NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Svim Svetim

Kondakъ №

I#zbr†nnыmъ ўg0dnikwmъ b9іimъ, vsBmъ s™ы6mъ, t vёka vo vsemъ mjrэ prosіsvšimъ i3 na nb7si2 vэncы2 slavы prіsvšimъ, pohvalьnoe prin0simъ pёnіe. Vh že, ćkw i3myщіi velіe derznovenіe ko gDu, t vsskihъ nasъ bёdъ svobodi1te, da zovemъ vamъ hvalebnw:

Raduйtesz, vsi2 s™ji, teplіi nj vsemъ mjrэ bGu mltvєnnicы.

Jkosъ №

ЃgGlьskій sob0rъ, ўmalennый padenіemъ g0rdыhъ ѓgglъ i3 vami, vsёmi s™hmi, vospolnsemый, svёtlo toržestvyetъ vъ denь pamzti vašeй, i3 vsю2 vselennuю sozыvaetъ na veselіe duh0vnoe. Mh že, i5mъ podražaющe, zovemъ vamъ radostnw:

Raduйtesz, s™ji, t vёka bGomъ preduvёdэnnіi i3 predustavlennіi kъ slavэ nbcnэй. Raduйtesz, t vsёhъ rodHvъ, mёstъ i3 vremenъ vъ služenіe gDu i3zbrannіi. Raduйtesz, i3zbranіe vaše p0dvigami blgočestіz njpravdavšіi. Raduйtesz, džbrazomъ d0brыhъ dёlъ vašihъ pravый pytь kъ nb7si2 namъ pokazavšіi. Raduйtesz, prežde pisannagw zak0na b9іz po zak0nu s0vэsti pravednw poži1všіi. Raduйtesz, vъ zak0nnэй sёni blgočestnw žitіE svoE soverši1všіi. Raduйtesz, vъ n0vэй blgodati svёtlo dobrodёtelьmi prosіsvšіi. Raduйtesz, vъ poslёdnzz sі‰ vremenA bGu blgougodi1všіi i3 mzdY sъ pervыmi poluči1všіi. Raduйtesz, t zemnhhъ sk0rbeй prešedšіi kъ nbcnomu pok0ю. Raduйtesz, spod0blьšіisz zrёti neispovэdi1muю slavu b9ію. Raduйtesz, sъ li1ki bezpl0tnыhъ neprestannw hvalsщіi pres™yю trbcu. Raduйtesz, vsegdA molsщіisz є4й nj vsёhъ počitaющihъ vasъ.

Raduйtesz, vsi2 s™ji, teplіi nj vsemъ mjrэ bGu mltvєnnicы.

Kondakъ v7

Vi1dzщi pravoslavnaz hrt0va cRkovь, mnogoči1slennыmi li1ki s™hhъ, ćkw prekrasnыmi raйskimi cvэtы2 sebE ўkrašenu, svёtlo počitaetъ pamztь i5hъ i3 prečctuю bGomaterь sъ r0ždšimsz t neS hrt0mъ bGomъ veličaetъ, vopію1щi tomY hvalebnuю pёsnь: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumu našemu prosvэщenіe ў gDa i3sprosi1te, s™ji ўg0dnicы b9іi, da trssše zemn0e pristrastіe, voznesemsz serdcemъ i3 mhslію vъ naslёdovannaz vami i3 namъ nbэщannaz selє1nіz raйskaz, i3 vozopіemъ vamъ radostnw:

Raduйtesz, vethozavёtnіi praotcы i3 patrіarsi, rodonačalьnicы po pl0ti hrtA sn7a b9іz. Raduйtesz, ćkw blgoslovenіemъ b9іimъ ўmn0žišasz rHdы v†ša, ćkw ѕvBzdы nbcnыz. Raduйtesz, sredi2 mraka drevnzgw nečestіz pravuю vašu vёru vo i4stinnagw bGa sohrani1všіi. Raduйtesz, sъ nadeždoю čazvšіi nbэtovannagw i3skupi1telz. Raduйtesz, ćkw t vašegw plemene vozsіS presvёtlaz svэщA bcda mRіz. Raduйtesz, ćkw t neS rodi1sz pobэdi1telь smerti i3 ѓda. Raduйtesz, vёroю vo grzdyщagw hrtA sp7senіe ўluči1všіi. Raduйtesz, vmёsto drevnіz klstvы blgoslovenіe tёmъ poluči1všіi. Raduйtesz, i3 vo ѓdэ hrt0va prišestvіz njžidavšіi. Raduйtesz, ѓdskihъ mučenій i4mъ i3zbavlennіi. Raduйtesz, na nb7sA so slavoю vozvedennіi. Raduйtesz, sъ li1ki ѓgGlьskimi vъ vёčnыz nbi1tєli nc7A nbcnagw vselennіi.

Raduйtesz, vsi2 s™ji, teplіi nj vsemъ mjrэ bGu mltvєnnicы.

Kondakъ G

Si1loю vhšnzgw njsэneni bhvše, s™ji, derznovennw njpolči1stesz proti1vu načalъ i3 vlasteй ѕl0bы podnbcnыz, i3 pobэdi1vše tёhъ kovarstva, vs‰ blg†z način†nіz v†ša d0brэ soverši1ste, vospэvaющe vsesi1lьnomu člvэkolю1bcu bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#myщe, s™ji prbr0cы, presl†vnaz selє1nіz vo nbi1telэhъ d0mu nc7A nbcnagw i3 prnosyщnыmъ svёtomъ licA b9іz prosvэщaemi, neizrečennagw vois1tinu so vsemi s™hmi naslaždaetesz blženstva, є3g0že mы2, zemnji, pričastnicы bhti želaющe, vospэvaemъ vamъ si1ce:

Raduйtesz, s™ji prbr0cы, bGomъ i3zbrannіi prežde vašegw roždenіz. Raduйtesz, vёrnw porab0tavšіi є3mY prežde hrt0va voploщenіz. Raduйtesz, t mladenčestva blgodatію s™agw d¦a njsщ7ennіi. Raduйtesz, poslannіi t gDa vrazumlsti zablyždšіz sn7ы ї}levы. Raduйtesz, predvozvэsti1všіi hrt0vo t dёvы slavnoe roždenіe. Raduйtesz, ѕvBzdы, predvari1všіi prišestvіe i4stinnagw slnca. Raduйtesz, zakonoprestypnыhъ careй ї}levыhъ derznovennw njbliči1všіi. Raduйtesz, vsskoe lюdsk0e nečestіe mečemъ sl0va b9іz neщadnw posёkšіi. Raduйtesz, vёrnіi rabi2 gDni, vs‰ hotє!nіz є3gw2 i3sp0lnivšіi. Raduйtesz, i4stinu nebosznennw pred8 vlastьmi vэщavšіi. Raduйtesz, mn0gi skHrbi vъ mjrэ preterpёvšіi. Raduйtesz, so vsёmi i3zbrannыmi toržestvyющіi na nb7si2 vъ slavэ vёčnэй.

Raduйtesz, vsi2 s™ji, teplіi nj vsemъ mjrэ bGu mltvєnnicы.

Kondakъ d7

Byri žitє1йskіz i3zbavlьšesz, vsi2 s™ji, preid0ste vъ nbcnый pok0й, na mBsta ѕl†čna i3 prohl†dna, i3dёže potHcы sladosti neispovэdi1mыz, pi1щa slavы b9іz netlёnnaz, pёnіz i3 glasы prazdnuющihъ: tamo ќbw toržestvyete so vsёmi ѓgGlьskimi si1lami, poю1щe bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

ko ne vi1dэ, i3 ќho ne slhša, i3 na serdcэ zemnagw člvёka ne vzыd0ša radosti i3 sladosti, i4hže vы nhnэ naslaždaetesz, ґpcli s™ji. Segw2 radi blgogovёйnw vzыvaemъ vamъ:

Raduйtesz, s™ji ґpcli, sъ predtečeю їwannomъ bližaйšіi dryzi hrt0vы. Raduйtesz, po pres™0й dv7э mRji, pervostostelіe ў prt0la s™hz trbcы. Raduйtesz, vozvэsti1všіi mjru tainstvo našegw i3skuplenіz. Raduйtesz, svёtomъ vёrы hrt0vы njmračє1nnыz lю1di prosvэti1všіi. Raduйtesz, sёmz sl0va b9іz vъ serdcA člvBčeskaz vsёzvšіi. Raduйtesz, plodы2 trudHvъ vašihъ vъ nbcnomъ vertogradэ požinaющіi. Raduйtesz, s™ji nc7ы, sedmію2 vselenskimi sob0rы i3spovёdanіe pravoslavnыz vёrы ўtverdi1všіi. Raduйtesz, ўti1šivšіi byrю є3reti1českagw nečestіz. Raduйtesz, i3z8zsni1všіi namъ dogmatы pravoslavnыz vёrы. Raduйtesz, i3 donhnэ ўčenіemъ vašimъ njgraždaющіi cRkovь hrt0vu t є4reseй i3 rask0lwvъ. Raduйtesz, s™ji їerarsi, sl0vomъ i3 žitіemъ svёtlo prosіsvšіi. Raduйtesz, vo svёtэ nevečernэmъ sъ duh0vnыmi vašimi čadы nhnэ nbitaющіi.

Raduйtesz, vsi2 s™ji, teplіi nj vsemъ mjrэ bGu mltvєnnicы.

Kondakъ є7

BGot0čnoю, sp7se, kr0vію tvoeю i3skuplennіi i3 vёrnw tebЁ na zemli2 posluži1všіi vsi2 s™ji, nhnэ na tverdi cerk0vnэй ćkw ѕvBzdы presvBtlыz sіsюtъ, i3 vsёhъ nasъ, po m0rю strastnagw segw2 žitіS plavaющihъ, na pytь pravый, kъ nbcnomu ntečestvu vэdyщій, nastavlsюtъ: nj semъ ќbw sъ radostію blgodarnw poemъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvši, s™ji myčєnicы, ćkw vъ mjrэ semъ vs‰ syetna sytь i3 tlёnію pričastna, potщastesz predvёčnomu bGu blgougodi1ti i3 preterpёnіemъ lю1tыhъ mykъ tlёnnaz na netlёnnaz premeni1ti, za є4že spod0bistesz predstosnіz ў strašnagw prt0la vLčnz vъ slavэ vёčnэй, vъ neйže ne zabydite i3 nasъ, pamztь vašu soveršaющihъ i3 vopію1щihъ vamъ takov†z:

Raduйtesz, s™ji strastoterpcы, kr0vію svoeю zapečatlёvšіi pravuю vašu vo hrtA vёru. Raduйtesz, ne ўbosvšіisz ўbivaющihъ tёlo, duši1 že ne mogyщihъ ўbi1ti. Raduйtesz, preterpёvšіi str†šnaz mučє1nіz. Raduйtesz, ćvlьšіi na sebЁ hrt0vыhъ strasteй i3zobraženіz. Raduйtesz, pobэdi1všіi lю1tыhъ muči1teleй svirёpstva. Raduйtesz, črez8 džgnь i3 v0du prošedšіi i3 vъ pok0й vёčnый všedšіi. Raduйtesz, i3spovёdnicы i3 svzщennom§nicы, postradavšіi za blgočestіe i3 počitanіe s™hhъ їkHnъ. Raduйtesz, prpdbnomučє1nicы, vъ mltvЁ bGu sobesёdovavšіi i3 stradanіemъ dіavola popravšіi. Raduйtesz, za slavu i3 čestь cRS nbcnagw myžestvennw voi1nstvovavšіi. Raduйtesz, pobёdnuю p0čestь t hrtA na nb7si2 prіi1mšіi. Raduйtesz, velію blgodatь t gDa poluči1všіi. Raduйtesz, mnHgaz i3 razli6čnaz čudesA vъ slavu b9ію vъ podnb7snэй sodэvaющіi.

Raduйtesz, vsi2 s™ji, teplіi nj vsemъ mjrэ bGu mltvєnnicы.

Kondakъ ѕ7

Propovёduюtъ hrtіanstіi r0di slavu vašu, vsi2 s™ji: vh bo ćkw raй nasaždennый kvi1stesz posredЁ cRkve, i3myщіi drevo ži1zni samagw2 gDa, t negH že vkusi1vše sladosti raйskіz, vs‰ skorogi1bnuщaz vъ mi1rэ semъ prezrёste, i3 radostnw vъ nbcnый vertogradъ vnid0ste, poю1щe: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Pravovёrіe i3 dobrodёteli prpdbnыhъ ntє1cъ, ćkw s0lnce, vsemY mjru sіsюtъ i3 namъ mračnый pytь ži1zni seS prosvэщaюtъ, da ne zablydimъ vъ pusthni grэhA i3 dušepagubnыhъ є4reseй. Segw2 radi hvalebnw i4mъ vospэvaemъ:

Raduйtesz, prpdbnіi ntcы2, mjrъ i3 ćže vъ mjrэ lюbvE radi b9іz v0leю njstavivšіi. Raduйtesz, prpdbnіi materi, vъ p0dvizэhъ dnevnhhъ i3 n0щnыhъ zemn0e tečenіe soverši1všіi. Raduйtesz, pusthnnicы, vъ peщerahъ i3 gorahъ so ѕvэrьmi2 poži1všіi. Raduйtesz, p0stnicы, vъ ѓlčbэ i3 žaždэ vremennoe žitіE preprovodi1všіi. Raduйtesz, st0lpnicы, mrazъ i3 zn0й crtvіz radi nbcnagw preterpёvšіi. Raduйtesz, zatv0rnicы, vъ serdečnэй tišinЁ bGa vzыskavšіi. Raduйtesz, dёvstvєnnicы, cэlomydrіe sohrani1všіi i3 nepor0čnomu ѓgncu hrtY poslёdovavšіi. Raduйtesz, poslyšnicы, hrt0vo smirenіe stzžavšіi. Raduйtesz, vъ nbщeži1tіihъ vo vzai1mnoй bratskoй lюbvi2 ѓgGlьski poži1všіi. Raduйtesz, mydrіi i3 kr0tcіi monahwvъ nastavnicы bhvšіi. Raduйtesz, vsi2 trudolю1bcы, dobrodёteleй soveršenstvo stzžavšіi. Raduйtesz, vъ pok0й gDa svoegw2 všedšіi.

Raduйtesz, vsi2 s™ji, teplіi nj vsemъ mjrэ bGu mltvєnnicы.

Kondakъ z7

HotS vseblgjй gDь kvi1ti mjru, ćkw ne vsye truždaюtsz vsi2 blgougoždaющіi є3mY, no ćkw velіz mzdA ўgot0vasz i4mъ vъ crtvіi nbcnэmъ: segw2 radi proslavi s0nmы s™hhъ ўg0dnikъ svoi1hъ, razli1čnэ tomY na zemli2 posluži1všihъ, da i3 mы2 porevnyemъ tёhъ žitію2, i3 tos že vёčnыz slavы čaющe, poemъ є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

Vёruzй vъ mS, ѓщe i3 ўmretъ ži1vъ bydetъ, rečE gDь. Vamъ že, s™ji vsi2, i3zrsdnw prili1čestvuюtъ sіi2 vLčni glag0lы: vh bo ѓщe i3 ўmr0ste na zemli2 pl0tію, no dušami vъ vhšnэmъ selenіi vsegdA ži1vi syщe, mn0gaz i3 neizrečennaz soveršaete vъ mjrэ čudesA, i3 teplыmъ vašimъ kъ bGu hodataйstvomъ pos0bstvuete namъ, si1ce vozglašaющimъ vamъ:

Raduйtesz, g0rnzz mydrstvuющimъ vašimъ ўm0mъ i4stinnagw bGa poznavšіi. Raduйtesz, pravuю vašu vъ s™yю trbcu vёru nepor0čnw sohrani1všіi. Raduйtesz, hrtA sn7a b9іz, i4stinnagw bGa i3 soveršennagw člvёka i3spovёdavšіi. Raduйtesz, vъ sp7si1telьnыz є3gw2 strasti nesumnennw vёrovavšіi. Raduйtesz, pravoslavіemъ, ćkw ѕvBzdы, blistaющіi. Raduйtesz, pravednostію, ćkw fjnіxъ procvэtaющіi. Raduйtesz, pl0tію na zemli2, ўm0mъ že na nb7si2 poži1všіi. Raduйtesz, vremennoю smertію na bezkonečnuю ži1znь prešedšіi. Raduйtesz, tёsnыmъ putemъ є3đlьski šestvovavšіi. Raduйtesz, ќzkimi vratы2 crtvіz nbcnagw dosti1gšіi. Raduйtesz, vёčnыhъ blgъ naslёdnicы. Raduйtesz, nj sp7senіi našemъ teplіi kъ bGu hodatai.

Raduйtesz, vsi2 s™ji, teplіi nj vsemъ mjrэ bGu mltvєnnicы.

Kondakъ }

StranY džnu g0rnюю, i3dёže vsi2 s™ji po trudёhъ zemnhhъ počivaюtъ, ќmnыmъ nčesє1mъ svoi1mъ predstavlsющe, ѓщe i3 ne m0žemъ posti1gnuti syщagw tamo blženstva, mы2 zemnji i3 pl0tію njbložennіi, nbače, vёroю sіE prorazumэvaющe i3 serdcemъ predvkušaющe, poemъ di1vnomu vo s™hhъ svoi1hъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ }

I#sčitazй mn0žestvo ѕvёzdъ i3 vsBmъ i4mъ i3menA naricazй, vsederži1telю gDi, Tы2 є3di1nъ vёsi po i4meni vsёhъ blgougodi1všihъ tebЁ. Mh že, dёlo syщe rukY tvoeю, ćkože peskA morskagw i3sčesti, si1ce i3 vsёhъ s™hhъ po i4meni nareщi2 ne mogyщe, t0kmo i3zrsdnэйšіz rabы6 tvo‰, t načala mjra tebЁ blgougodi1všіz, i3menyemъ, glag0lющe:

Raduйtesz, ґdame i3 є4vo, praotcы vsegw2 r0da člvёčeskagw. Raduйtesz, ѓvele i3 sjfe, pervіi vъ mjrэ blgočestіz rači1telіe. Raduйtesz, nHe, vtorhй r0da našegw rodonačalьniče, i3 ґvraame, zavёta b9іz prіemniče. Raduйtesz, mwmsee bGovi1dče i3 ґarHne, pervый vethozavёtnый svzщenniče. Raduйtesz, є3nHše i3 i3lіE, pl0tію smerti nevkusi1všіi i3 na nb7o voshiщennіi. Raduйtesz, i3saіe, davjde i3 danіi1le, zri1telіe tainъ bGa vsederži1telz. Raduйtesz, їwakjme i3 ѓnnw, rodi1všіi dёvu mRію m™rь hrtA bGa našegw. Raduйtesz, petre, pavle, їakwve i3 їwanne, i3zbrannэйšіi ґpcli hrt0vы. Raduйtesz, nіk0lae, vasjlіe, grig0rіe, їwanne i3 ґfanasіe, nepokolebi1mіi st0lpi cRkve hrt0vы. Raduйtesz, ґntHnіe, pah0mіe, є3vfĐmіe, їlarіHne i3 savvo, veli1kіe monahwvъ nast†vnicы. Raduйtesz, geHrgіe, dimi1trіe, є3vstratіe i3 pantelei1mone, veli1cіi myčєnicы hrt0vы. Raduйtesz, varvaro, їri1no, paraskevo, є3katerjno i3 vsi2 m§nicы, kr0vію svoeю toržestvo2 vёrы vozveli1čivšіi.

Raduйtesz, vsi2 s™ji, teplіi nj vsemъ mjrэ bGu mltvєnnicы.

Kondakъ f7

Vsi2 s™ji tvoi2, gDi, ѓgGlьskій podražaz či1nъ, bezprestani slavztъ pres™0e i4mz tvoE na nb7si2, s™ъ, s™ъ, s™ъ, vopію1щe: sъ ni1miže i3 mы2, grёšnіi, na zemli2 brennыmi ўstnami vopіemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэt‡i suemydrыz nedoumёюtъ glag0lati: kakw vы2, vsi2 s™ji, podobostrastni namъ bhvše člvёcы, neprewdolёni strastьmi2 bhste, myžestvomъ vašimъ bezpl0tnыz vragi2 pobэdi1ste. Mh že, proslavlsющe ўkrэpi1všagw vasъ gDa, hvalimъ d0blesti v†ša i3 ўmilennw vopіemъ:

Raduйtesz, s™ji, vsedyšnw gDa vozlюbi1všіi. Raduйtesz, lюbvE є3gw2 radi životA svoegw2 ne щadi1všіi. Raduйtesz, mi1rъ i3 mjroderži1telz pobэdi1všіi. Raduйtesz, vs‰ sёti drevnzgw ѕmjz, ćkw pauči1nu, razori1všіi. Raduйtesz, smiri1všіisz pod8 krёpkuю rukY vseblgagw pr0mыsla b9іz. Raduйtesz, pokori1všіi v0lю svoю2 v0lэ nc7A nbcnagw. Raduйtesz, proslavivšіi gDa vъ dyšahъ i3 tэlesёhъ vašihъ. Raduйtesz, vozveli1čivšіi є3gw2 vo vsёhъ dёlэhъ vašihъ. Raduйtesz, vozdvizavšіi rycэ vaši na tvorenіe dёlъ blgi1hъ. Raduйtesz, napravlsvšіi stopы6 v†ša na pytь pravый. Raduйtesz, ne priloži1všіi serdecъ vašihъ kъ zemn0mu bogatstvu i3 naslaždenію. Raduйtesz, vsegdA pomыšlsvšіi nj blgahъ nbcnыhъ i3 vёčnomъ veselіi.

Raduйtesz, vsi2 s™ji, teplіi nj vsemъ mjrэ bGu mltvєnnicы.

Kondakъ ‹

Sp7senіz putemъ pravo šestvuющe i3 nj sudьbahъ pravdы b9іz poučaющesz, vsi2 s™ji, kvi1stesz ćkw drevesA blgopl0dnaz pri i3sh0diщahъ v0dъ, i3 prines0ste bGu pl0dъ dobrodёteleй vašihъ vo vremz svoE. Nhnэ že vъ g0rnэmъ є3demэ neizrečennagw naslaždaющesz blženstva, pomzni1te i3 nasъ, čadъ vašihъ, ntečeskoe vaše nj sp7senіi našemъ popečenіe voshvalsющihъ, bGu že poю1щihъ: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

StэnA tverda namъ proti1vu licA vražіz vы2 є3stE, vsi2 s™ji, i3 teplіi mltvєnnicы ko hrtY nj vsemъ r0dэ hrtіanstэmъ. Tёmže t strёlъ nevi1dimagw bori1telz pri1snw vami zaщiщaemi, radostnw vzыvaemъ:

Raduйtesz, r0da člvёčeskagw velіe ўkrašenіe. Raduйtesz, vъ stranstvіi zemn0mъ pri1snaz namъ trada i3 ўtэšenіe. Raduйtesz, vъ brani so vragami sp7senіz našegw si1lьnіi namъ pom0щnicы. Raduйtesz, t mečA gnёva b9іz mltvami vašimi nasъ zaщiщaющіi. Raduйtesz, sami i3skušeni bhvše, i3 namъ vo i3skušenіihъ pomogaющіi. Raduйtesz, pokasnію nasъ grёšnыhъ ѕэlw2 raduющіisz. Raduйtesz, na razli1čnыhъ mёstэhъ zemli2 vo vs‰ vremenA pravednw poži1všіi. Raduйtesz, ѓщe i3 sogrэši1všіi, nbače i4stinnыmъ pokasnіemъ i3 slezami skvernu grэhHvъ njmhvšіi. Raduйtesz, t ґdama daže do dnesь vъ nadeždi ži1zni vёčnыz skončavšіisz. Raduйtesz, t vost0ka i3 zapada prišedšіi i3 na l0nэ ґvraamli poči1všіi. Raduйtesz, ćkw s0nmъ vašъ n0vыmi sъ zemli2 prišelьcami vsegdA ўmn0žaetsz. Raduйtesz, ćkw vami mёsto padšihъ dyhwvъ vъ sob0rэ ѓgGlьskomъ vospolnsetsz.

Raduйtesz, vsi2 s™ji, teplіi nj vsemъ mjrэ bGu mltvєnnicы.

Kondakъ №i

Pёsni n†ša hvalє1bnыz, ѓщe bы i3 tmoči1sleni bhli, ne dovlёюtъ kъ proslavlenію dobrodёteleй vašihъ, vsi2 s™ji: i3 namъ nemoщnыmъ ўd0bэe lюbi1ti molčanіe: no da ne kvi1msz lэni1vi i3 neblgodarni za polučє1nnыz vasъ radi mlcti i3 blgodэsnіz b9іz, poemъ proslavlьšemu vasъ vLcэ: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svэti1lьnicы svёta nevečernzgw vы2 є3stE, vsi2 s™ji, ў prt0la pres™hz trbcы sъ ѓgGlьskimi či1nmi vъ mltvэ nj nasъ prisnogorsщіi, i3 na svёtluю sp7senіz stezю2 nastavlsющіi vopію1щihъ vamъ si1ce:

Raduйtesz, svэti1lьnicы ngnS neveщestvennagw. Raduйtesz, nasє1lьnicы nbi1teleй nc7A nbcnagw. Raduйtesz, gr0zdіe vіnograda hrt0va. Raduйtesz, blgouh†nnіi cvёti raйstіi. Raduйtesz, život0čnіi rёki, vъ žaždэ duh0vnэй nasъ naposющіi. Raduйtesz, dožden0snіi džblacы, vъ zn0i i3skušenій nasъ prohlaždaющіi. Raduйtesz, duh0vnіi vёtri, zi1mu ўnhnіz t serdecъ našihъ progonsющіi. Raduйtesz, sladkopёsnivіi slavіi, duh0vnuю vesnY vёčnagw blženstva namъ vozvэщaющіi. Raduйtesz, mhslennыz g0rы, kъ nb7si2 nasъ vozvodsщіi. Raduйtesz, ќmnagw slnca luči2, mlctь є3gw2 na nasъ i3zlivaющіi. Raduйtesz, d0brіi k0rmčіi, t potoplenіz grэh0vnagw nasъ sp7saющіi. Raduйtesz, vёrnіi putev0ždіe, vъ nbcnoe ntečestvo nasъ putevodsщіi.

Raduйtesz, vsi2 s™ji, teplіi nj vsemъ mjrэ bGu mltvєnnicы.

Kondakъ v7i

Blgdtь t bGa dannuю vamъ, vъ vozdasnіe mn0gihъ dobrodёteleй vašihъ, kto2 t zemnor0dnыhъ i3spovёsti vozm0žetъ, q s™ji. Ćkože bo kapli morskjz po є3di1noй i3sčerpati, si1ce čudodёйstvій vašihъ i3 podavaemыhъ vami namъ blgodэsnій nёstь m0щnw i3sčesti. Segw2 radi radostnw soveršaemъ slavnoe vaše toržestvo2, i3 vs‰ dёйstvuющemu vъ vasъ gDu zovemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe tS, vLko vsederži1telю, voshvalsemъ vsi2 pres™0e i4mz tvoE, ćkw t načala mjra vъ razli6čnaz vremenA kvi1lъ є3si2 prisnopamztnыz s™hz tvo‰, tebЁ є3di1nomu vъ trbcэ slavimomu bGu blgougodi1všіz, i4hže mltvami t vsёhъ ѕHlъ i3zbavlseši vopію1щіz kъ ni1mъ:

Raduйtesz, s™ji b9іi ўg0dnicы, sъ pres™ёйšeю vseS tvari prisnodёvoю mRіeю. Raduйtesz, i3 vы2, bezpl0tnіi ѓgGli, hrani1telіe r0da člvёčeskagw. Raduйtesz, s™ji carіe i3 knszi, na zemli2 blgočesti1vo carstvovavšіi i3 nbcnoe crtvіe naslёdivšіi. Raduйtesz, d0brіi gradopravi1telіe, vъ nbcnomъ gradэ nbitati spod0blьšіisz. Raduйtesz, neliceprіstnіi zemnji sudіi2, ў nbcnagw sudіi2 njpravdanіe i3 mlctь poluči1všіi. Raduйtesz, revnostnіi slovesnыhъ nvє1cъ pastыrіe, t pastыrenačalьnika hrtA pohvalennіi i3 proslavlennіi. Raduйtesz, pravednіi zemledёlatelіe, vъ prostotЁ serdca i3 neѕl0bіi bGu posluži1všіi. Raduйtesz, terpэli1vіi stranni1cы, nbcnagw ntečestva dosti1gšіi. Raduйtesz, ю3r0divіi, ponošє1nіz i3 ўkorє1nіz hrtA radi preterpёvšіi. Raduйtesz, bezsrebrennicы, tyne bolsщimъ i3scэlє1nіz podavavšіi i3 na nb7si2 mzdY prіsvšіi. Raduйtesz, vo vsskomъ v0zrastэ i3 zvanіi ўgodi1všіi bGu myžіe i3 žє1nы, ćkw vы є3di1nw є3stE nj gDэ i3 dyši v†ša vъ rycэ b9іeй. Raduйtesz, ćkw vъ byduщemъ vёcэ kypnw sъ dušami i3 tэlesA v†ša vёčnыz slavы pričastnы bydutъ.

Raduйtesz, vsi2 s™ji, teplіi nj vsemъ mjrэ bGu mltvєnnicы.

Kondakъ Gi

Q vseblžennіi ўg0dnicы b9іi, vsi2 s™ji, prіsvšіi naslёdіe blgъ vёčnыhъ. Prіimi1te sіE naše hvalebnoe pёnіe, i3 blgoprіstnыmi vašimi kъ bGu mltvami i3sprosi1te namъ grэhHvъ njstavlenіe i3 vёčnыhъ mykъ i3zbavlenіe, da sъ vami vъ nbcnomъ našemъ ntečestvэ poemъ bGu: Ґllilyіa.

Seй kondakъ čtetsz tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: ЃgGlьskій sob0rъ:

I# kondakъ №-й: I#zbr†nnыmъ ўg0dnikwmъ:

Mltva

Kъ vamъ, q s™ji vsi2, ćkw putevHdnыmъ svэti1lьnikwmъ, dэsnьmi svoi1mi njsvэti1všimъ pytь nbcnagw vosh0da, ѓzъ, mnogogrёšnый, smirennw kolBna serdca moegw2 preklonsю i3 i3z8 glubinы2 duši2 vzыvaю: ўmoli1te nj mnЁ člvэkolю1bca bGa, da ne popystitъ mi2 є3щE bluždati po raspytіzmъ grэhA, no da prosvэti1tъ m0й ќmъ i3 serdce svёtomъ blgosti svoeS, ćkw da t0ю njzarsemь i3 podkrэplsemь, vozmogY pr0čee vremz zemnagw žitіS pravoю stezeю nepretknovennw preйti2 i3 hodataйstvomъ vašimъ ko preblg0mu gDu spod0blюsz ponE vmalэ pričastnikъ bhti duh0vnыz vašez trapezы vъ nbcnэmъ čert0zэ cRS slavы, є3myže so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 pres™hmъ, blgi1mъ i3 životvorsщimъ d¦omъ bydi slava, čestь i3 poklonenіe vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.