NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Žitija svetih » ŽITIJE STARCA PAJSIJA SVETOGORCA

ŽITIJE STARCA PAJSIJA SVETOGORCA

 

ŽITIJE STARCA PAJSIJA SVETOGORCA
 
PREDGOVOR
 
O blaženopočivšem starcu Pajsiju objavljeno je od raznih pisaca mnogo knjiga, koje su zaista donele duhovne koristi i učinile ga poznatijim. Međutim, sve što je objavljeno odnosi se uglavnom na starčevo učenje i čuda, uz oskudne životopisne podatke.
Nedostatak detaljnog starčevog životopisa zapazilo je jedno starčevo duhovno čedo, naš starac jeromonah Isaak[1], te je odlučio da dopuni prazninu.
Pisanje je on započeo otprilike dve godine posle upokojenja oca Pajsija (29. 6. 1994. godine) uz pomoć svog bratstva, i bližio se završetku. Međutim, njegovo upokojenje (3. 7. 1998. godine) je odložilo izdanje gotovo spremnog životopisa.
Životopis je ostao neizdat stoga što je bilo neophodno da se ispravi i dopuni. Ujedno, i prepreke i uslovi koji su se stvorili pošto smo ostali siroti nisu bili pogodni za sličan poduhvat. Najzad, postojala je i očigledna nemoć sa naše strane. Stoga je tri godine životopis ostao netaknut.
Na završetak životopisa nas je pokrenula želja i trud našeg starca oko njega, kao i podstrek mnoge braće.
Nekoliko puta smo se obeshrabrili i pomislili da, kao nepodobni, napustimo veoma teško i odgovorno delo. Obuzimao nas je strah da ne iskrivimo starca, te da umesto koristi dođe do duhovne štete i sablazni. Imali smo osećaj malog deteta koje pokušava da govori o nečem velikom, što prevazilazi njegove mogućnosti, te ne nalazi ni reči, ni načina.
Dok je otac Pajsije živeo nismo se postarali da, zajedno sa našim starcem, vodimo beleške, da ga snimimo na zvukopis [magnetofon], da ga svetlopišemo [fotografišemo] ili da prikupimo podatke i obaveštenja sa ciljem sastavljanja životopisa. Njegovo prisustvo nas je ispunjavalo i bilo nam je dovoljno samo da ga gledamo i slušamo. Rečeno se može smatrati našim propustom. Međutim, mi imamo mirnu savest, budući da nismo učinili ništa što bi ražalostilo starca.
Jedina naša građa su bile neznatne zabeleške odgovora na lična pitanja na duhovne teme svakodnevne borbe. Starac je u njima navodio primere iz svojih borbi, natprirodne događaje i demonska iskušenja. Uglavnom smo se zasnivali na onome što je naše pamćenje spaslo od mnoštva onoga što smo više puta čuli. Njegove reči, koje su bile skrivene ili pre zapisane u našem srcu, mi sada prenosimo na hartiju, na opštu korist naše braće.
Čuvši za naš pokušaj, mnogo ljudi, svetovnjaka i klirika, koji su poznavali starca, stavljahu nam na raspolaganje, neki samostalno, neki po našoj molbi, dragocenu građu, pisma starca Pajsija, kasete, svetlopise, beleške, svedočenja.
Sve podatke, koji osvetljavaju i dopunjavaju mnoge praznine u životopisu, mi smo upotrebili pažljivo i odgovorno. Oni su prošli kroz mnoga sita i dobro su prosejani kako bi ostalo samo ono što je čisto.
Neki od njih se nisu slagali sa stvarnošću i starčevim duhom. Jedni su iz nerasudljive pobožnosti prenaglasili i preuveličali pojedine događaje. Drugi, pak, nisu shvatili reči starčeve, te su ih iskrivljeno preneli. Našla se i nekolicina koji su se odrečno izrazili o starčevoj ličnosti, verovatno iz neznanja, a ne iz loše namere. Neka im Bog rečeno ne uračuna.
Pri pokušaju sastavljanja životopisa mi smo za pravilo postavili istinu: Početak je reči tvojih istina (Ps.118,160). Trudili smo se, dakle, da predstavimo starca kakvim smo ga poznavali, kakav je bio, bez pokušaja uveličavanja i ulepšavanja iz ljubavi i divljenja.
Veliki deo njegovog životopisa je u suštini samo životopis, budući da starac predstavlja glavni izvor naših podataka. Iz njegovih nelažnih usta na neposredan način proizlazi većina pripovesti. Međutim, sve što smo napisali u stvari je malo, siromašno i nemoćno, ne iscrpljujući njegovo duhovno bogatstvo. I mi ne samo da ne preterujemo, već, i ne hoteći, u mnogome nanosimo nepravdu starcu iz više razloga.
Naime, njegov unutrašnji život, kao i život svih svetih, bio je skriven i nesaglediv. On je, da bi nam pomogao, otkrio po nešto, ali je mnogo više skrivao. U našim odnosima, dok je živeo, preovlađivao je ljudski sastojak, koji je prikrivao njegovu duhovnu veličinu. Osnovna [nepovoljna okolnost] beše naše duhovno slepilo i nesposobnost, koja nas je sprečavala da starca duhovnije vidimo da bismo ga mogli vernije predstaviti. Da je naše duhovno stanje bilo bolje, bio bi, svakako, bolji i njegov životopis. Jer poznato je da je neophodno da bi neko napisao životopis jednog svetitelja da i sam da bude svet, tj. njegovih razmera i njegovog [duhovnog] stanja. Starac je govorio da su žitija svetih, koja su napisali sveti, zaista čudesna.
Budući, dakle, da je „studenac dubok, a vedra nismo imali“ (up. Jn.4,11), tj. da naša slabost nije bila dovoljna da pristupi i prikaže njegovu duhovnu veličinu, mi smo se ograničili na jednostavno i verno predočavanje podataka. Trudili smo se da budemo samo verodostojni svedoci i ništa više.
Pa ipak, kroz naše nevešto pisanje starac se projavljuje, lako se krećući između zemlje i neba, ismejavajući, ali i sažaljevajući đavola, budući „pribrojan“ grupi svetih. On se otkriva kao svesiromašan, ali sa najbogatijim blagoslovima koje nizvodi molitvom svojom sa neba na zemlju; nemoćan i bolestan ali i svesilan i užaren blagodaću Božijom, usled čega pred njime ustupaju čak i prirodni zakoni; monah pustinožitelj no veoma blizu ljudskih potreba; podvižnik koji je strog prema sebi ali čovekoljubiv do samožrtvenosti prema nemoćnim, bolesnim i onepravdovanim.
Bilo je nemoguće da se u jednom tomu obuhvate svi podaci iz njegovog života. Stoga je uzorno izabrano ono što je najsnažnije i poučno. Izloženo je starčevo učenje, koje je obuhvaćeno u nekoliko tomova, mnoštvo pisama i više od dve stotine posvedočenih čuda. Naš cilj nije bio da prikažemo neki „spisak čuda“. Jer, prirodno je da u onom ko dostiže do „vrhunca“ vrlina i ko zadobije Božansku blagodat, prorade blagodatni darovi i da se pojave čuda. Međutim, pitanje je kako dostići do cilja, kojim putem poći i na koji način se boriti protiv strasti i iskušenja. Više od čuda njegovih ganulo nas je njegovo veliko samoodricanje, podvizi časnog nadmetanja radi ljubavi Hristove, monaška tačnost i istančan osećaj za duhovni život, retko rasuđivanje, žrtvena ljubav prema svakom čoveku i otačko razmišljanje, koje je sve uspokojavalo.
Knjiga je podeljena na dva dela:
U prvom delu, gde je prikazano starčevo Opširno žitije, pokušali smo da se u jednom vremenskom i prostornom okviru, što jednostavnije, ali i celovito, prikaže njegov podvižnički hod od rođenja do upokojenja. U četrnaest celina poglavlja, imajući kao osnovu i osovinu mesto starčevog boravka, nižu se životopisni podaci, podvizi, čuda i razne njegove delatnosti.
Drugi deo, Životopis po tematskim jedinicama, ocenjen je kao neophodna dopuna i objašnjenje prvog dela. U njemu se starcu dublje pristupa i on se potpunije shvata. Svaki od dva dela očuvava izvesnu celovitost i nezavisnost i mogli bi da budu izdati i odvojeno. Međutim, oni istovremeno imaju i duboko unutrašnje jedinstvo. I drugi deo je, zapravo, životopis. On ne sledi hronološki poredak, kao prvi, ali sadrži životopisne događaje poređane u tematske jedinice[2].
Središnji pojam drugog dela predstavlja Božanska blagodat. Da bi je zadobio, starac se najpre borio protiv strasti i greha, a zatim se pokazao kao dobar upravitelj raznovrsne blagodati Božije (1.Pt.4,10).
U Vrlinama starca se na delatan i izražajan način iznose razni događaji iz njegovog života, koji su nam ostali u sećanju. Oni se dele na poglavlja sa zajedničkom temom, tj. vrlinom koja je navedena kao naslov svakog poglavlja. Starčevo učenje o njoj nije izloženo, osim u neznatnim napomenama. Gde je, međutim, bilo neophodno nešto naglasiti, da bi se bolje pokazao njegov duh, izneli smo više građe.
Blagodatni darovi starčevi, raznovrsni i natprirodni, poređani su po vrsti. Oni se življe uočavaju preko svedočenja njega samog i drugih. Uzorno je izabran mali broj njih, bez objašnjenja, izuzev u slučaju kada je neko objašnjenje ocenjeno kao svrsishodno.
Razmere, dubina i vrednost Prinosa starca se ne mogu oceniti ili smestiti na nekoliko stranica. Imajući raznovrsnost Božanskih blagodatnih darova, prirodno i nenametljivo, bez ljudskog truda i nastojanja, on je bogatstvo Božanske blagodati pružio izgladnelim dušama. Mi jednostavno izlažemo pojedine osetljive preseke, u slučajevima gde je posebno pomogao.
Da bi se izbegle netačnosti i greške svake vrste, naš zapis smo priložili sudu i proveri duhovne dece starca Pajsija i drugih otaca.
Mnogo blagodarnosti i zahvalnosti dugujemo našoj sabraći, koji su pogledali, ispravili i dopunili Žitije. Njihov doprinos je bio iz sve duše i suštinski. Bez njihove pomoći starčevo Žitije bilo bi nepotpuno i sa mnogo grešaka.
Takođe smo blagodarni i drugim saradnicima, koji su nam poverili razne podatke, kao i onima koji su proverili tekst i dali nam predloge za ispravke, posvećujući dosta vremena i ulažući mnogo truda da bi rad dobio svoj konačan oblik. Na kraju, blagodarimo i onima koji su na bilo koji način, javno i neprimetno i u bilo kom pogledu doprineli boljem izgledu izdanja, pomažući da ugleda svetlost javnosti deset godina nakon upoko jenja starca Pajsija.
Mi osobito blagodarimo poštovanom starcu Grigoriju (koga je otac Pajsije zamonašio), duhovniku Manastira Časnog Preteče u Metamorfosisu, na svestranoj podršci pri čitavom trudu oko pisanja Žitija, kao i za preuzimanje troškova za njegovo izdavanje.
Na sve njih prizivamo blagodat Božiju i starčeve molitve.
Radi olakšica čitaocima beležimo neka objašnjenja:
Mnoga dela, podvige i događaje treba razumeti i objasniti u njihovoj međuzavisnosti. Ono što je starac rekao ne treba bez rasuđivanja uopštavati. Ponešto je izrečeno samo za pojedinačan slučaj i ne važi za sve. „Isti lek može i da šteti i da koristi, u zavisnosti od telesnog sklopa“.
Predstavljeni su i neki starčevi stavovi po crkvenim, narodnim i monaškim pitanjima. On je težio da njegov stav bude poznat drugima, budući da je bio sasvim duhovan i bestrasan. Stoga ga i izlažemo bez imalo težnje da se tiče neke ličnosti ili da je proziva.
Svedočenja su iznose kao što su priložena. Poneka dugačka su skraćena, bez neke izmene. Ispoštovali smo i želju onih ko ji su tražili da njihova svedočenja budu neimenovano izložena.
Datumi koji se pominju su po starom vremenoslovu [kalendaru]. Gde piše datum po novom, dodata je skraćenica: (n. k.).
Završavajući objašnjenja u predgovoru, mi nismo u stanju da iz našeg položaja dostojno izrazimo svoju blagodarnost i zahvalnost starcu za sve što nam je pružio. Mi samo iz dubine srca ištemo da nam oprosti sve što smo zgrešili ljubavi njegovoj, a posebno našu smelost da izdamo njegovo Žitije. Molimo ga, međutim, da prosvećuje umove čitalaca kako bi ga pravilno shvatili i kako bi imali duhovne koristi. Budući svesni nesavršenosti, nedostataka i grešaka svojih, rado ćemo prihvatiti bilo kakve primedbe i upute koje proizlaze iz ljubavi radi uspostavljanja istine.
Ukoliko čitalac sretne greške u nekim delovima miomirisnih starčevih podviga, neka zna da ni u kom slučaju ne dolaze od starca Pajsija ili od njegovog životopisca oca Isaaka, već od priređivača i izdavača Žitija.
Ukoliko se, međutim, neka duša zagreje starčevim postignućima i lati se duhovnog podviga, neka proslavi prehvalno ime velikog Boga i Spasa našega Isusa Hrista, „kome neka je slava i poklonjenje sa Ocem i Svetim Duhom u vekove vekova. Amin“.
 
Bratstvo starca Isaaka Kelija Vaskrsenja,
Kapsala, Kareja
Sveta Gora
 


 
NAPOMENE:

  1. Predgovor, koji je napisalo bratstvo starca Isaaka, objašnjava čitav trud oko pisanja žitija i ima odjek piščevih stavova.
  2. Njegova podela na tri celine (Vrline, Blagodatni darovi, Prinos) zasnovana je na stihovima: Neće piti vina i sikera (podvig, borba); i ispuniće se Duha Svetoga još u utrobi matere svoje (Božanstvena blagodat); i mnoge će sinove Izrailjeve obratiti Gospodu Bogu njihovome (prinos) (Lk.1,156). Veliki Preteča je prošao iste stadijume, premda drugim redosledom, budući da se pokazao prorokom iz materice. Svi svetitelji su se najpre borili držeći zapovesti da bi se očistili od strasti, od čega su se rađale vrline, te su potom primili Božanstvenu blagodat. Na trećem stadijumu primećuje se posedovanje i davanje blagodatnih darova radi spasenja ljudi.
    Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *