PRINOS SAVREMENOM MONAŠTVU

 

PRINOS SAVREMENOM MONAŠTVU
 

 
GLAVA ČETRDESET PETA
Drugi način borbe s palim angelima
 
Polazeći od pouka Svetog Isaaka Sirijskog, prepodobni Nil Sorski predlaže sledeći način borbe sa grešnim pomislima – razume se, onda kada ta bitka ne dejstvuje snažno i kad se povlači pred tim načinom. Taj način se sastoji u tome da se lukave pomisli preobraze u dobre i da vrline, da tako kažemo, zamene strasti.[1] Na primer, ako pristupi pomisao gneva ili zlopamćenja, ako pristupi pomisao i osećanje žalosti, korisno je da se setimo sile vere i reči Gospoda, Koji je zabranio da se predajemo strahu i žalosti. On nas je uverio i potvrdio nam Svojim božanstvenim obećanjem da su nam kod Boga i vlasi na glavi izbrojane, i da nam se ništa ne može dogoditi bez promisla i dopuštenja Božijeg. Prepodobni Varsanufije Veliki je rekao: „Oci kažu: ako demoni privuku tvoj um ka bludu, podseti ga na celomudrenost; ako ga privuku ka stomakougađanju, podseti ga na post. Na takav način postupaj i u odnosu na druge strasti.“[2] Tako postupaj i kad se podignu pomisli srebroljublja, slavoljublja i ostale grešne pomisli i maštanja. Taj način je, ponavljamo, veoma dobar u slučaju da se pokaže da je dovoljno snažan. Na njega nam je ukazao Sam Gospod (v.Mt4,3,4,6,7). Međutim, kad se strasti uznemire, kad se um pomrači i razveje pred veličinom iskušenja, pomisli napadaju uporno i mahnito. Tada je, ne samo protiv bludnih pomisli, nego i protiv pomisli gneva, tuge, uninija (čamotinje), očajanja i, jednom rečju, protiv svih grešnih pomisli, najpouzdanije oružje molitva, u kojoj učestvuje i telo. I ovaj primer nam je pokazao i to nam je zapovedio Sam Gospod. Obuzet predsmrtnom žalošću, Spasitelj sveta se molio priklonivši kolena u Getsimanskom vrtu, a učenicima, koji nisu razumevali veliku nevolju što se približavala, rekao: Bdite i molite se da ne padnete u napast (Mt 26,41).
 


 
NAPOMENE:

  1. 5. slovo. Kako u ovom slovu, tako i u čitavom delu, prepodobni Nil Sorski iscrpno i prevashodno govori o molitvi kao o najvažnijem oružju protiv greha.
  2. 177. odgovor.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *