NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Bogojavljenju

Kondakъ №

Vozbrannый voev0do, cRю2 nb7a i3 zemli2, tebє2 prosvэti1telz našegw zrsщe vo їordanэ t rabA kRщaema, nb7sA ўžas0šasz, i3 vs‰ zemlS vostrepetA, ѓgGli že ўdivi1šasz i3 vs‰ tvarь vozradovasz. Mh že nedost0йnіi blgodarstvennw tebЁ vopіemъ: ko grёšnikwmъ i3 mhtaremъ kvi1lsz є3si2, da vodami njmheši člvёkwvъ grэhi2.

Slava tebЁ, sn7e b9ій, vo їordanэ krti1vыйsz i3 vesь mjrъ prosvэщeй, slava tebЁ.

Jkosъ №

ЃgGlьskіz dnesь predgrzdi1te si1lы, vLku hrtA zrsщe, ko їordanskimъ strusmъ grzdyщa ґdamovъ grёhъ njči1stiti, i3 smotrsщe t0likoe b9іe tai1nstvo, so strahomъ proslavite velіe snishoždenіe є3gw2, ćkw bGъ člvёkwmъ ўpod0bisz i3 tnю1dь ne vёdый grэhA prih0ditъ, ćkw ѓgnecъ b9ій vzsti vsegw2 mjra grэhi2. Segw2 radi proslavlsющe bžctvennoe kvlenіe hrt0vo, vosp0йte є3mY ćkože i3 vъ vifleemэ slavosl0vіz sicevaz:

Slava tebЁ, sn7e b9ій, t nc7A sъ nb7sЁ vъ mjrъ seй prišedый. Slava tebЁ, prevhšnій b9e, daže do rabіz zraka snisšedый. Slava tebЁ, sp7si1telю mjra, ćkw člvёkъ ko їwannu krti1tisz grzdhй. Slava tebЁ, prosvэti1telю tvari, ćkw n0vъ ґdamъ padšagw ґdama grэhi2 na sebє2 poneshй. Slava tebЁ, beznačalьnый svёte, velію zarю2 prosvэщenіz vsemY mjru na їordanэ vozsіsti voshotёvый. Slava tebЁ, s0lnce pravdы, svэton0snoe ќtro blgdti člvёkwmъ vъ bGozvlenіi tvoemъ darovati vozželavый. Slava tebЁ, mjrъ t drevnіz prelesti njmhti prišedšemu. Slava tebЁ, velіe blgočestіz tainstvo namъ pokazavšemu. Slava tebЁ, čudesA velіz namъ vodami mn0gimi sotvori1všemu. Slava tebЁ, nb7sA i3 vsю2 zemlю svёtomъ razuma prosvэti1všemu. Slava tebЁ, faraHna mhslenъ nagw vъ stryzhъ їordanskihъ potopi1všemu. Slava tebЁ, n0vыz lю1di vъ vodahъ kRщenіz kъ vёčnoй ži1zni privedšemu.

Slava tebЁ, sn7e b9ій, vo їordanэ krti1vыйsz i3 vesь mjrъ prosvэщeй, slava tebЁ.

Kondakъ v7

Vi1dэvъ dyhomъ bžctvennый predteča tvoE, hrte, vъ mjrъ prišestvіe, prіi1de i3z8 pusthni na їordanъ, svёtlo lю1demъ vopіS: pribli1žisz i3 kvi1sz i3zbavlenіe naše, pokaйtesz i3 vod0ю njči1stitesz, i3 srёsti є3gw2 potщi1tesz, da či1stыmi pomыšlenіi prosvэщaemi, dušami či1stыmi i3 neskvernыmi ўstы2 sъ veselіemъ vosp0йte є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumъ nb7snый vъ sebЁ kvlsz, svэti1lьnikъ svёta, veli1kій predteča, vozopi2 kъ lю1demъ: njči1stitesz, se bo predgrzdetъ hrt0sъ t tli2 mjrъ i3zbavlszй, razrэši1ti njsuždenіe ґdama pervozdannagw. Da vozraduetsz pusthnz їordanova i3 da procvэtetъ, ćkw krjnъ, zemlS že vs‰ nhnэ prbročeski da vozraduetsz. Ўgot0vaйte pytь gDenь i3 pravы sotvori1te stezi2 bGa našegw, vsi2 sъ veselіemъ vozopjйte є3mY takw:

Slava tebЁ, neizrečennый svёte, t svэti1lьnika mjru pred8svlennый. Slava tebЁ, nepostiži1mый sl0ve, t glasa tvoegw2 predtečeю predrečennый. Slava tebЁ, ngnю2 čisti1telьnый, є3g0že dёйstvomъ vsskaz nečistotA potreblsetsz. Slava tebЁ, i3st0čniče blgdtnый, i4mže vsskoe є3stestvo2 člvёčeskoe njsщ7aetsz. Slava tebЁ, tv0rče nb7a i3 zemli2, t rabA krti1tisz voshotёvый. Slava tebЁ, sn7e є3dinor0dnый, na їordanъ kvi1tisz i3zv0livый. Slava tebЁ, cRю2 pravdы, ў neg0že predteča remenь sapogY razrэši1ti ўbossz. Slava tebЁ, vLko tvari, i4mže vesь r0dъ člvёčь vъ kRщenіi tvoemъ vozveseli1sz. Slava tebЁ, prevёčnый b9e, ćkw kvlenіe tvoE prosvэщaetъ i3 vrazumlsetъ mladencы. Slava tebЁ, svёte mjra, ćkw prišestvіe tvoE prosvэtlsetъ i3 ўmudrsetъ slэpcы2. Slava tebЁ, ćkw ў tebE i3st0čnikъ životA. Slava tebЁ, ćkw vo svёtэ tvoemъ ўzri1mъ svёtъ.

Slava tebЁ, sn7e b9ій, vo їordanэ krti1vыйsz i3 vesь mjrъ prosvэщeй, slava tebЁ.

Kondakъ G

Si1lu b9estvA tvoegw2, hrtE, ўrazumёvъ predteča, є3gdA so strahomъ ўvi1de tS na їordanъ prišedša, raduetsz dušeю i3 trepeщetъ, ruk0ю pokazyz tS, i3 glag0letъ lю1demъ: seй i3zbavlszй mjrъ t i3stlёnіz. Seй svoboždaй nasъ t sk0rbi. Seй vmёstw rabHvъ, sыnы2 b9іi nasъ sodёlovaetъ. Seй vmёstw tmы2 prosvэщaetъ člvёki vod0ю bžctvennagw kReщenіz. SE ѓgnecъ b9ій vzemlzй grэhi2 mjra, є3g0že srёtaющe, vopіemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#mёz bogatstvo miloserdіz, ko grёšnikwmъ i3 mhtaremъ na їordanskuю rёku prišelъ є3si2, ї}se, ne terpёlъ bo є3si2 zrёti t dіavola myčimый r0dъ člvёčь, no prišelъ є3si2, da paki rečeši padšemu ґdamu: gdЁ є3si2; ne skrыvaйsz t menє2. HošY bo vi1dэti tS, ѓщe nagъ є3si2 i3 ni1щъ, i3 takw ўpod0bihsz tebЁ, da ne stыdi1šisz. Segw2 radi propovёduemъ velіe snishoždenіe tvoE, vopію1щe tebЁ takovaz:

Slava tebЁ, pastыrю d0brый, zablyždšee nvčA vzыskati voshotёvый. Slava tebЁ, sn7e є3dinor0dnый, ponesti2 toE na ramэhъ prišedый. Slava tebЁ, mi1loste bezmёrnaz, kъ člvёkwmъ padšimъ d0lu nizšedый. Slava tebЁ, lюbы2 neizrečennaz, lю1di tčaznnыz paki gorЁ vozvedый. Slava tebЁ, ryki njslablennыz ni1щimъ ўkrэplszй. Slava tebЁ, kolёna rasslablennыz ўb0gimъ i3scэlszй. Slava tebЁ, pusthnю žažduщuю ćkw lіvanъ vozveseli1vый. Slava tebЁ, pusthnю їordanovu, ćkw karmi1lъ proizrosti1vый. Slava tebЁ, mi1lostive, ćkw lьnA kursщagosz ne ўgasaeši. Slava tebЁ, dolgoterpэli1ve, ćkw tr0sti sokrušennыz ne pogublseši. Slava tebЁ, vzыskati i3 sp7sti2 pogi1bšіz prišedый. Slava tebЁ, ґdama trinovennagw prizvati voshotёvый.

Slava tebЁ, sn7e b9ій, vo їordanэ krti1vыйsz i3 vesь mjrъ prosvэщeй, slava tebЁ.

Kondakъ d7

Byreю pomыšlenій sumni1telьnыhъ i3sp0lnenъ bhstь predteča, hrtE cRю2, є3gdA tы2, ćkw člvёkъ na rёku prišelъ є3si2 i3 rabskoe kreщenіe t negw2 prіsti voshotёlъ є3si2, glag0lz: prostri2 rukY tvoю2 i3 prikosni1sz verhu moemY i3 ќžasъ vesь trzsi2, soveršaz povelэnnoe. Trepetenъ bhstь togdA predteča i3 vozopi2, glag0lz: čto2 kъ rabY prišelъ є3si2, skvernы ne i3mhй, gDi; čto2 mi2 povelэvaeši, ćkože vhše menE; vыsotы2 nb7snыz nikakože i3zslэdi1hъ ѕvёzdъ čislo2, nižE zemlю nikoli1že i3zmёrihъ. Kakw kreщY nossщegw g0rstію tvarь; kakw prosvэti1tъ svэti1lьnikъ svёta; kakw rukY pol0žitъ rabъ na vLku; ѓzъ trebuю tob0ю krti1tisz, da vospoю2 tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhša člvэkolю1becъ gDь smirennыhъ predtečevыhъ glagHlъ vыsotY i3 vi1dэvъ strahъ є3gw2, rečE kъ nemY: d0brэ, nj їwanne, ćkw blgogovёeši predo mn0ю, nbače njstavi nhnэ i3 tloži2 bosznь tvoю2, d0lženъ є3si2 posluži1ti mi2, takw bo podobaetъ namъ i3sp0lniti vssku pravdu, da vo mnЁ člvёkwvъ njči1stztsz grэsi2. SemY člvэkolю1bnomu sl0vu tvoemY vnemlющe, sъ lюb0vію vopіemъ tebЁ si1ce:

Slava tebЁ, hrte, svёte i4stinnый, ćkw mi1lostь i3 i4stina nj tebЁ srэt0stesz. Slava tebЁ, cRю2 pravdы, ćkw pravda i3 mjrъ nj tebЁ njblobыzastasz. Slava tebЁ, sladčaйšій ї}se, ćkw i4stina tvoS vъ vifleemэ t zemli2 vozsіS. Slava tebЁ, vsemi1lostivэйšій sp7se, ćkw pravda tvoS vo їordanэ sъ nb7sэ prini1če. Slava tebЁ, njčiщenіe naše, ćkw vodami kRщenіz nasъ pače snёga ўbэlseši. Slava tebЁ, prosvэщenіe naše, ćkw strusmi blgdti serdce či1sto vъ nasъ sozidaeši. Slava tebЁ, prekloni1vый snishoždenіemъ nbca, glavY svoю2 pod8 rukY predtečevu prikloni1ti voshotёvый. Slava tebЁ, pokrыvazй vodami prevhsprennzz svoS, vъ v0dahъ їordanskihъ pogruzi1tisz blgovoli1vši. Slava tebЁ, gDi si1lъ, є3g0že vsS bostsz i3 trepeщutъ, velію bosznь predteče tloži1ti povelevый. Slava tebЁ, щedrHtъ dž§e, ў neg0že mi1lostь bezmёrna i3 neizslёdovanna, mi1lostію svoeю grэhi2 mjra pokrhti i3zv0livый. Slava tebЁ, roždeйsz t dv7ы, sp7si1telю našъ, posэti2 nasъ neizrečennыmъ snishoždenіemъ tvoi1mъ. Slava tebЁ, kvleйsz vsemY mjru, hrtE b9e našъ, njs™i nasъ bžctvennыmъ kvlenіemъ tvoi1mъ.

Slava tebЁ, sn7e b9ій, vo їordanэ krti1vыйsz i3 vesь mjrъ prosvэщeй, slava tebЁ.

Kondakъ є7

BGotečnaz struS shй blgosti, gDi, vъ stryi їordanskіz vozšelъ є3si2, da vodami njmheši člvёčeskій grёhъ: ќžasъ bЁ vi1dэti tvorcA nb7si2 i3 zemli2 vъ rэcЁ njbnažšagosz i3 t rabA kRщenіe prіemlющagw. ЃgGlьskіz si1lы divlshusz, їordanъ že rэkA vozvraщaše stryi svoi2, ne mogyщe terpeti ngnS pozdaющagw v0dы є3gw2, ćkw ne nbhčnw є3mY є4stь čctagw i3zmыvati i3 bezgrёšnagw tirati. Segw2 radi veseli1sz їordane rэko2, i3 da raduюtsz i3st0čnicы i3 є4zera, i3 vs‰ bezdnы i3 morS, ćkw njs™i1sz dnesь v0dnoe є3stestvo2, svobodi1všesz t tasщagosz tamw knszz tmы2, i3 vs‰ tvarь veselsщesz da poetъ sъ nami: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvъ tS bžctvennый їwannъ vLku tvari vъ v0dahъ pogružaema, da grэhi2 vsegw2 mjra pogruzi1ši, i3, njbnaži1všagosz, da ґdamovu nagotY paki njblečeši vo ndeždu slavы, vostrepetA dušeю i3 vozopi2 tebЁ, ѓgncu b9ію, njčiщaющemu sogrэšenіz mjra: ne smёю prikosnytisz verhY tvoemY, vLko, samъ mS njs™i i3 prosvэti2, ćkw tы2 є3si2 živ0tъ i3 svёtъ i3 mi1rъ mjrovi. Nbače po glag0lu tvoemY so strahomъ vozloži2 desni1cu svoю2 na bžctvennuю glavY tvoю2, i3 krti1vъ tS, bezgrёšna syщa, sъ radostію vozopi2 tebЁ si1ce:

Slava tebЁ, ѓgnče b9ій, grэhi2 vsegw2 mjra vzsti na sebE prišedый. Slava tebЁ, sp7se miloserdый, grэhi2 vsёhъ člvёkъ potopi1ti vъ v0dahъ їordanskihъ voshotёvый. Slava tebЁ, nasъ t skvernы grэh0vnыz njmhvый. Slava tebЁ, prestuplenіe ґdamovo razreši1vый. Slava tebЁ, tvoi1mъ na zemli2 bGozvlenіemъ vsёhъ člvёkъ vozveseli1vый. Slava tebЁ, tvoi1mъ vo їordanэ kRщenіemъ vesь mjrъ prosvэti1vый. Slava tebЁ, nasъ radi do džbraza rabskagw njbniщavšemu. Slava tebЁ, tvoeю niщet0ю nasъ njbogati1všemu. Slava tebЁ, vražіe vladhčestvo tvoi1mъ smirenіemъ do koncA nizloži1všemu. Slava tebЁ, crtvo b9іe vo tvoemъ kRщenіi ćvэ na zemli2 sozidati načavšemu. Slava tebЁ, pytь sp7senіz na їordanэ padšimъ lю1demъ pokazavšemu. Slava tebЁ, svёtъ bGovёdenіz tamw vёrnыmъ tvoi1mъ vozsіsvšemu.

Slava tebЁ, sn7e b9ій, vo їordanэ krti1vыйsz i3 vesь mjrъ prosvэщeй, slava tebЁ.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnikъ di1vnый i3 predteča їwannъ mn0gaz i3zrečE prihodsщimъ lю1demъ, vo є4že ўgot0vati tebЁ pytь, gDi, nbače ўmolčE, tebЁ na їordanъ prišedšu, zanE tы2 samъ reklъ є3si2 є3mY: ne glag0lю tebЁ: rcы2 mi2, ćže glag0leši bezzak0nnыmъ i3 ќčiši grёšniki, t0čію krti2 mS m0lča. Ne podobaše bo2 glasu člvёčeskomu vozglašatisz, prišedšu sl0vu b9ію i3 toli1komu tainstvu soveršaющusz, є3gdA ѓgGli b9іi so strahomъ predstoshu i3 vsS tvarь vostrepetA. Segw2 radi i3 mы6 vъ molčanіi glub0cemъ i3 so mn0gimъ blgogovёnіemъ vopіemъ vъ serdcэ svoemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

VozsіS na їordanэ vsemY mjru prosvэщenіe velіe i3 tainstvo strašnoe є3gdA, vLko hrtE, krti1vsz t їwanna, tы2 ѓbіe vosšelъ є3si2 t vodы2, sovozvodS sъ sob0ю mjrъ, i3 sE tverz0šasz tebЁ nb7sA, ćže drevlэ ґdamъ zatvori2 sebЁ i3 syщimъ t negw2, da paki vozroždennіi tob0ю člvёcы voshoždenіe ўlučatъ vъ raйskіe nbi1tєli, i3dёže sъ radostію da vospoю1tъ tebЁ si1ce:

Slava tebЁ, cRю2 mjra, sredostёnіe vražіe razryšivšemu. Slava tebЁ, mi1losti podatelю, raй preslušanіemъ zatvorennый, paki tverzšemu. Slava tebЁ, nb7o grэh0mъ zaklюčennoe, na їordanэ paki tverzsto pokazavšemu. Slava tebЁ, ѓgGlы voshodsщіz i3 nishodsšіz tselэ kvi1ti nbэtovavšemu. Slava tebЁ, shoždenіemъ tvoi1mъ nb7sA do zemli2 prikloni1všemu. Slava tebЁ, kRщenіemъ tvoi1mъ zemlю do nb7sъ vozvedšemu. Slava tebЁ, tkrovenіemъ nb7sъ neizrečennый taйnы b9іz vsemY mjru tkrhvšemu. Slava tebЁ, kvlenіemъ g0rnzgw mjra s™ёйšee blgoslovenіe b9іe vsёmъ vёrnыmъ prepodavšemu. Slava tebЁ, nb7sA pri i3lіE zaklюči1všemu, ne zaklюčaй namъ dveri miloserdіz svoegw2. Slava tebЁ, nb7sA na їordanэ tverzšemu, tverzi namъ vh0dы bžctvennagw čert0ga tvoegw2. Slava tebЁ, bezdnu člvэkolю1bіz pri kRщenіi tvoemъ namъ kvi1všemu, vozvedi2 t bezdnъ zemli2 vsёhъ do vražіz tčaznіz došedšihъ. Slava tebЁ, vosh0dъ do tretьzgw nb7sЁ i3zbrannыmъ tvoi1mъ sotvori1všemu, voznesi2 vъ nb7snыz nbi1teli i3 nasъ, do glubinы2 grэhA nispadšihъ.

Slava tebЁ, sn7e b9ій, vo їordanэ krti1vыйsz i3 vesь mjrъ prosvэщeй, slava tebЁ.

Kondakъ z7

Hotsй člvэkolю1becъ gDь sp7sti2 mjrъ vo grэsёhъ pogibaющій, kvi2 trbčeskagw bGozvlenіz svoegw2 veli1koe tainstvo, i3 ćkože vъ načalэ mіrskagw bыtіS d¦ъ b9ій nošašesz verhY vodы2, ćkw ži1zni podatelь, takw i3 pri kRщenіi tvoemъ, gDi, є3gdA na rэcЁ їordanstэй voshotёlъ є3si2 njbnovi1ti i3 prosvэti1ti pogibaющій r0dъ člvёčь i3 vsю2 tvarь sъ nami sovozdыhaющuю, t0й že d¦ъ s™hй paki sni1de sъ nb7si2 tversta vъ vi1dэ golubi1ne i3 poči2 nad8 tob0ю, gDi, ćkw nad8 n0vыmъ ґdamomъ, vo є4že prebыvati tnhnэ vъ n0vыhъ lю1dэhъ baneю v0dnoю vozroždennыhъ, da takw si1loю svhše njblečennіi vo njbnovlenіe dyha hodi1ti načnytъ, poю1щe bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0vuю pokazalъ є3si2 tvarь, vLko tvari, vъ tvoemъ t їwanna sp7si1telьnomъ kRщenіi, zanE ćkw pri nHi potopi1lъ є3si2 grэhi2 pervagw mjra, takw i3 vъ v0dahъ їordanskihъ paki potopi1lъ є3si2 vsegw2 mjra grэhi2, novotvori1ši bo zemnor0dnыz ngnemъ i3 d¦omъ i3 vod0ю, strannoe soveršaz vozroždenіe i3 njbnovlenіe čydnoe. D¦omъ bo novotvori1ši dyši, vod0ю že njsщ7aeši tёlo, nazidaz člvэka, i3 takw tainstvennw t vodы2 sodёlovaeši d¦omъ mnogočadnu cRkovь, da pri1snw vopіemъ tebЁ takovaz:

Slava tebЁ, sozdatelю tvari, nb7sA prikloni1všemu i3 na їordanъ snisšedšemu. Slava tebЁ, sp7si1telю mjra, nb7sA tverzšemu i3 d¦a bžctvennagw namъ kvi1všemu. Slava tebЁ, vseblže, ćkw d¦ъ tv0й blgjй nastavitъ nasъ na zemlю pravu. Slava tebЁ, vseщedre, ćkw t0йže d¦ъ tv0й njči1stitъ nasъ t vs‰kіz skvernы. Slava tebЁ, vod0ю i3 d¦omъ, njbvэtšavšee grэh0mъ є3stestvo2 naše njbnovi1všemu. Slava tebЁ, ngnemъ bžctvA vъ strushъ їordanskihъ mnogosvёtloe prosvэщenіe darovavšemu. Slava tebЁ, hrtE, vs‰ bžctvennыz si1lы, ćže kъ životY i3 blgočestію, d¦omъ tvoi1mъ s™hmъ pri kRщenіi vёrnыmъ prepodavšemu. Slava tebЁ, ї}se, nisšestvіemъ d¦a tvoegw2 s™agw pričastniki nasъ bžctvennagw є3stestvA sotvori1všemu. Slava tebЁ, poči1všimъ na tebЁ d¦omъ premydrosti i3 razuma či1stoe bGovёdэnіe lю1demъ tkrhvšemu. Slava tebЁ, shoždenіemъ na tS d¦a b9іz dyhъ sovёta i3 krёposti, vёdэnіz i3 blgočestіz i3 dyhъ straha b9іz namъ i3zli1všemu. Slava tebЁ, їordanskoю strueю ѕmjevы glavы njpali1všemu. Slava tebЁ, kvlenіemъ d¦a b9іz vъ vi1dэ golubi1nэ kъ golubi1noй kr0tosti i3 čctotэ dv7stvennoй nasъ prizvavšemu.

Slava tebЁ, sn7e b9ій, vo їordanэ krti1vыйsz, i3 vesь mjrъ prosvэщeй, slava tebЁ.

Kondakъ }

Strannw i3 di1vnw bhstь kvlenіe s™hz trbcы na їordanэ: pervёe sn7ъ vozlю1blennый kvi1sz vo pl0ti t rabA kRщaemый, ѓbіe d¦ъ s™hй sni1de vъ vi1dэ golubi1nэ, poslэdi2 že prebžctvennый nc7ъ vozglasi2 sъ nb7sЁ, svidёtelьstvuz: seй є4stь sn7ъ m0й vozlю1blennый, nj nemъ že blgovoli1hъ. Q, velіe i3 preslavnoe tainstvo: vozgremЁ sъ nb7sЁ gDь i3 vhšnій dadE glasъ sv0й, da sbydetsz dv7da praotca predrečenіe: glasъ gDenь na vodahъ, bGъ slavы vozgremЁ, gDь na vodahъ mn0gihъ. Glasъ gDenь vъ krёposti, glasъ gDenь vъ velikolёpіi. Segw2 radi i3 mы2 nedost0йnыmi ўstami vopіemъ tebЁ i3z8 glubinы2 duši2: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vesь є3si2 vъ vhšnihъ, ї}se, vhnu so nc7emъ na nb7sёhъ sosэdsй, no i3 t ni1žnihъ nikakože tstupaeši, pl0tію t čctыz dv7ы vъ vifleemэ roždennый, nhnэ že na їordanэ vsemY mjru kvi1vыйsz, da syщіi vo tmЁ i3 sёni smertnэй sidsщіz prosvэti1ši svёtomъ tvoegw2 bGozvlenіz. Segw2 radi, prosvэti1všesz svёtomъ tr0ičeskagw tkrovenіz, vopіemъ tebЁ, kvi1všemusz bGu, i3 na zemli2 vi1dэnnomu i3 prosvэti1všemu mjrъ:

Slava tebЁ, sn7e b9ій, vъ vhšnihъ so nc7emъ i3 d¦omъ poklansemый. Slava tebЁ, sn7e n§ь, predtečeю t ni1žnihъ slavosl0vimый. Slava tebЁ, sэdhй njdesnyю nc7a, n§eskimъ glasomъ sъ nb7si2 propovёdannый. Slava tebЁ, voploti1vыйsz nasъ radi, vozlю1blennыmъ sn7omъ b9іimъ t togw2 vsemY mjru naimen0vannый. Slava tebЁ, vo їordanskihъ strushъ kvlennый, trbcы svёtъ nezahodi1mый vъ kRщenіi tvoemъ pokazavый. Slava tebЁ, dlanію rabA kRщennый, nasъ rabHvъ syщihъ baneю pakibыtіS sыnы2 b9іz sotvori1vый. Slava tebЁ, i3st0čniče ži1zni i3 bezsmertіz, paki roždenіemъ vod0ю i3 d¦omъ kъ pervomu blgor0dію raйskomu nasъ privedый. Slava tebЁ, tv0rče nb7a i3 zemli, džgnennыmъ kRщenіemъ n0voe nb7o i3 zemlю pravdы tvoeS ўstr0iti grzdhй. Slava tebЁ, vost0če vost0kwvъ, vo tmЁ i3 sёni spsщіz kRщenіemъ tvoi1mъ prosvэti1vый. Slava tebЁ, svёte t svёta, svёtъ nezri1mый d¦a tvoegw2 vъ dušahъ našihъ vozsіsvый. Slava tebЁ, cRю2 beznačalьnый, čctыmi strusmi kRщenіz tvoegw2 prarodi1telьskій grёhъ vsekonečnэ njmhvый. Slava tebЁ, vLko tvari, žažduщіz lю1di vod0ю ži1zni vёčnыz vsebogatnw napoi1vый.

Slava tebЁ, sn7e b9ій, vo їordanэ krti1vыйsz i3 vesь mjrъ prosvэщeй, slava tebЁ.

Kondakъ f7

VsE є3stestvo2 ѓgGlьskoe ўdivi1sz veli1komu tvoegw2, hrte, bGozvlenіz tainstvu: ґdama bo grэh0mъ i3stlёvšagw njbnovi1lъ є3si2 їordanskimi strusmi i3 glavы2 gnezdsщihsz tamw nevidi6mыhъ ѕmjevъ sokruši1lъ є3si2 vo tvoemъ kRщenіi, i3 takw glubinы2 be6zdnы satani6nskіz tkrhlъ є3si2 dno2, da i3zbaviši nh t t0z glub0kihъ v0dъ, i3 da načneši sozidati crtvo tvoE, ne t mjra segw2 syщee, nj nemъ že prbr0kъ dv7dъ predrečE, glag0lz: crtvo tvoE crtvo vsёhъ vэkHvъ i3 vladhčestvo tvoE vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ, є3g0že i3 mы2 proslavlsющe sъ v0i nbcnыmi vopіemъ tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэt‡z bžctvennый i3 ѓgGlъ b9ій, malahіeй predrečennый, veli1kій predteča є3di1nъ t0čію t člvёkъ spod0bisz, gDi, vo tvoemъ kRщenіi d¦a prišestvіe vi1dэti i3 glasъ n§eskій sъ nb7sЁ slhšati, svidёtelьstvuющій tvoE bGoshnovstvo, da bydetъ pervый vsemY mjru propovёdnikъ trbčeskagw bGozvlenіz. T0nъ vo ќtrій denь svidёtelьstvova lю1demъ, glag0lz: vi1dэhъ d¦a shodsщa, ćkw g0lubz sъ nb7sЁ, i3 prebhstь na nemъ. I# ѓzъ vi1dэhъ i3 svidёtelьstvovahъ, ćkw seй є4stь sn7ъ b9ій. Mh že semY bGotkrovennomu svidёtelьstvu vnemlющe, proslavlsemъ bGozvlenіe tvoE, hrte, poю1щe tebЁ takovaz:

Slava tebЁ, b9e predvёčnый, kvlenіemъ s™agw d¦a svidёtelьstvovannый sъ nb7sэ. Slava tebЁ, ѓgnče nepor0čnый, glasomъ predteči propovёdannый na zemli2. Slava tebЁ, krёposte vыsočaйšaz, tverzstыmi nad8 їordanomъ nb7snыmi vratы2 zatvorennый raй namъ tkrhvšemu. Slava tebЁ, mi1loste predvёčnaz, kRщenіemъ tvoi1mъ n0vый mjrъ t v0dъ їordanskihъ člvёkomъ kvi1všemu. Slava tebЁ, cRю2 mjra, mjrъ i3 sp7senіe na zemli2 vozvэsti1všemu. Slava tebЁ, s0lnce pravdы, svёtъ pravdы tvoeS vъ dušahъ našihъ vozsіsvšemu. Slava tebЁ, s™agw d¦a vъ tvoemъ bGozvlenіi kvi1všemu, da čctыmъ dyhomъ vъ nb7snый čert0gъ tv0й sovni1demъ. Slava tebЁ, nbcnagw nc7a vъ kRщenіi tvoemъ namъ pokazavšemu, da vsi2 pravo vъ tS vёruющіi shnove є3gw2 bydemъ. Slava tebЁ, vъ dysэ i3 ngnЁ, njčernevšee grэh0mъ є3stestvo2 naše preslavnw prosvэщaющemu. Slava tebЁ, vod0ю i3 d¦omъ i3stlёvšee strastьmi nemoženіe naše presvёtlw njčiщaющemu. Slava tebЁ, bGu ćvlьšemusz pl0tію, vesь mjrъ vъ stryzhъ їordanskihъ njbnovi1všemu. Slava tebЁ, vzemlьšemu na sebE grэhi2 mjra, prarodi1telьskій grёhъ vъ v0dahъ kRщenіz potopi1všemu.

Slava tebЁ, sn7e b9ій, vo їordanэ krti1vыйsz i3 vesь mjrъ prosvэщeй, slava tebЁ.

Kondakъ ‹

Sp7sti2 hotsй padšee i3 njbniщavšee є3stestvo2 naše, hrtE sp7se, na їordanskuю rёku prišelъ є3si2 ko grёšnikwmъ i3 mhtaremъ i3 vosprіslъ є3si2 kRщenіe t їwanna, є3gdA krti1šasz vsi2 lю1dіe, da vozmeši na sebє2 vsS, pogružennыz tamw vъ v0dahъ, člvёkwvъ grэhi2, ćkw ѓgnecъ b9ій i3 da got0vъ bydeši tselэ v0leю na zaklanіe teщi i3skupi1ti vsegw2 mjra grэhi2 dragocёnnoю kr0vію tvoeю. Segw2 radi i3 pogruzi1lsz є3si2 vъ їordanskіz stryi, da spogrebšisz tamw, ko smertnomu kRщenію sebE ўgot0viši, nj nёmže reklъ є3si1 ko stradanію grzdhй: kRщenіemъ i4mamъ krti1tisz i3 kakw tomlю1sz, d0ndeže i3stsžutъ. Segw2 radi blgodarstvennw poemъ tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

CRю2 prevёčnый hrte ї}se. Tы2 prišelъ є3si2 na їordanъ vo kvlenіe vsemY mjru, da razrэši1ši njsuždenіe ґdama pervozdannagw, ćkw sudіS vsemi1lostivый, є3di1nъ serdcA vsёhъ i3spыtyzй, i3 da podasi n0vuю ži1znь člvёkwmъ. Segw2 radi čisti1telьnuю lopatu ruk0ю prіemъ, vsemjrnoe gumno2 vsemydre njči1stilъ є3si2, razlučaz, ćkw pastыrь, džvcы t k0zliщъ. Spod0bi i3 namъ, vo i4mz pres™hz trbcы kRщennыmъ, desnhz časti sp7saemыhъ vъ ži1zni seй vsemёrnw i3skati, da ўg0dnw tebЁ bydetъ naše glašenіe tebЁ si1cevoe:

Slava tebЁ, ґrhіereю, nb7sA prošedый, vъ kRщenіi tvoemъ vsю2 zemlю njnbcivый. Slava tebЁ, pastыrю džvcamъ veli1kій, ko stadu tvoemY na їordanъ prišedый. Slava tebЁ, zemlю na vodahъ njsnovavый, vsю2 zemlю našu na v0dahъ їordanskihъ blgdtію d¦a njbnovi1vый. Slava tebЁ, nad8 v0dami nb7o ўtverždeй vtor0e, n0voe nb7o cRkovь tvoю2 vodami kRщenіz sotvori1vый. Slava tebЁ, i3st0čniče ži1zni našez, na i3st0čniki sp7senіz žažduщіz lю1di tvoS prizvavый. Slava tebЁ, propovёdniče pravdы vёčnыz, duh0vnuю žaždu našu bez8 cэnы2 i3 srebra ўtoli1vый. Slava tebЁ, ćkw bogatъ shй vъ mi1losti, za premn0guю lюb0vь nasъ vozlюbi1lъ є3si2. Slava tebЁ, ćkw mertvыhъ nasъ syщihъ grэhmi2, v0dami kRщenіz njživotvori1lъ є3si2. Slava tebЁ, strusmъ їordanskimъ spogrebšemusz, da i3 mы2 vъ kRщenіi vъ smertь i3 voskresenіe tebЁ spogrebemsz. Slava tebЁ, vodami їordanskimi, ćkw ri1zoю njblekšemusz, da i3 mы2 vъ svёtlыz ri1zы pravdы i3 čistotы2 tob0ю njblečemsz. Slava tebЁ, sredostёnіe vraždы2 pl0tію tvoeю razryšivšemu, da i3 nasъ, dalečэ vъ m0rэ syщihъ, bli1zь sebє2 ўstr0iši. Slava tebЁ, tvoi1hъ člvёkъ vo є3di1nemъ tёlэ tvoemъ primiri1všemu, da i3 nasъ strannыhъ i3 prišelьcevъ vo є3di1nuю cRkovь b9ію sozi1ždeši.

Slava tebЁ, sn7e b9ій, vo їordanэ krti1vыйsz i3 vesь mjrъ prosvэщeй, slava tebЁ.

Kondakъ №i

Pёnіe novolёpnoe da poetъ tebЁ, hrtE, vsS tvarь, t dv7ы r0ždšemusz i3 dnesь vo їordanэ krti1všemusz, lю1dіe že vsi2 duh0vnw da vozveselstsz, proslavlsющe svёtloe prosvэщenіz našegw toržestvo2 i3 sъ bžctvennыmъ grig0rіemъ da vospoю1tъ, glag0lющe: vozroždenіz vremz vozrodi1msz svhše, vozsozdanіz denь njblecemsz vъ n0vagw ґdama, prosvэщenіz prazdnikъ prosvэti1msz bžctvenne, da vo njbnovlenіi dyha hodi1ti načnemъ, vhnu so ѓgGlы poю1щe nb7snuю pёsnь: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svёtlый i3 samosіsnnый svёte, hrtE, soprisnosyщnый svёte є3dinosyщnagw nc7a. Vozžegъ posredi2 їordana, ćkw tvoю2, svэti1lьnikъ, preči1stuю pl0tь tvoю2, tы2 vozsіslъ є3si2, ćkw s0lnce i3 darovalъ є3si2 vselenneй vъ kRщenіi tvoemъ velій i3 nezri1mый svёtъ tvoeS blgdti i3 i4stinы, prosvэщazй vsskagw člvёka grzdyщagw vъ mjrъ, da lю1dіe sэd‰щіe vo tmЁ i3 sёni smertnoй ўzrstъ svёtъ velій i3 poйdytъ po nemu. Prosvэti2 ќbw vъ veli1kій denь svёtwvъ i3 nasъ vo tmЁ grэhA є3щE bluždaющihъ, da prosvэtlszsz, njbnovlszsz i3 vozvыšazsz gorЁ, vospoemъ tebЁ takovaz:

Slava tebЁ, prosvэti1telю mjra, d¦omъ s™hmъ i3 ngnemъ krti1ti prišedšemu. Slava tebЁ, sp7si1telю grёšnыhъ, i3z8 glubinы2 grэhA nasъ vozdvi1gnuti voshotёvšemu. Slava tebЁ, beznačalьnый i3 prisnosyщnый svёte, skvernu dyšъ našihъ vodami kRщenіz njčiщazй. Slava tebЁ, svёte prevhsšій vsёhъ svёtlosteй, vo svёtlostzhъ s™hhъ tvoi1hъ vёrnыz njzarszй. Slava tebЁ, slavы dž§іz sіsnіe, tmY nevёdэnіz kvlenіemъ tvoi1mъ razgnavšemu. Slava tebЁ, vo svёte živhй nepristypnemъ, svёtъ bGovёdэnіz kRщenіemъ tvoi1mъ vozsіsvšemu. Slava tebЁ, svёte t svёta vo tmЁ vozsіsvый, t tmы2 grэhHvъ njči1sti nasъ. Slava tebЁ, s0lnce pravdы, ќtro sp7senіz vozvэщaющee, vo svёtэ d0brыhъ dёlъ nastavi nasъ. Slava tebЁ, nevečernій svёte, vo їordanэ vozsіsvый, vo svёtэ tvoemъ svёtъ nezahodi1mый pres™hz trbcы njblistaй namъ. Slava tebЁ, džbraze presvёtlый i3postasi dž§іz, kъ čydnomu nestareemomu životY baneю pakibыtіS privedi2 nasъ. Slava tebЁ, smerti nizloži1telю, t vёčnыz smerti i3zbavi nasъ. Slava tebЁ, životA načalьniče, kъ vёčneй ži1zni nastavi nasъ.

Slava tebЁ, sn7e b9ій, vo їordanэ krti1vыйsz i3 vesь mjrъ prosvэщeй, slava tebЁ.

Kondakъ v7i

Blgdtь b9іz sp7si1telьnaz vsёmъ člvёkwmъ kvi1sz dnesь vo tvoemъ kRщenіi, hrtE sp7se: prišelъ bo є3si2 na їordanъ, є3di1ne čctый, njči1stiti člvёčeskaz sogrэšenіz i3 sokruši1ti glavы2 gnezdsщihsz tamo ѕmjevъ, da darueši blgdtь krэplenіz reši1telьnuю dyšъ i3 tэlesъ našihъ. Segw2 radi sъ blgočestіemъ pritecemъ priležnw kъ prečctыmъ i3st0čnikwmъ, da počerpnemъ sъ veselіemъ v0du ži1zni, blgdtь bo d¦a nevi1dimw podaetsz vsёmъ vёrnw počerpaющimъ ю5, i3 taйnaz darovanіz i3 d¦ъ poznanіz, sp7se, tA vsi2 blgodarstvennw vospoemъ tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe, hrte, tvoE sp7si1telьnoe bGozvlenіe, proslavlsemъ vsi2 vo їordanskihъ v0dahъ t їwanna bžctvennoe kRщenіe tvoE, poklonsemsz neizrečennomu kъ padšimъ člvёkwmъ snishoždenію tvoemY i3 vёruemъ so predtečeю, ćkw tы2 voi1stinu ѓgnecъ b9ій, vzemlsй na sebЁ t v0dъ їordanskihъ grэhi2 vsegw2 mjra, da njmheši i3 i3skypiši i5hъ prečctoю kr0vію tvoeю. Segw2 radi m0limъ tS: ponesi2 i3 naši bezči1slennыz grэhopadenіz i3 ne liši2 nasъ vъ veli1kій denь svёtwvъ blgdtnagw vozroždenіz tvoegw2, da či1stыmъ serdcemъ blgodarstvennw vopіemъ tebЁ si1ce:

Slava tebЁ, sn7e b9ій, velій svёtъ kъ prosvэщenію vsegw2 mjra vъ vodahъ їordanskihъ vozsіsvšemu. Slava tebЁ, predvёčnый b9e, velію blgdtь i3 člvэkolю1bіe vъ kRщenіi tvoemъ vsёmъ člvёkwmъ kvi1všemu. Slava tebЁ, sp7si1telю zablyždšihъ, zablyždšіz bezpytіemъ člvёki ko їordanskimъ strusmъ i3skati prišedšemu. Slava tebЁ, pobэdi1telю ži1zni, n0vuю či1stuю ži1znь ne po pl0ti, no vo njbnovlenіe dyha darovati blgovoli1všemu. Slava tebЁ, vLko životA i3 smerti, žalo smerti pritupi1všemu i3 netlёnnuю ži1znь kvlenіemъ svoi1mъ vozsіsvšemu. Slava tebЁ, tv0rče nb7a i3 zemli2, g0rnee nb7o i3 zemlю na bregahъ їordana vъ kRщenіi tvoemъ vozveseli1všemu. Slava tebЁ, cRю2 carstvuющihъ, ćkw carstvo mjra segw2 tselэ vъ crtvo tvoE načinaetъ prelagatisz. Slava tebЁ, gDi gosp0dstvuющihъ, ćkw dnesь vsёmъ hotsщimъ sp7sti1sz nb7sa tverzaюtsz i3 vsE є3stestvo2 naše načinaetъ ўbэlstisz. Slava tebЁ, sp7se našъ, na їordanъ prišedый, sp7si nasъ ne t dёlъ pravednosti, no po veli1ceй tvoeй mi1losti. Slava tebЁ, hrtE b9e, v0dnoe є3stestvo2 njs™i1vый, žažduщuю dyšu moю2 blgočestіz nap0й v0dami po neizrečenneй tvoeй blgosti. Slava tebЁ, є3dinor0dnый sn7e i3 sl0ve b9ій, napitaй serdce moE kvlenіemъ slovesъ tvoi1hъ. Slava tebЁ, vsesi1lьnый b9e, tvorsй čudesA є3di1nъ, sogreй hladnuю dyšu moю2 razumёnіemъ čudesъ tvoi1hъ.

Slava tebЁ, sn7e b9ій, vo їordanэ krti1vыйsz i3 vesь mjrъ prosvэщeй, slava tebЁ.

Kondakъ Gi

Q, ї}se hrte, ѓgnče b9ій, prišedый na їordanъ pod8zti vsegw2 mjra grэhi2. Prіimi2 maloe sіE t vseS duši2 prinosi1moe tebЁ molenіe naše, i3 prosvэti2 nasъ vo tmЁ grэhHvъ sэdsщihъ sp7si1telьnыmъ tvoi1mъ t їwanna kRщenіemъ, da i3skuplennіi tob0ю t bolёzneй duševnыhъ i3 tэlesnыhъ, vo njbnovlenіi ži1zni pravo hodi1ti načnemъ i3 so vsemi s™hmi da vospoemъ tebЁ: Ґllilyіa.

Seй kondakъ čtetsz tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: ЃgGlьskіz dnesь:

I# kondakъ №-й: Vozbrannый voev0do:

Mltva bGozvlenію gDnю

GDi ї}se hrte, sn7e b9ій є3dinor0dnый, t nc7A preždэ vsёhъ vёkъ roždennый, svёte t svёta, prosvэщazй vs‰českaz, vъ poslёdnzz že lёta t pres™hz dv7ы mRji netlёnnw voploщennый i3 vъ mjrъ seй na sp7senіe naše prišedый. Th bo ne poterpёlъ є3si2 vi1deэti t dіavola myčima r0da člvёča i3 segw2 radi vъ presvёtlый denь bGozvlenіz tvoegw2 prišelъ є3si2 na їordanъ ko grёšnikwmъ i3 mыtaremъ krti1tisz t їwanna, bezgrёšenъ shй, da i3sp0lniši vs‰kuю pravdu i3 da vozьmeši vъ vodahъ їordanskihъ grёhi vsegw2 mjra, ćkw ѓgnecъ b9ій, vo є4že ponesti2 | na sebE i3 i3skupi1ti kRщenіemъ krtnыmъ, prečctoю kr0vію tv0eю. Segw2 radi pogruzi1všusz tebЁ vъ vodahъ, tverz0šasz tebЁ nb7sA ґdamomъ zaklюčennaz i3 d¦ъ s™hй sni1de na tS vъ vi1dэ golubi1ne, prosvэщenіe i3 njb9enіe nossй є3stestvY našemu, i3 prebožestvennый nc7ъ tv0й vozvэsti2 tebЁ nbcnhmъ glasomъ blgovolenіe svoE, zanE sotvori1lъ є3si2 v0lю є3gw2 i3 člvёkъ grэhi2 vosprіslъ є3si2 i3 sebE na zaklanіe ўžE predugot0valъ є3si2, ćkože samъ reklъ є3si2: segw2 radi lю1bitъ mS nc7ъ, ćkw ѓzъ dyšu moю2 polagaю, da paki prіimY ю5, i3 takw vo vsesvёtlый denь seй, tы2, gDi, položi1lъ є3si2 načalo i3skuplenіz našegw t grэhopadenіz prarodi1telьskagw. Segw2 radi vsS si1lы nbcnыz raduюtsz i3 vsS tvarь veseli1tsz, čaюše svoboždenіe svoE t rab0tы i3stlёnіz, glag0lющe: prіi1de prosvэщenіe, blgdtь kvi1sz, i3zbavlenіe nastA, mi1rъ prosvэti1sz i3 lю1dіe radostію i3spolnsюtsz. Da veseli1tsz nhnэ nb7o i3 zemlS i3 mjrъ vesь da i3graetъ: rёki da pleщutъ: i3st0čnicы i3 ozera, bezdnы i3 morS da sraduюtsz, ćkw bžctvennыmъ kRщenіemъ njs™i1sz dnesь є3stestvo2 i5hъ. Da raduюtsz dnesь i3 člvёkwvъ sob0ri, ćkw є3stestvo2 i5hъ vzhde nhnэ paki kъ pervomu blgor0dію i3 vsi2 sъ radostію da poю1tъ: bGozvlenіz vremz. Prіidi1te mhslennw na їordanъ, vidёnіe velіe vъ nemъ ўzri1mъ: hrt0sъ ko kRщenію grzdetъ. Hrt0sъ ko їordanu prih0ditъ. Hrt0sъ naši vъ vodЁ pogrebaetъ grэhi2. Hrt0sъ nvčA pohi1щennagw i3 zablyždšagw prih0ditъ i3skati i3 nbrёtъ є5 vv0ditъ vъ raй. Segw2 bžctvennagw tainstva vospominanіe prazdnuющe, ўserdnw m0limsz tebЁ, člvэkolю1bče gDi: spod0bi namъ žažduщimъ po glasu tvoemY prіiti2 kъ tebЁ, i3st0čniku prisnoživ0tnыz v0dы, da počerpemъ v0du blgdti tvoeS i3 njstavlenіz grэhHvъ našihъ i3 da tvergšesz nečestіz i3 mjrski1hъ p0hoteй: cэlomydrennw i3 dv7stvennw, i3 pravednw i3 blgočestnw poživemъ vъ nhnešnemъ vёcэ ždyщe blžennagw ўpovanіz i3 kvlenіz slavы tvoeS, veli1kagw bGa i3 sp7sa našegw, da ne t dёlъ našihъ sp7seši nasъ, no po tvoeй mi1losti i3 po njbnovlenію s™agw d¦a tvoegw baneю pakibыtіS, є3g0že nbi1lьnw i3zlіslъ є3si2, da njpravdi1všesz blgdtію є3gw2, naslёdnicы bydemъ vёčnыz ži1zni vo crtvіi tvoemъ, i3dёže so vsemi s™hmi spod0bi namъ proslaviti vses™0e i4mz tvoE so beznačalьnыmъ tvoi1mъ ncemъ i3 so pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.