PRINOS SAVREMENOM MONAŠTVU

 

PRINOS SAVREMENOM MONAŠTVU
 

 
GLAVA DRUGA
Ljudima će se na sudu Božijem suditi po jevanđelskim zapovestima
 
Na sudu koji je Bog ustanovio za nas, pravoslavne hrišćane, i od kojeg zavisi naša večna sudbina, sudiće nam se po jevanđelskim zapovestima. Za svakog hrišćanina, neposredno nakon njegove smrti, postoji pojedinačni sud. Prilikom drugog dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista na zemlju desiće se i opšti sud za sve ljude. I na jednom i na drugom sudu prisustvuje i sudi Sam Bog. Na pojedinačnom sudu On sudi posredstvom angela svetlosti i palih angela, dok će na drugom sudu suditi posredstvom Svog ovaploćenog Logosa (Mt 25 i Jn 5,22,27). Razlog za taj raznoliki sud je jasan. Čovek se svojevoljno pokorio palom angelu. Prema tome, on je dužan da se najpre obračuna sa palim angelom, saglasno tome u kom je stepenu hrišćanin, uz pomoć iskupljenja, raskinuo svoje zajedništvo s odbačenim duhom. Na opštem sudu moraju biti ispitani i pali duhovi i ljudi koje su oni privukli, kao oni što su sagrešili pred veličanstvom Božanstva. Sam Bog, tj. Sam Logos Božiji, koji je na Sebe primio čoveštvo (čovečansku prirodu) čijim je posredstvom izvršeno naše iskupljenje i kojom je trebalo da se spasu svi koji su pali, sudiće usled toga nad svima nama koji smo pali i nismo se očistili pokajanjem. Kodeks ili zbornik zakona na osnovu kojeg će se suditi i donositi presuda jeste Jevanđelje. Gospod je rekao: Ko odbacuje Mene, i ne prima riječi Moje, ima sebi sudiju: riječ koju Ja govorih, ona će mu suditi u poslednji Dan. Jer Ja ne govorih sam od Sebe, nego Otac Moj koji Me posla, On Mi dade zapovijest šta da kažem i šta da govorim. I znam da je zapovijest Njegova život viječni (Jn 12,48-50). Iz ovih reči Gospodnjih očigledno je da će nam se suditi po Jevanđelju i da je nemar prema izvršavanju jevanđelskih zapovesti delatno odbacivanje Samog Gospoda. Upotrebimo, braćo, svako staranje da bismo postali izvršioci jevanđelskih zapovesti! Ne znamo kad će doći smrt. Na sud nas mogu pozvati iznenada, u vreme kad najmanje očekujemo taj poziv. Blaženi su oni, koji su se za večnost pripremili jevanđelskim životom!
Teško nemarnima, nebrižljivima, svojevoljnima i nadmenima!
Teško onima, koji nisu raskinuli svoje zajedništvo sa satanom!
Teško onima koji nisu stupili u zajednicu sa Bogom! Još je teže onima koji su stupili u tu zajednicu, a zatim je odbacili!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *