NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Savi Osvećenom

Kondakъ №

I#zbrannый čudotv0rče i3 predi1vnый ўg0dniče hrt0vъ, prpdbne džtče savvo, mjru pravoslavnomu svэti1lьniče i3 teplый nj nasъ pred8 bGomъ mltvenniče. Veličaemъ proslavlьšagw tS gDa, voshvalsющe lюb0vію ravnoagGlьnoe žitіE tvoE. Th že, ćkw i3mёzй velіe derznovenіe ko gDu, t vsskihъ nasъ bёdъ svobodi2, da sъ radostію zovemъ ti2:

Raduйsz, presvёtlaz monahwvъ pohvalo2, savvo prpdbne.

Jkosъ №

ЃgGlwvъ tvorecъ i3 vseS tvari sodёtelь i3zbrA tS t mladenstva, prpdbne, proslaviti trisіstelьnoe i4mz є3gw2: th bo, nsmilёtenъ shй, vsS krasnaz mjra tlёnnagw prezrёvъ, vo nbi1telь s™yю priteklъ є3si2, i3dёže ćkw ѓgGlъ zemnhй bGoug0dnw podvizalsz є3si2. Tёmže i3 vseli1sz vъ tS bLtь pres™agw d¦a, є3g0že dёйstvomъ svёtlo ўkrašassz, ґgGlopod0bnoe žitіE pokazalъ є3si2. Mh že, zrsщe velіz i3spravlє1nіz tvoS, sъ lюb0vію vopіemъ tebЁ si1ce:

Raduйsz, rodi1teleй blgočesti1vыhъ blgoslovennый pl0de. Raduйsz, kappadokjйskіz stranы2 s™0e ўkrašenіe. Raduйsz, palestjnskіz zemli2 i3 grada їerli1ma svэti1lьniče. Raduйsz, vo їordanstэй pusthni so ѓgGlы vseli1vыйsz. Raduйsz, ćkw t mladenstva hrtA vozlюbi1lъ є3si2. Raduйsz, ćkw žertvu živyю sebE gDevi prineslъ є3si2. Raduйsz, є3đlіz hrt0va ўserdnый poslёdovatelю. Raduйsz, zapovэdeй gDnihъ vёrnый blюsti1telю. Raduйsz, ćkw t ю4nosti i4gu hrt0vu sebЁ poraboti1lъ є3si2. Raduйsz, ćkw krasotY tlёnnuю i3 mіrskyю sladostь ni vo čt0že vmэni1lъ є3si2. Raduйsz, b9іz razuma i3sp0lnennый. Raduйsz, bLtію d¦a s™agw prіwsэnennый.

Raduйsz, presvёtlaz monahwvъ pohvalo2, savvo prpdbne.

Kondakъ v7

Vi1dэvъ vsevёdэcъ gDь blgoE duši2 tvoeS proizvolenіe, є4že rab0tati є3mY ўserdnw vs‰ dni2 životA tvoegw2, є3щE vo ю4nosti proslavi tS b9estvennoю svoeю si1loю: lюbvE bo radi bratskіz vъ razžžennuю peщь vstupi1vъ i3 ndeždы tvoS newpalennы sohrani1vъ, bLtію b9іeю nevreždenъ t ngnS prebhlъ є3si2. Segw2 radi proslavlsющe cRS slavы hrtA, proslavlsющagw s™hz svoS, vopіemъ є3mY: Ґllilyіz.

Jkosъ v7

Razumъ prosvэщenъ t bGa i3mёz, prpdbne džtče savvo, dіavolьskіz i3skušenіz pri1snw razumэvalъ є3si2: є3gda bo prelestnikъ r0da člvёčeskagw i3skusi2 tS vzsti pl0dъ dreva preždэ starčeskagw blgoslovenіz, ѓbіe pomznylъ є3si2 prarodi1teli, i4že snёdію dreva vъ rai prelьsti1šasz. Tёmže povergъ pl0dъ na zemlю: nogami seй popralъ є3si2, zapovёdavъ sebЁ do smerti ne vkusi1ti plodA segw2, glavY drevnzgw ѕmjz sokrušaz. Segw2 radi prіimi2 t nasъ pohvalы2 sіS:

Raduйsz, t ю4nosti p0stničeskoe žitіE pokazavый. Raduйsz, na vыsotY dobrodёteleй vozšedый. Raduйsz, monašeskagw žitіS i3 ўstava i4stovoe pravilo. Raduйsz, revnostnый i3spolni1telю ntečeskihъ predanій. Raduйsz, ćkw lюbvE radi brata vъ peщnый plamenь všelъ є3si2. Raduйsz, ćkw si1loю bLti hrt0vы t ngnS ne njpalenъ i3zšelъ є3si2. Raduйsz, vsecёloe poslušanіe gDu bGu soverši1vый. Raduйsz, glavY drevnzgw zapinatelz sokruši1vый. Raduйsz, na vыsotY bezstrastіz vozšedый. Raduйsz, k0zni demonskіz do koncA pobэdi1vый. Raduйsz, blg0e i4go hrt0vo na ramena tvoS vosprіsvый. Raduйsz, zak0na b9іz t vseS duši2 vzыskavый.

Raduйsz, presvёtlaz monahwvъ pohvalo2, savvo prpdbne.

Kondakъ G

Si1la vhšnzgw, prosvэщaющaz vsskagw člvёka, grzdyщagw vъ mjrъ, i3 pokazyющaz puti2 pravыz, nastavi tS, prpdbne džtče savvo, dosti1gnuti s™agw grada їerli1ma, i3dёže pokloni1lsz є3si2 živon0snomu gr0bu voskresšagw hrtA, i3 so slezami njblobыzavъ, blgodarstvennw vospёlъ є3si2 є3mY pёsnь: Ґllilyіz.

Jkosъ G

I#mёz velію revnostь nj p0dvizэ monašeskagw ravnoapclьnagw žitіS, prpdbne, potщalsz є3si2 i3dti2 vo їordanskuю pusthnю, i3dёže nastavnika sebЁ njbrёtъ veli1kagw є3vfĐmіz i3 tagw2 žitію2 dost0йnw porevnovavъ, s™0mu krti1telю hrt0vu їwannu vъ p0dvizэhъ tvoi1hъ ўpod0bilsz є3si2. Mh že, divsщesz bogatstvu dobrodёteleй tvoi1hъ, ўserdnw vopіemъ ti2:

Raduйsz, žitію2 bezpl0tnыhъ porevnovavый. Raduйsz, p0dvigwmъ drevnihъ s™hhъ ntє1cъ dost0йnw podražavый. Raduйsz, pusthni їordanskіz bLtnoe prozzbenіe. Raduйsz, s™agw žitіS blgouhanіe. Raduйsz, bLti hrt0vы sosyde i3zbrannый. Raduйsz, pusthnnoe žitіE pače vsegw2 vozlюbi1vый. Raduйsz, strasteй ternіz ўserdnw i3storgavый. Raduйsz, vo ю4nomъ v0zrastэ mydrostію hrt0voю prosvэщennый. Raduйsz, čctotы2 duševnыz i3 tэlesnыz ўserdnый revni1telю. Raduйsz, ќmnagw trezvenіz neushpnый hrani1telю. Raduйsz, lёstviceю dobrodёteleй kъ nb7snыmъ nbi1telєmъ vozšedый. Raduйsz, ćkw fjnіxъ vъ pusthni procvёtый.

Raduйsz, presvёtlaz monahwvъ pohvalo2, savvo prpdbne.

Kondakъ d7

Byrю vnytrь p0mыslwvъ i3 strasteй v0lnы bezbёdnw prešedъ, prpdbne džtče savvo, njbrёlъ є3si2 ti1hoe pristaniщe hrtA, є3myže nelёnostnw vo mn0zэ dolgoterpёnіi porab0talъ є3si2: tnю1duže b9estvennoю bLtію hrt0voю voshodS t si1lы vъ si1lu, t dёznіz kъ bGovi1dэnію, nb7snagw sіHna dosti1glъ є3si2, i3dёže so ѓgGlы poeši trbcэ s™ёй pёsnь: Ґllilyіz.

Jkosъ d7

Slhšaщe di1vnaz tvoS nastavlenіz, ćže ne t0čію vъ slovesёhъ, no i3 vъ p0dvizэhъ tvoi1hъ kvlslъ є3si2, prihoždahu kъ tebЁ i3zdaleča žažduщіi sp7senіz, podražati dobrodёtelєmъ tvoi1mъ hotsщee. Th že, prpdbne džtče, mydrw nazidaz i3 kъ nbcnomu cRstvію ўpravlsz vsёhъ, vёroю pritekaющihъ kъ tebЁ, svэti1lьnikъ pravoslavіz sodёlalsz є3si2. Segw2 radi sъ lюb0vію vopіemъ ti2:

Raduйsz, nastavniče monahwvъ bGomydrый. Raduйsz, nvє1cъ hrt0vыhъ d0brый pastыrю. Raduйsz, ko sp7senію vёrnый putevodi1telю. Raduйsz, p0stnikwvъ di1vnый ўči1telю. Raduйsz, krёpkoe padaющihъ vozvedenіe. Raduйsz, pravostosщihъ ўtverždenіe. Raduйsz, є3đlіz hrt0va ўserdnый poslyšatelю. Raduйsz, i4nočeskagw žitіS d0brый nastavniče. Raduйsz, ćkw ngnemъ mltvы strёlы vražіz popali1lъ є3si2. Raduйsz, ćkw є3щE vo pl0ti shй, raйskuю sladostь predvkusi1lъ є3si2. Raduйsz, pusthnnый ži1telю i3 vъ tэlesi2 ѓgGle. Raduйsz, vselennыz svэti1lьniče.

Raduйsz, presvёtlaz monahwvъ pohvalo2, savvo prpdbne.

Kondakъ є7

BGotečneй ѕvэzdЁ ўpod0bilsz є3si2, blženne savvo, smirenіemъ vozvыšaemый i3 vъ g0rnzz čert0gi vostekjй, naučaz vsёhъ g0rnzz mydrstvovati, ґ ne zemnaz, t strasteй trešatisz, so hrt0mъ ži1ti i3 t serdca vospэvati є3mY: Ґllilyіz.

Jkosъ є7

Vi1dэvše tS ўčenicы2 tvoi2 nastavnika premydra i3 znamenіemъ nb7snыz bLti sіsющa, divlshusz, tщaщesz tvoemY žitію2 podražati: ćkw bo lučA svёtlagw s0lnca pravdы, prosvэti1sz žitіE tvoE. Segw2 radi slhšiši t vsёhъ pohvalьnaz pёnіz takov†z:

Raduйsz, vost0čnaz ѕvэzdo2 zlatozarnэйšaz. Raduйsz, ѓgGlwvъ sobesёdniče. Raduйsz, p0stnikwvъ pohvalo2. Raduйsz, bezm0lvstvuющihъ slavo. Raduйsz, ўči1telю smirenіz i3 cэlomydrіz. Raduйsz, džbraze kr0tosti i3 poslušanіz. Raduйsz, ćkw vo glubi1nы niщetы2 duh0vnыz prini1klъ є3si2. Raduйsz, ćkw na vыsotY dobrodёteleй vozšelъ є3si2. Raduйsz, ćkw pytь kъ životY vёčnomu njbrёlъ є3si2. Raduйsz, ćkw i3spravlє1nіi tvoi1mi bezpl0tnыz ўdivi1lъ є3si2. Raduйsz, mn0žestvo dyšъ ўnevёstivый hrtY. Raduйsz, kypnw sъ ni1mi prebыvazй vъ radosti gDa tvoegw2.

Raduйsz, presvёtlaz monahwvъ pohvalo2, savvo prpdbne.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnikъ i3 i3spolni1telь є3đlьskihъ slovesъ, є4že ne skrыvati sebЁ sokr0viщъ na zemli2, kvi1lsz є3si2, prpdbne džtče savvo. Segw2 radi i3 čada tvoS duh0vnaz nastavlslъ є3si2, є4že є3di1nagw gDa i3skati vo vsS dni2 ži1zni svoeS, vsёmъ serdcemъ tomY prilэplstisz i3 neprestannw pёti є3mY: Ґllilyіz.

Jkosъ ѕ7

VozsіS svёtъ b9estvennый, vъ noщi2 molsщusz tebЁ, prpdbne, pokazyz stolp0mъ džgnennыmъ peщeru nerukotvorenu, ю4že hramъ sodёlalъ є3si2, i3 tamw veli1kuю lavru ўstr0ivъ, bGoug0dnыz p0dvigi i3 mltvennыz trudы2 pokazalъ є3si2. Mh že, veli1čію bLti vhšnzgw, na tebЁ poči1všіz, divsщesz, ўmilennw vzыvaemъ:

Raduйsz, ćkw vidёnіz prenbcnagw svёta spod0bilsz є3si2. Raduйsz, ćkw blgovolenіemъ b9іimъ veli1kuю lavru ўstr0ilъ є3si2 i3 vъ nю2 mn0žestvo i4nokwvъ sobralъ є3si2. Raduйsz, duh0vnыz džvcы kъ g0rnemu crtvію d0brэ ўpravivый. Raduйsz, mn0gaz čudesA bLtію s™agw d¦a sotvori1vый. Raduйsz, lэni1vыz podvi1gnuvый revnostnыmi p0dvigi tvoegw2 žitіS hrtolюbi1vagw. Raduйsz, pečalьnыhъ sk0roe ўtэšenіe. Raduйsz, є3đlіz hrt0va bGomydrый ўči1telю. Raduйsz, provozvёstniče puteй gDnihъ. Raduйsz, vsS vo ўmetы vmэni1vый, da hrtA prіwbrsщeši. Raduйsz, hrtY nevozvratnw poslёdovavый. Raduйsz, blgjй i3 vёrnый rabe hrt0vъ. Raduйsz, d0brый dёlatelю vіnograda hrt0va.

Raduйsz, presvёtlaz monahwvъ pohvalo2, savvo prpdbne.

Kondakъ z7

HotS vёrenъ bhti do koncA ї}su hrtY, sn7u b9ію, vzemšemu grэhi2 mjra, kr0tostь, neѕl0bіe, smirenіe vъ serdcэ tvoemъ d0brэ nasadi1lъ є3si2, bGon0se džtče savvo, i3 vsskіz sk0rbi, ўkorenіz i3 dosaždenіz radostnw preterpёlъ є3si2, vёdaz, ćkw mn0gimi skorbьmi2 podobaetъ vni1ti vъ cRstvіe nbcnoe. Segw2 radi, nesenіemъ krta hrt0va i3 terpёnіemъ sk0rbeй, є3щE na zemli2 dyšu tvoю2 vo nbi1telь pres™hz trbcы ўstr0ilъ є3si2, є4йže nhnэ predstoi1ši so ѓgGlы i3 vopіeši ѓgGlьskuю pёsnь: Ґllilyіz.

Jkosъ z7

Di1vnый voi1stinu pobэdon0secъ pokazalsz є3si2 na strasti pl0tskіz, bGoblženne: vss bo razžžennыz strёlы lukavagw post0mъ, bdёnіemъ i3 sleznыmi mltvami ўgasi1lъ є3si2. Tёmže vopіemъ tebЁ sicevaz:

Raduйsz, krtъ hrt0vъ na ramenA tvoS vosprіemый. Raduйsz, krt0mъ si1mъ ćkw lёstviceю na nb7o vozšedый. Raduйsz, terpёnіz i3 neѕl0bіz rači1telю. Raduйsz, i4nokwvъ d0brэ podvizaющihsz mltvennый pred8 bGomъ predstatlю. Raduйsz, vёrы pravoslavnыz m0щnый zaщi1tniče. Raduйsz, nbcnagw cRstvіz naslёdniče. Raduйsz, bLtію b9іeю prіwsэnennый. Raduйsz, ćkw džbrazъ strasteй hrt0vыhъ vъ serdcэ tvoemъ predpisalъ є3si2. Raduйsz, svёtomъ tris0lnečnыmъ s™hz trbcы njzarennый. Raduйsz, ćkw duševnыma nči1ma pri1snw gDa sozercalъ є3si2. Raduйsz, ćkw bLtію b9іeю vsS provi1dэlъ є3si2. Raduйsz, blgdtnыmi čudesы2 žitіE tvoE njzari1vый.

Raduйsz, presvёtlaz monahwvъ pohvalo2, savvo prpdbne.

Kondakъ }

Strannika i3 prišelьca pomыšlslъ є3si2 vъ sebЁ bhti vъ mjrэ semъ, preblženne džtče savvo: tёmže grzdyщagw grada їerli1ma nbcnagw vzыskyz, vsS pomыšlenіz tvoS kъ nb7si2 neprestannw voznosi1lъ є3si2, i3, ćkw vъ tmmpanэ, vo ўmerщvlennemъ tэlesi2, sladcэ vospэvalъ є3si2 pobёdnuю pёsnь hrtY bGu: Ґllilyіz.

Jkosъ }

Vesь njbleklsz є3si2 vo nryžіz b9іz, prpdbne: tёmže vozm0glъ є3si2 vsю2 si1lu dіavolю nizloži1ti. Pomozi2 ќbw i3 namъ, preblženne džtče, mltvami tvoi1mi i3zbhti sэteй vražіihъ, da blgodarstvennw zovemъ tebЁ si1ce:

Raduйsz, st0lpe neprekl0nnый terpёnіz. Raduйsz, revni1telю t mjra ўdalenіz. Raduйsz, ćkw deržavno pl0tskіz strasti nizloži1lъ є3si2. Raduйsz, ćkw pl0tь tvoю2 dyhovi pokori1lъ є3si2. Raduйsz, ćkw vo bdёnnыhъ mltvahъ newslabnw prebыvalъ є3si2. Raduйsz, ćkw ўmerщvlenіemъ pl0ti bezstrastіe stzžalъ є3si2. Raduйsz, ćkw vsskoe naslaždenіe zemn0e voznenavi1dэlъ є3si2. Raduйsz, ćkw tёsnыmъ i3 prisk0rbnыmъ putemъ hodi1lъ є3si2. Raduйsz, ćkw ćzvы gDa ї}sA hrtA na tёlэ tvoemъ nosi1lъ є3si2. Raduйsz, ćkw si1loю krta gDnz demonskіz k0zni sokruši1lъ є3si2. Raduйsz, vhšnihъ i3dёže hrt0sъ sedE njdesnyю nc7A pri1snw i3skavый. Raduйsz, mhslennыmъ džkomъ kъ nevečernemu svёtu hrtY neprestannw vziravый.

Raduйsz, presvёtlaz monahwvъ pohvalo2, savvo prpdbne.

Kondakъ f7

Vsskoe є3stestvo2 ѓgGlьskoe proslavi tS i3 cRkovь voshvali2, prpdbne džtče savvo: th bo carS nepravomydrstvuющa i3 sevjrovы є4resenačalьniki proti1vzщіzsz pravoslavneй cRkvi nb7osznennw njbliči1lъ є3si2 i3, vsE duh0vnoe v0instvo pravoslavіz sovokupi1vъ, є4resь vъ konecъ nizloži1lъ є3si2, nasъ že vsёhъ vo pravovёrіi ўtverdi1vъ, nauči1lъ є3si2 є3dinoglasnw vospэvati trіedi1nomu bGu: Ґllilyіz.

Jkosъ f7

Vэtjz mnogovэщannыz nedoumёюtъ dost0йnw voshvali1ti tS, preblženne: pače bo є3stestvA člvёčeskagw podvizalsz є3si2 vo vsS dni2 životA tvoegw2. Tёmže čudesы2 hrt0sъ bGъ tebЁ njbogati2, ćkw i3 ѕvёrіe di1vіi povinovahusz i3 služahu tebЁ, vo dni1 že glada mltvoю tvoeю nb7o d0ždь dadE na zemlю syhu. Segw2 radi, lюb0vію podvizaemіi, vopіemъ tebЁ takovaz:

Raduйsz, cRkve pravoslavnыz pohvalo2. Raduйsz, є3retіkHvъ i3 vsёhъ proti1vnikwvъ pravovёrіz njbliči1telю. Raduйsz, ćkw lюdeй ўvэщati nj i4stinэ pravoslavіz potщalsz є3si2. Raduйsz, za i4stinu pravoslavіz mn0gіz trudы2 i3 p0dvigi pod8emый. Raduйsz, pravoslavnыz vёrы svэti1lo i3 ўtverždenіe. Raduйsz, prbr0kwmъ, ґpclwmъ i3 s™i1telemъ sopričtennый. Raduйsz, careй pravoslavnыhъ pokr0ve i3 zaщiщenіe. Raduйsz, hrtіanъ pravovёrnыhъ mltvennoe njgraždenіe. Raduйsz, є3retjčeskihъ ўčenій razori1telю. Raduйsz, pravoslavnыhъ dogmatwvъ ўzsni1telю. Raduйsz, vsёmъ podvizaющimsz nj pravoslavіi pom0щniče. Raduйsz, pastыreй pravoslavnыz cRkve spospёšniče.

Raduйsz, presvёtlaz monahwvъ pohvalo2, savvo prpdbne.

Kondakъ ‹

Sp7sti2 hotS mn0žestvo lюdeй tvoi1mъ popečenіemъ, premlcrdый gDь dost0йna tS nastavnika i3zbrA, preblženne džtče savvo: mn0zi bo tob0ю na pytь sp7senіz nastavleni bhša, i3 mn0gi nbi1tєli tvoi1mъ tщanіemъ ўstr0išasz, vъ ni1hže naučalъ є3si2 nem0lčnw vospэvati є3di1nomu bGu: Ґllilyіz.

Jkosъ ‹

StэnA tverdaz i3 krёpkoe njgraždenіe pravoslavnыhъ kvi1lsz є3si2, prpdbne, hodataйstvomъ bo tvoi1mъ mi1rъ cRkvi b9іeй darovasz. Tёmže m0limъ tS, preblženne, bydi pom0щnikъ vo vsёhъ sk0rbehъ i3 napastehъ i3 namъ, kъ zastuplenію tvoemY pribэgaющimъ, da so ўmilenіemъ vopіemъ ti2 si1ce:

Raduйsz, pusthnniče, mjrskuю suetY voznenavi1dэvый i3 є3di1nagw bGa i3skavый. Raduйsz, nltarS gDnz služi1telю blgogovёйnый. Raduйsz, so vsskimъ tщanіemъ gDu blgougoždavый. Raduйsz, plamennuю lюb0vь ko hrtY kvi1vый. Raduйsz, mn0gіz nbi1tєli sozidavый. Raduйsz, mn0žestvo čadъ duho6vnыhъ vnytrь sobravый. Raduйsz, vo njskudёnіihъ i3 lišenіihъ na bGa ўpovavый. Raduйsz, vёroю i3 ўpovanіemъ i3zobi1lіe plodHvъ zemnhhъ prіemый. Raduйsz, tezoimeni1tыz tebЁ nbi1teli straže neusы6pnый. Raduйsz, vъ bёdahъ, napastehъ i3 skorbehъ pom0щniče netstypnый. Raduйsz, i4nokwvъ ko sp7senію d0brый putevodi1telю. Raduйsz, mnogom0щnый mltvenniče nj dušahъ našihъ.

Raduйsz, presvёtlaz monahwvъ pohvalo2, savvo prpdbne.

Kondakъ №i

Pёnіe hvalebnoe prin0simъ tebЁ, prpdbne džtče savvo, i3 sъ lюb0vію pripadaющe ko i3zobraženію čtcnagw li1ka tvoegw2, voshvalsemъ ґgGlopod0bnoe žitіE tvoE. Th že, predstoS prt0lu pres™hz trbcы, ne prestaй molssz nj nasъ, ўblžaющihъ tS, da spod0bimsz nb7snagw selenіz dosti1gnuti i3 glasomъ radovanіz vospёti bGu ѓgGlьskuю pёsnь: Ґllilyіz.

Jkosъ №i

Svэtozarnый svэti1lьnikъ b9іz bLti bhlъ є3si2, preblženne, segw2 radi vъ smertnэmъ ўspёnіi tvoemъ dušA tvoS, ćkw s0lnce sіsющaz, voznesena bhstь s™hmi ѓgGlы vъ nbcnыz nbi1tєli. Mh že, pominaющe tvoю2 blžennuю konči1nu i3 na nb7si2 proslavlenіe, radostnw vopіemъ ti2:

Raduйsz, ўg0dniče b9ій, tečenіe tvoeS ži1zni blgočestnw skončavый. Raduйsz, vёru, nadeždu i3 lюb0vь do koncA sohrani1vый. Raduйsz, ćkw cRstvo i3 slavu vёčnuю naslёdovalъ є3si2. Raduйsz, ćkw po trudёhъ žitіS zemnagw vъ nb7snыhъ selenіihъ vodvori1lsz є3si2. Raduйsz, netlёnnыmъ vэncemъ slavы nbcnыz t ruki2 vsederži1telz ўvёnčannый. Raduйsz, blženstvo raйskoe so vsёmi s™hmi vosprіemый. Raduйsz, ѓgGle zemnhй i3 člvёče nbcnый. Raduйsz, na nb7si2 i3 na zemli2 t gDa proslavlennый. Raduйsz, živon0snый i3st0čniče, blgdtь i3scэlenіz i3zlivazй. Raduйsz, njderži1mыhъ nedygi blgdtію b9іeю i3scэlszй. Raduйsz, ćkw sъ vыsotы2 nbcnыz na nasъ i3 nbi1telь tvoю2 priziraeši. Raduйsz, ćkw vsёhъ nasъ t napasteй sohranzeši.

Raduйsz, presvёtlaz monahwvъ pohvalo2, savvo prpdbne.

Kondakъ v7i

Blgdtь i3 velіe tvoE derznovenіe pred8 bGomъ vёduщe, bGon0sne džtče savvo, ўserdnw vopіemъ tebЁ: ne prestaй molssz teplэ ko gDu, da sohrani1tъ s™yю cRkovь svoю2 nepozhblemu t nevёrіz, є4reseй i3 rask0la, da i3zbavitъ nasъ t bёdъ i3 lю1tыhъ nbstosnій i3 privedetъ vъ cRstvіe svoE nbcnoe, ćkw da poemъ so blgodarenіemъ tob0ю blgodёющemu namъ di1vnomu vo s™hhъ bGu: Ґllilyіz.

Jkosъ v7i

Poю1щe proslavlьšagw tS gDa i3 ўblžaющe tS, preblženne džtče, priležnw m0limsz tebЁ, є4že spod0bitisz i3 namъ hodataйstvomъ tvoi1mъ newsuždennw predstati strašnomu sydiщu hrt0vu, da sъ radostію i3 lюb0vію vospominaющe tvoE mltvennoe nj nasъ pred8 bGomъ predstatlьstvo, blgohvalьnw zovemъ tebЁ si1ce:

Raduйsz, prečtcnoe selenіe pres™hz trbcы. Raduйsz, i3zbrannoe s™agw d¦a žili1щe. Raduйsz, sіsnіe nezahodi1magw s0lnca. Raduйsz, lučami p0dvigwvъ tvoi1hъ monašeskoe žitіE njzarszй. Raduйsz, dost0йnый ѓgGlwvъ sobesёdniče. Raduйsz, myčenikwvъ i3 prpdbnыhъ na nb7si2 soži1telю. Raduйsz, ćkw mzdA tvoS mn0ga na nb7si2. Raduйsz, cRkvi pravoslavnыz ўkrašenіe. Raduйsz, vъ bёdahъ syщimъ sk0roe vspomoženіe. Raduйsz, teplый pred8 gDemъ nj nasъ mltvenniče. Raduйsz, pri1snый i4nokwvъ pom0щniče i3 zastypniče.

Raduйsz, presvёtlaz monahwvъ pohvalo2, savvo prpdbne.

Kondakъ Gi

Q, veli1kій i3 di1vnый ўg0dniče hrt0vъ, prpdbne džtče savvo. Prіimi2 mlctivnw sіE maloe molenіe, t ўserdіz našegw vъ pohvalY tebЁ prinosi1moe, i3 tvoi1mъ mltvennыmъ predstatlьstvomъ ў prt0la cRS nbcnagw i3sprosi2 namъ, є4že i3zbavitisz vъ ži1zni seй t vsёhъ bёdъ i3 napasteй, vъ smertnemъ že ўspёnіi našemъ blgyю častь sp7senіz i3 naslёdіe vёčnыhъ blagъ poluči1ti, ćkw da spod0bimsz sъ tob0ю i3 so vsёmi s™hmi vъ radosti vёčnэй vo vёki vospэvati hrtY bGu sp7si1telю našemu: Ґllilyіz.

Seй kondakъ čtetsz tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: ЃgGlwvъ tvorecъ:

I# kondakъ №-й: I#zbrannый čudotv0rče:

Mltva

Q, predi1vnый i3 vsehvalьnый ўg0dniče b9ій, prpdbne džtče savvo. Dnesь (vo s™ёmъ hramэ tvoemъ) blgogovёйnw predstosщe pred8 s™0ю їkHnoю tvoeю i3 radostnw soveršaющe presvёtluю pamztь tvoю2, ўblžaemъ tS zastypnika našegw. Počitaющe že tvoE velіe derznovenіe pred8 gDemъ, smirennw m0limъ tS, preblženne: prіimi2 mlctivnw t nasъ hvalebnoe pёnіe sіE, t lюbvE i3 ўserdіz tebЁ prinosi1moe. I#, ćkw i3mёzй velіe derznovenіe ko gDu, potщi1sz bGoprіstnыmъ tvoi1mъ hodataйstvomъ i3sprosi1ti ў cRS carstvuющihъ i3 gDa gosp0dstvuющihъ, ćkw da probavitъ veli1kіz i3 bogatыz mlcti svoS na nasъ grёšnыhъ, da podastъ namъ dyhъ pravыz vёrы, dyhъ vёdэnіz i3 lюbvE, dyhъ mi1ra i3 radosti nj dysэ s™э, da i3zbavitъ t bёdъ i3 napasteй, da nizposletъ vsS poleznaz ko sp7senію dyšъ našihъ. Vsёmъ že pravoslavnыmъ da nisposletъ mi1rъ, tišinY, bezmztežіe, ўserdіe ko i3spolnenію zapovэdeй є3gw2, i3zobi1lіe plodHvъ zemnhhъ, i3 da i3zbavitъ vsю2 rysskuю stranY t glada, trysa, pot0pa, ngnS, mečA, našestvіz i3noplemennыhъ i3 meždous0bnыz brani, smerton0snыz ćzvы i3 t vsskagw ѕlA. E$й, ўg0dniče b9ій. Ne prezri molenій našihъ, no ўslhši nasъ molsщihsz tebЁ, i3 pod8 kr0vomъ zastuplenіz tvoegw2 sohrani2 nasъ (i3 nbi1telь tvoю2) nenavёtnы t vragъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, da spod0bimsz skončati žitіE naše vъ pokasnіi i3 vosprіi1memъ vёčnaz blgaz vo cRstvіi hrtA bGa našegw, i3dёže voshvalimъ sъ tob0ю i3 vsёmi s™hmi dostopoklonsemoe i4mz pres™hz trbcы, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.