіe svoE, poslA člvёkwmъ ґvraama, mwmsez že i3 dv7da, poslэdi2 že voshotЁ samъ voploti1tisz t i3zbrannыz dv7ы nar0da i3zbrannagw, da vosp0юtъ lю1dіe: Ґllilyіz.

Jkosъ z7

N0vuю pokazA tvarь, ćvlьsz zi1žditelь namъ t negw2 bhvšimъ, i3z8 bezsёmennыz prozsbъ ўtr0bы i3 sohrani1vъ ю5, ćkože bЁ, netlёnnu. Mh že, n0vagw ґdama t vtorhz є4vы prišedšagw zrsщe, vethagw pominaemъ i3 glag0lemъ kъ prarodi1telemъ:

Raduйtesz, ćkw sp7senіe vaše pribli1žisz. Raduйtesz, se bo sl0vo voploщaetsz. Raduйtesz, nbэtovanіe prіsvšіi. Raduйtesz, segw2 sbhtіe sozэrcaющіi. Raduйsz, ґdame, zrS ґdama nb7snagw. Raduйsz, ґdame, bGu že i3 člvёku. Raduйsz, є4vo, poslušanію dщerэ tvoeS. Raduйsz, є4vo, smirenію є3S. Raduйtesz, radostь bo prіi1de. Raduйtesz, ćkw mi1lostivъ gDь. Raduйtesz, raz vzыskyющіi. Raduйtesz, i4щuщіi sladosti є3gw2.

Raduйtesz, ґdame i3 є4vo, vёnče tvari i3 krasoto2 vselennыz.

Kondakъ }

Strannoe roždestvo2 vi1dэvše, ўstrani1msz mjra, ќmъ na nb7sa prel0žše: segw2 bo radi2 vыs0kій bGъ kvlsetsz smirennый člvёkъ, hotsй privleщi kъ vыsotЁ tomY vopію1щіz: Ґllilyіz.

Jkosъ }

Vesь lюb0vію kъ tvorenію svoemY nb8stъ, poslA b9estvennoe sl0vo prarodi1telemъ vъ stranY pečali propovёdnika svoegw2 kъ ni1mъ prišestvіz, їwanna predteču, vo є4že vzыvati tomY:

Raduйtesz, bGu vozlю1blennіi. Raduйtesz, i4mъ ne tveržennіi. Raduйtesz, i3zbavitelь bo prіi1de. Raduйtesz, sp7sъ bo mjru vozsіS. Raduйtesz, vnyka sjfova njžidaющіi. Raduйtesz, q čade nHevэ veselsщіisz. Raduйtesz, ćkw sёmz ґvraamle bezsёmennw raždaetsz. Raduйtesz, ćkw levъ t їydы prih0ditъ. Raduйtesz t dv7ы vopl0щennomu. Raduйtesz sohranšemu ю5 netlёnnu. Raduйtesz vsёhъ dolgHvъ reši1telю. Raduйtesz grёhъ vašihъ i3skupi1telю.

Raduйtesz, ґdame i3 є4vo, vёnče tvari i3 krasoto2 vselennыz.

Kondakъ f7

Vsskoe є3stestvo2 ѓgGlьskoe ўdivi1sz veli1komu tvoegw2 vočlvёčenіz dёlu: neprestypnagw bo ćkw bGa, zrsщe vsёmъ pristypnagw člvёka, namъ ќbw sprebыvaющa, slhšaщa že t vsёhъ: Ґllilyіz.

Jkosъ f7

Vэt‡i suemydrennіi glag0lюtъ derzostnэ člvэki t bezslovesnыhъ proizvёdenы bhti: mh že, ґdama i3 є4vu prarodi1teli naša bhti d0brэ vёduщe, kъ si1mъ glag0lemъ:

Raduйtesz, džtče našъ i3 naša mati. Raduйtesz, t vasъ bo vsskъ člvёkъ proizhde. Raduйtesz, ґfineйskaz pletenіz rasterzaющіi. Raduйtesz, i4stinu namъ kvlsющіi. Raduйsz, ґdame, vъ denь šesthй sozdannый. Raduйsz, є4vo, t rebra myžnzgw sotvorennaz. Raduйtesz, vo є3demэ ži1všіi. Raduйtesz, nhnэ vo crtvіi nbcnэmъ vodvorsющіisz. Raduйtesz, svёtlostію li1ka b9estvennagw paki naslaždaющіisz. Raduйtesz, radosti seS nikogdaže liši1tisz i3myщіi. Raduйtesz, nj nasъ molsщіisz. Raduйtesz, čadъ svoi1hъ ne njstavlsющіi.

Raduйtesz, ґdame i3 є4vo, vёnče tvari i3 krasoto2 vselennыz.

Kondakъ ‹

Sp7sti2 hotS mjrъ, sni1de na zemlю sl0vo b9іe, shй vъ l0nэ dž§i, t dv7ы pl0tь prіsvъ, po namъ bhstь člvёkъ, i3 smertію svoeю vsemY r0du člvёču živ0tъ vёčnый darovA: dnesь ґdamъ likyetъ i3 raduetsz є4va, i3 sp7si1telю soglasnw vopію1tъ: Ґllilyіz.

Jkosъ ‹

StэnA є4ste vёrnыmъ čadomъ vašimъ, dogmatы cerk0vnыz lюb0vію njblobыzaющimъ, ґdame i3 є4vo; vsёmъ že vo mracэ vёka segw2 bluždaющimъ i3 mnsщimъ mjru že i3 člvёku samosotvorennыmъ bhti, živ0e njbličenіe є4ste i3 vrazumlenіe pri1snoe. Segw2 radi2 kъ vamъ vzыvaemъ:

Raduйtesz, tvorenіe ziždi1telz lюbi1moe. Raduйtesz, t grэhA i4mъ sp7sennіi. Raduйtesz, vo svёtэ živyщіi. Raduйtesz, tmы2 ўdali1všіisz. Raduйtesz, zrёnіz tainъ b9іihъ spod0bivšіisz. Raduйtesz, si1mъ nasъ naučaющіi. Raduйtesz, sozэrcati tvarь nastavlsющіi. Raduйtesz, t tvari ko tvorcY ќmъ našъ vozvodsщіi. Raduйtesz, kъ promыsli1telю serdcemъ prilэpi1všіisz. Raduйtesz, nj sp7si1teli svoemъ krasyющіisz. Raduйtesz, rodi1telіe naši popeči1telьnіi. Raduйtesz, dёti svoS vrazumlsющіi.

Raduйtesz, ґdame i3 є4vo, vёnče tvari i3 krasoto2 vselennыz.

Kondakъ №i

Pёnіe naše nemoщnoe ne dov0lьnw є4stь vospёti čydnaz dэlA gDnz, i4že ґdama i3 є4vu tli2 smertnыz i3zbavi, i3 na nb7sA vozvedE, i3 sodёla | ќdы tёla svoegw2, є4že є4stь cRkovь, i3 nasъ, čada i5hъ, vъ sію2 prizvA, i3 nauči2 vopi1ti nemo6lčnыmi glasы: Ґllilyіz.

Jkosъ №i

Svэtosіstelьnaz svэti1la, t є3di1nagw i4stinnagw svёta svёtъ prіemlющaz, zri1mъ vasъ, ґdame i3 є4vo, vёrnaz čada vaša, svёtlostьmi duh0vnыmi nezavi1stnw t vasъ njsvэщaemіi, i3 vъ veselіi vamъ svёtlэ poemъ:

Raduйtesz, sk0rbi preterpёvšіi. Raduйtesz, vъ terpёnіi preuspёvšіi. Raduйtesz, propovёdnicы pokasnіz. Raduйtesz, ўči1telіe ўpovanіz. Raduйtesz, nadeždu i3mёvšіi. Raduйtesz, njbэt0vannagw čazvšіi. Raduйtesz, sl0vomъ sp7sennіi. Raduйtesz, t negw2 njsщ7ennіi. Raduйtesz, blgodatію sіsющіi. Raduйtesz, svёta nevečernzgw pričastnicы. Raduйtesz, vo mracэ presvёtlemъ živyщіi. Raduйtesz, s™yю trbcu sozэrcaющіi.

Raduйtesz, ґdame i3 є4vo, vёnče tvari i3 krasoto2 vselennыz.

Kondakъ v7i

Blgdtь dati voshotёvъ dolgHvъ drevnihъ vsёhъ dolgHvъ reši1telь člvёkwmъ, prіi1de sob0ю ko tšedšimъ togw2 blgdti, i3 razdravъ rukopisanіe, slhšitъ t vsёhъ i4že t ґdama: Ґllilyіz.

Jkosъ v7i

Poю1щe neizčetnыz mi1losti gDni, r0du člvёčeskomu ćvlennыz, zri1mъ prarodi1teli naša, prt0lu b9ію vъ rai sladosti predstosщіz, i3 si1mъ sъ nesumnennoю nadeždoю i3 radostію duh0vnoю glag0lemъ:

Raduйtesz, sp7su sobesёduющіi. Raduйtesz, nj nasъ hodataйstvuющіi. Raduйtesz, vъ tišinЁ živyщіi. Raduйtesz, za mjrъ molsщіisz. Raduйtesz, poslušanіz nastavnicы. Raduйtesz, trezvenіz ўči1telіe. Raduйtesz, lesti ѕmjevы njbliči1teli. Raduйtesz k0zneй vražіihъ razruši1teli. Raduйtesz, nasъ kъ nb7si2 napravlsющіi. Raduйtesz g0rnzz mydrstvovati naučaющіi. Raduйtesz, ўpovanіe naše. Raduйtesz, naše derznovenіe.

Raduйtesz, ґdame i3 є4vo, vёnče tvari i3 krasoto2 vselennыz.

Kondakъ Gi

Q, s™ji prarodi1telіe naši ґdame i3 є4vo. Prіimi1te maloe sіE pohvalenіe naše i3 ўmoli1te tvorcA i3 i3skupi1telz, є4že bhti namъ sъ vami vo crtvіi є3gw2 i3 so vsёmi s™hmi vospэvati є3mY: Ґllilyіz.

Seй kondakъ glag0li tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: ЃgGli b9іi:

I# kondakъ №-й: I#zbrannomu tvorenію:

Mltva

Kъ vamъ, prarodi1telemъ našimъ, q ґdame i3 є4vo, pribэgaemъ mы2, nemoщnaz čada vaša. Vozzri1te mi1lostivnw na nasъ sъ vыsotы2 nb7snыz vašez slavы i3 bydite namъ pom0щnicы vo i3skušenіzhъ i3 soblaznahъ, t vraga r0da člvёčeskagw namъ pribыvaющihъ. Ѓщe i3 soblazni1lisz є4ste drevlэ lьsti1vnыmi glag0lы ѕmjevыmi i3 liši1lisz raz sladosti, prebhste nbače nstatokъ zemnhz ži1zni vašez vъ pokasnіi i3 sokrušenіi nj nerazymіi svoemъ, i3 takw snid0ste vo nbi1teli pečali. Vъ poslёdokъ že dnjй prіi1de nbэt0vannый, є4že sokruši1ti deržavu knszz mjra segw2. Pred8 sp7si1telьnыmi že stradanьmi svoi1mi predposlA ko tšedšimъ životA segw2 propovёdnika pokasnіz, i4že bhstь predteča є3gw2 na zemli2 i3 vъ preisp0dnihъ zemli2. Vh že sъ radostію poslyšaste slovesъ segw2, razumэvaющe, ćkw nj sёmeni vašemъ glag0letъ. Po male že vremenэ potrzsesz ѓdъ i3 njgorči1sz, sni1de bo razruši1telь ѓda. NJgorčisz ѓdъ, i4bo ўprazdni1sz, njgorči1sz, i4bo poryganъ bhstь, njgorči1sz, i4bo ўmertvi1sz, njgorči1sz, i4bo svzzasz. Vh že vozveseli1stesz i3 vzыgraste dyhomъ, zrsщe i3skupi1telz vašegw, po pl0ti t vasъ proisšedšagw, bGa že syщa beznačalьna i3 nc7Y soprisnosyщna. Si1ce ќbw i3 nasъ spod0bite zemn0e sіE i3 mnogosk0rbnoe žitіE vъ pokasnіi preiti2, vъ byduщeй že ži1zni zrёti vhnu sp7si1telz dyšъ našihъ gDa našegw ї}sa hrta, є3myže so nc7emъ i3 d¦omъ podobaetъ čestь i3 poklonenіe nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.