LITURGIKA

 

LITURGIKA
 
SVENOĆNO BDENIJE.
 
11. MALO POVEČERJE
 
Posle svakodnevnog večernja, kao i posle velikog večernja, kada nije određeno svenoćno bdenije, služi se Malo povečerje (u manastirima ono biva obično posle večernje trpeze, pred odlazak na počinak, i spaja se sa čitanjem molitava pre spavanja). Malo povečerje se služi gotovo tokom čitave godine; samo u obične dane Velikog posta, izuzev srede i petka pete sedmice, kao i utorka i četvrtka sirne sedmice, umesto malog služi se Veliko povečerje. Poredak malog povečerjajesledeći:
„Blagosloven Bog naš…“, „Slava Tebje, Bože naš, slava Tebje“, Carju nebesni, Trisveto i Oče naš. „Gospodi, pomiluj“ dvanaest puta, Slava, I ninje, „Pridite poklonimsja“ tri puta, 50. psalam: „Pomiluj mja, Bože, po velicjej milosti Tvojej…“ (Pomiluj me, Bože, po veliko) milosti Tvojoj…), 69. psalam: „Bože, v pomošć moju vonmi…“ (Bože, pohitaj mi u pomoć…), 142. psalam: „Gospodi, usliši molitvu moju, vnuši moljenije moje…“ (Gospode, usliši molitvu moju, čuj moljenje moje…). Slavoslovlje: „Slava v višnjih Bogu…“ („Slava na visini Bogu…“), kao na običnom jutrenju.
Simvol vere: „Vjeruju vo Jedinago Boga Otca Vsedržitelja…“ Kanon Presvetoj Bogorodici iz Oktoiha (vidi Tipik, gl. 9). „Dostojno jest“. Trisveto. Oče naš. Tropar dnevnom svetom, hramu ili pretprazništvu. Tropar „Bože otec naših…“ („Bože otaca naših…“), „Iže vo vsjem mire…“ („Crkva Tvoja po svemu svetu…“). Slava, „So svjatimi upokoj…“ („Sa svetimaupokoj…“), I ninje, „Molitvami, Gospodi, svjeh svjatih…“ („Molitvama, Gospode, svih svetih…“). „Gospodi, pomiluj“ četrdeset puta. Molitva: „Iže na vsjakoje vremja i na vsjakij čas…“ („Hriste Bože, Kome se u svako vreme i na svaki čas klanjaju…“). „Gospodi, pomiluj“ tri puta, Slava, I ninje, ,Nestnjejšuju heruvim“. „Imenem Gospodnjim blagoslovi, otče!“ („Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče!“). Vozglas jereja: „Molitvami svjatih otec naših, Gospodi Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas!“ Potom slede molitve „Neskvernaja, neblaznaja…“ („Neskverna, Besprekorna…“), „I dažd nam, Vladiko, na son grjaduščim…“ („I daj, Vladiko, nama, koji odlazimo na spavanje…“), „Preslavna prisnodjevo…“ „Upovanije moje Otec, pribežišče moje Sin…“ („Nadanje je moje Otac, pribežište moje Sin…“). „Slava Tebje, Hriste Bože, upovanije naše, slava Tebje!“ Slava, I ninje, „Gospodi, pomiluj“ tri puta, „Blagoslovi!“
Otpust mali.
Potom sledi traženje oproštaja od sveštenika i posebna jektenija povečerja.
Značaj povečerja objašnjen je u uputstvu koje se nalazi u Služebniku. Tamo stoji: „Jerej koji povečerje i molitve pre spavanja čita, neka pobožno razmišlja: kako je presveta duša Spasiteljeva, sjedinjena sa Božanstvom, sišavši u ad silno svezala kneza tame, pokorila njegovo carstvo, a duše pravednika koji su od veka tamo prebivali oslobodila njegove tiranije, uzvela sa Sobom, i, čak i pre Svog preslavnog vaznesenja, u raj ih uselila. Tako, blagodareći Mu za sva dobročinstva, koja je Svojim spasonosnim stradanjima i životvornom smrću učinio ljudskom rodu, on Ga usrdno moli da i sva njegova sagrešenja njih radi očisti, da ga izbavi od večnih muka i udostoji Carstva Svoga; a Prečistu Bogorodicu, Koja je prisustvovala stradanjima i smrti Svoga Sina, usrdno moli da mu još u ovom životu bude zastupnica i u svim vrlinama pomoćnica, a u dan ishoda duše od tela da ga Svojim moćnim zastupništvom izbavi od svake đavolje zamke i useli u Carstvo Sina Svoga“. Povečerje je, kao što vidimo, i sastavljeno u skladu sa ovakvim mislima.
U dane pretpraznovanja Roždestva Hristovog od 20. do 24. decembra, a takođe pretpraznovanja Bogojavljenja od 2. do 5. januara, kanon Bogorodici na povečerju zamenjuje se naročitim tripjesnecima i kanonima iz Mineja. Isto biva i 5. avgusta, ako padne u nedelju. U dane poprazništva Roždestva Hristovog i Bogojavljenja povečerja su sasvim bez kanona. Tokom Strasne sedmice za povečerja su takođe određeni naročiti tripjesneci iz Posnog Trioda. U dan Pedesetnice umesto kanona Bogorodici, uzima se poseban kanon Duhu Svetome iz Cvetnog Trioda. Od nedelje Svetog Tome do subote uoči Pedesetnice na povečerju se kanonu Presvetoj Bogorodici dodaje još i tripjesnec Cvetnog Trioda (štampani jedan za drugim na kraju Trioda). U nekim slučajevima je određeno da se na povečerju čita ne samo kanon, nego i stihira.
Posle otpusta na kraju povečerja obavlja se takozvani „uobičajeni oproštaj“ koje se sastoji u tome da jerej koji služi čini poklon do zemlje, moleći oproštaj od onih koji stoje u hramu, sa rečima: „Blagoslovite, oci sveti i braćo, i oprostite meni grešnom sve što sagreših ovoga dana delom, rečju, mišlju i svim mojim čulima“. Bratija odgovara: „Bog da ti oprosti, oče sveti“. Potom jerej, podigavši se, blagosilja govoreći: „Blagodaću Svojom neka Gospod oprosti svima nama i neka nas pomiluje!“. Posle toga se govori naročita jektenija sa kratkim prozbama.[1]
 


 
NAPOMENE:

 1. Dok se govori pomenuta jektenija, bratija od desne i leve pevnice, po redu, jedan po jedan, čine poklon, traže i dobijaju oproštaj od predstojatelja, govoreći: „Blagoslovi, oče sveti, i oprosti mi grešnom“.

7 komentar(a)

 1. Kako se računa 40 ti dan, jel se računa dan od rođenja ili od sledećeg.
  Beba je rođena 2 marta, mart ima 31 dan.
  Koji je datum kad treba da pođemo u Crkvu?

 2. Branimir grahovac

  Što treba da ima završeno od škole Čtec

 3. Da li neko može postati djakon i bez svršene bogoslovije..a da se ispoštuju svi uslovi redom…čteč….ipodjakon i inda naravno djakon?Hvala najlepše

 4. Da li se đakon sahranjuje obučen u stihar i orar?

 5. Mirjana Medulović-Marinković

  Gde može da se kupi ova knjiga LITURGIKA?

 6. Veoma lepo objašnjenje. Hvala

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *