NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Ikoni Izbaviteljki

Kondakъ №

Vozbrani vragHmъ našimъ njѕloblsti nasъ i3 t gDa našegw tluči1ti konečnэ, ґ nasъ nauči2 pёti tebЁ ve6selo:

Raduйsz, i3zbavitelьnice, t g0rz, bёdъ i3 gi1beli sp7saющaz nasъ bёdstvuющihъ.

Jkosъ №

ЃgGlwvъ mn0žestvo po tvoemY, m™i naša, povelenію njpolčaюtsz na i3zbavlenіe naše gro6znw. Th že prіimi2 mltvu sію2:

Raduйsz, ѓgGlwvъ na sp7senіe naše posыlaющaz. Raduйsz, cRi1ce go6rnihъ či1nwvъ, nbcnuю i5hъ p0moщь namъ daruющaz. Raduйsz, ѓgGlwmъ hrani1ti nasъ povelэvaющaz. Raduйsz, v0instvomъ ѓgGlьskimъ vragHvъ našihъ poražaющaz.

Raduйsz, i3zbavitelьnice, t g0rz, bёdъ i3 gi1beli sp7saющaz nasъ bёdstvuющihъ.

Kondakъ v7

Vi1dztъ bBdstvuющіe toli1ku i3 mn0guю p0moщь tvoю2 serdečnw tS prizыvaющimъ, nastavlsюtsz tёmъ pёti sn7u tvoemY neprestannw: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumёюtъ mn0zi, ćkw mjrovi darova tS sn7ъ tv0й i3zbavitelьnicu bBdstvuющihъ, tёmže poemъ ti2 si1ce:

Raduйsz, bёdstvuющihъ m™i. Raduйsz, stražduщihъ ўtэšenіe. Raduйsz, bolsщihъ i3scёlenіe. Raduйsz, nenadёžnыhъ nadeždo.

Raduйsz, i3zbavitelьnice, t g0rz, bёdъ i3 gi1beli sp7saющaz nasъ bёdstvuющihъ.

Kondakъ G

Si1la vhšnzgw darovasz ti2 na p0moщь i3 sp7senіe mjru i3 nasъ, vъ bёdahъ pogib†ющihъ. I# kto2 že tob0ю ne i3zbavlenъ bhstь; i3 kto2 že ne poetъ sn7u tvoemY: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I$muщe nepostiži6muю lюb0vь kъ r0du člvёču, kji vzd0hi ne prіsla є3si2, kji slezы ne terla є3si2, i3 kagw2 ne prinydila є3si2 prizыvati tS, vopію1щe:

Raduйsz, bёdstvuющihъ sk0roe ўslhšanіe. Raduйsz, pečalьnыhъ i3 sk0rbnыhъ ўtэšenіe. Raduйsz, pogib†ющihъ bhstroe sp7senіe. Raduйsz, plэnennыhъ njsvoboždenіe.

Raduйsz, i3zbavitelьnice, t g0rz, bёdъ i3 gi1beli sp7saющaz nasъ bёdstvuющihъ.

Kondakъ d7

Byrz nesčastій naletE na nы2, sp7si2 nasъ pogib†ющihъ, i3zbavitelьnice naša, byrю pogi1belьnuю na zemli2 ўkroti1všaz i3 prіemlющaz našu pёsnь: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhšaša člvёčestіi r0di vsю6 tvoю2 kъ hrtіanamъ di1vnuю lюb0vь i3 tvoE m0щnoe i3zbavlenіe t vsskihъ nahod‰щihъ na ni1hъ lю1tыhъ, nauči1šasz pёti tebЁ:

Raduйsz, člvёčeskagw r0da t bёdъ i3zbavlenіe. Raduйsz, byrь žiteйskihъ prekraщenіe. Raduйsz, ўnhnіz progoni1telьnice. Raduйsz, radosti po sk0rbi namъ podatelьnice.

Raduйsz, i3zbavitelьnice, t g0rz, bёdъ i3 gi1beli sp7saющaz nasъ bёdstvuющihъ.

Kondakъ є7

BGotečnэй ѕvэzdЁ pod0bzщazsz, mrakъ i3 temnotY vъ grэho6vnыhъ serdcahъ razgonsющeй, da vo svёtэ tvoeS lюbvE ўzrstъ gDa i3 vospoю1tъ є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэša lю1dіe rwssjйstіi tvoE nečaznnoe t mnogorazli1čnыhъ bёdъ i3zbavlenіe, radostnw poю1tъ tebЁ si1ce:

Raduйsz, vъ bёdahъ naša pom0щnice. Raduйsz, sk0rbeй našihъ t8stіe. Raduйsz, pečaleй našihъ tgnanіe. Raduйsz, vъ sk0rbэhъ našihъ ўtэšenіe.

Raduйsz, i3zbavitelьnice, t g0rz, bёdъ i3 gi1beli sp7saющaz nasъ bёdstvuющihъ.

Kondakъ ѕ7

Propovёduюtъ p0moщь tvoю2 i3 lюb0vь, m™i, i3scэlennіi, ўtёšennіi, njbradovannіi i3 sp7sennіi tob0ю t bёdъ, i3 poю1tъ tvoemY vыsokoderž†vnomu sn7u: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Vozsіslъ є4stь namъ svёtъ sp7senіz vo mglЁ pogi1beli, njkruž†ющій nasъ, i3 nastavilъ є4stь pёti tebЁ:

Raduйsz, mglY grэhHvъ razgonsющaz. Raduйsz, tmY grэh0vnuю potreblsющaz. Raduйsz, mrakъ duši2 moeS prosvэщaющaz. Raduйsz, svёtomъ radosti dyši njbodrsющaz.

Raduйsz, i3zbavitelьnice, t g0rz, bёdъ i3 gi1beli sp7saющaz nasъ bёdstvuющihъ.

Kondakъ z7

Hotsщimъ namъ konečnomu tčaznію predatisz, tovsю1du bёdamъ naležaщimъ, pomhslihomъ že nj tebЁ, i3zbavitelьnice, i3 njbodri1homsz i3 ўtёšihomsz, poю1щe sn7u tvoemy: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0vuю i3 nežd†nnuю pokazA namъ mlctь svoю2, pod8 deržavnuю rukY tvoю2 nasъ vosprіsvši, i3 tsю1da vopіemъ ti2:

Raduйsz, cRi1ce deržavnaz. Raduйsz, i3 nasъ pod8 tvoю2 deržavu vosprіsvšaz. Raduйsz, zaщi1tu tvoю2 namъ darovavšaz. Raduйsz, vragHvъ našihъ porazi1všaz.

Raduйsz, i3zbavitelьnice, t g0rz, bёdъ i3 gi1beli sp7saющaz nasъ bёdstvuющihъ.

Kondakъ }

Strannoe čydo na pogi1belь njbrečennыhъ i3 vъ nyždahъ tomsщihsz bezči6slennыhъ, vnezapu sp7senіe i3 i3zbavlenіe polučaюtъ t tebЁ, vselю1bzщeй, poю1щe bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vsi2 syщіi vo mracэ sk0rbeй, vsi2 njburevaemіi nesčastій byreю, prіidi1te kъ d0bromu pristaniщu i3 našemu pomoženію, pokr0vu dv7ы i3zbavitelьnicы, vopію1щe є4й:

Raduйsz, radosteй i3st0čniče. Raduйsz, pečaleй prognanіe. Raduйsz, bёdъ ўmenьšenіe. Raduйsz, vssčeskagw pok0z podatelьnice.

Raduйsz, i3zbavitelьnice, t g0rz, bёdъ i3 gi1beli sp7saющaz nasъ bёdstvuющihъ.

Kondakъ f7

VsE suщestvo2 člvёčeskoe hvalitъ tS, vsi2 vospэvaюtъ tS, mnogorazli6čnoe i3zbavlenіe nesyщuю, vmёstw pečaleй radostь podaю1щuю poю1щimъ: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэt‡z mnogoymnіi njbezymэša, vi1dzщe tvoE bhstroe i3 čudesnoe t bёdъ stražduщihъ i3zbavlenіe, i3 ўmolk0ša namъ, poю1щimъ ti2:

Raduйsz, čudesami mjrъ ўdivi1všaz. Raduйsz, čudesami nasъ ўkrэpi1všaz. Raduйsz, bezb0žіe čudesami i3strebi1všaz. Raduйsz, vragHvъ si1loю b9іeю posrami1všaz.

Raduйsz, i3zbavitelьnice, t g0rz, bёdъ i3 gi1beli sp7saющaz nasъ bёdstvuющihъ.

Kondakъ ‹

Spasti2 hotS vssku dyšu člvёču, vseю lюb0vію pečešisz nj neй, d0ndeže ne nayčiši ю5 pёti sn7u tvoemY: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

Stэn0ю, mjrъ hrtі†nskій hransщeй i3 vssku dyšu t vragHvъ njgraždaющeй, kvi1sz їkHna tvoS, i3zbavitelьnice, vъ mjrэ pravosl†vnэmъ i3 čudesami proslavisz. TebЁ lю1dєmъ b9іimъ vospэvaющimъ:

Raduйsz, nastavnice naša, s™yю g0ru ґfHnskuю vъ žrebій sebE i3zbravšaz. Raduйsz, i3zbavitelьnice naša, tvoi1mъ blgoslovenіemъ n0vый ґfHnъ blgoslovi1všaz. Raduйsz, veselіe naše, znamenіe soю1za nerazrы6vnagw ўdёlwvъ svoi1hъ zemnhhъ їkHnoю tvoeю kvi1všaz. Raduйsz, vёčnaz radoste naša, čudesnыmъ popečenіemъ kъ ю4noй novoafHnskoй nbi1teli blgovoli1všaz.

Raduйsz, i3zbavitelьnice, t g0rz, bёdъ i3 gi1beli sp7saющaz nasъ bёdstvuющihъ.

Kondakъ №i

Pёnіe neprestannoe prin0sztъ ti2 tobo6ю i3zbavlennіi i3 tobo6ю p†ki radostь njbrёtšіe, i3 b9estvennomu sn7u tvoemY poю1tъ radostnw: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svэtosіsющimъ svэti1lomъ lučezarnыmъ vo mracэ grэhA kvi1sz namъ, tvoS їkHna, i3zbavitelьnice, nastavl‰ющaz n†sъ pёti tebЁ:

Raduйsz, t glada nasъ i3zbavlsющaz. Raduйsz, vredonossщee є3stestvo2 t rasti1telьnagw mjra tgonsющaz. Raduйsz, posёvы i3 lэsA, i3 vs‰ rastyщaz t pogi1beli sp7s†ющaz. Raduйsz, zemledёlьcєvъ skorbsщihъ ўtэšenіe i3 trudA i5hъ blgoslovenіe.

Raduйsz, i3zbavitelьnice, t g0rz, bёdъ i3 gi1beli sp7saющaz nasъ bёdstvuющihъ.

Kondakъ v7i

Blgodatь, t їkHnы tvoeS, i3zbavitelьnice, tekyщaz, i3scэlenій stryi njbi1lьnw podaю6щaz i3 serdcA veselіemъ njživl‰ющaz, pobэždaetъ vsёhъ v0leю pёti tebЁ, m™i, i3 sn7u tvoemY i3 bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Vospэvaemъ i3scэlenіz, vospэvaemъ naipače voskrešenіe ґnastasіz džtroka i3 vospэvaющe poemъ:

Raduйsz, mertvыhъ voskrešaющaz. Raduйsz, ўmeršaz serdcA njživlsющaz. Raduйsz, t smerti i3 vёčnagw ngnS i3zыmaющaz. Raduйsz, posmertnoe naše ўpovanіe i3 zaщi1to.

Raduйsz, i3zbavitelьnice, t g0rz, bёdъ i3 gi1beli sp7saющaz nasъ bёdstvuющihъ.

Kondakъ Gi

Q, vsepёtaz i3 vselюbi1maz naša m™i, ўmiloserdisz nhnэ i3 pomi1luй, vъ lю1tыhъ i3 bezыsho6dnыhъ syщihъ nasъ sk0rbэhъ i3zbavlsющi, nauči2 nasъ serdečnw vospэvati bGu, proщ†ющemu nasъ: Ґllilyіa.

Seй kondakъ čtetsz tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: ЃgGlwvъ mn0žestvo:

I# kondakъ №-й: Vozbrani vrag0mъ:

Mltva

Q, m™i b9іz, p0moщe i3 zaщi1ta naša, є3gdA popro6simъ, bydi i3zbavitelьnice naša, na ts bo ўpovaemъ i3 vsegdA vsedyšnw tS prizыvaemъ: ўmiloserdisz i3 pomozi2, požaleй i3 i3zbavi, prikloni2 ќho tvoE i3 naši sko6rbnыz i3 sle6znыz moli1tvы prіimi2, i3 ćkože h0щeši, ўspok0й i3 njbraduй nasъ, lю1bzщihъ tvoegw2 beznačalьnagw sn7a i3 bGa našegw. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.