NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Žitija svetih » ŽITIJE STARCA PAJSIJA SVETOGORCA

ŽITIJE STARCA PAJSIJA SVETOGORCA

 

ŽITIJE STARCA PAJSIJA SVETOGORCA
 
I VRLINE
 
13. Svetilnik rasuđivanja
 
Starčevo rasuđivanje je bilo dar Božiji i veliki blagoslov za njega, za sve koji su tražili njegov savet i za vascelu Crkvu.
Još kao svetovnjak, starac je imao prirodno rasuđivanje. Dejstvovao je „savetno i razumno“.
Između ostalog, on je najdublje poznavao „prirodu bića“. Njegova tumačenja i objašnjenja o životinjama i biljkama izazivaju divljenje i kod stručnjaka. Čudesno je poznavao ljudski telesni sklop, njegova dejstva i bolesti. On je i bez proučavanja davao delatne savete i korisne i spasonosne. Dublje je, međutim, poznavao ljudsku dušu. Bio je njen duboki raščlanjivač, izvrstan dušeslov [psiholog] i duševni lekar u svetootačkom smislu. Prepoznavao je crte čoveka, njegovo duhovno stanje i teškoće, i saobrazno mu pomagao.
Starac je raspolagao bogatim i retkim duhovnim iskustvom. On je mnogima koji su preživljavali zamršena stanja pomagao da razlikuju da li je ono što im se dešava od blagodati ili od demona. Onaj ko je jednom probao vino, može lako da ga razlikuje od sirćeta, iako su slične boje. Starac je govorio: „Iz malog iskustva koje imam ja vidim (a drugo je kada Bog otkriva) nekog početnika i shvatam njegovo stanje, te kako će da se razvije i kakav će napredak imati“.
U duhovnom životu postoji znanje koje proizlazi iz učenja. Međutim, iskustvo je iznad znanja, ali je još dragocenija blagodat, tj. dar rasuđivanja.
Spojivši iskustvo sa blagodatnim darom rasuđivanja, starac se pokazao „svetilnikom rasuđivanja“, koji je osvetljavao sve što je mračno i nejasno. On je posebno uvažavao proroka Danila, poštujući ga i diveći mu se radi njegovog smirenja, ali i radi velikog rasuđivanja. Čitao je njegova proroštva. Gde bi uočio pomenut dar, on ga je isticao govoreći: „Jedan starac je rasudljiv“, ili: „Jedan rasudljivi starac je rekao“.
Kod starca su priticali ljudi svih položaja i godina da bi zatražili njegov savet. Mnogi su dolazili iz velike daljine da bi za svoju nedoumicu čuli jedno da, ili ne. Neki su se nalazi li u bezizlazu ili su imali velike teškoće, te su iskali pomoć. Jedan savet rasudljivog starca ih je prosvećivao, davao oduška i mnogo puta menjao njihov životni pravac.
Jednom ga je posetio pobožni i milosrdni tvorničar. Isplaćujući svoje službenike, on im je davao veću platu da bi ih pomogao. Drugi tvorničari su ratovali sa njim, jer je povećavao dnevnice. Starac je odgovorio: „Svakome daj njegovu platu, a za tim mu daj blagoslov koliko želiš, govoreći: „Ti imaš dete koje izučava… ti treba da udaš svoju ćerku“ itd.“. I on je otišao radostan i uspokojen.
Vrlinski duhovnik iz sveta suočio se sa jednim iskušenjem: neka žena mu je zatražila da imaju telesan odnos. Ona mu je najavila da će, ukoliko je odbije, izvršiti samoubistvo. Ne uspevši da je ubedi rečima, najnaravstveniji i bogobojažljivi duhovnik je rekao da će da razmisli, da bi dobio na vremenu i da bi otišao na Svetu Goru da vidi starca. On se bojao da možda, i ne želeći, postane vinovnik samoubistva. Starac mu je rekao: „Reci joj da ode da se ubije. Ona je već svojom pomišlju izvršila duhovno samoubistvo“. Starac je rasudio da se neće ubiti. Njene reči behu samo prinuda. Kada joj je duhovnik preneo starčeve reči, ona je otišla ponižena i naravno nije se ubila.
Starac je zauzimao stav i odgovorno izražavao jasno mišljenje ne samo za lične teme raznih ljudi, nego i za opštije crkvene i narodne stvari. Razvoj događaja potvrđivao je ispravnost njegovih viđenja.
Blagodaću Božijom on je bio posvećen u tajne Božije, stekavši „um Hristov“. On je razumevao kako Bog deluje na spasenje svakog čoveka, objašnjavajući i raščlanjujući duhovni zakon.
Starac je imao pet tomova Starog Zaveta, sa tekstom i tumačenjem, koje je pažljivo izučavao. Crvenom je podvlačio određena mesta u tumačenju. Na ivicama je tumačio ili davao duhovno objašnjenje pojedinih događaja. Istančane i rasudljive beleške pokazuju božanstveno prosvećenje i bogodano rasuđivanje.
Mnogima je starac, i pre nego što bi mu izložili svoje stanje, govorio: „Iskušenje ti se desilo zbog toga i toga“, ili: „Bog te je blagoslovio zbog toga i toga“.
Jedan otac ga je upitao zašto se njegovo dete neprestano razboljeva. On mu je odgovorio: „Nemoj da radiš nedeljama i ne radnim danima i više se neće razboleti“. I bilo je kao što je rekao.
Starac se našao u poznatoj kući u Atini i neko ga je zamolio da se pomoli da dobije dete. Neko drugi je rekao tom čoveku: „Bog ti nije dao dete, jer ga nisi zatražio sa verom“. Starac nije odgovorio. Provideo je, međutim, i rekao u sebi: „Ah, njegovo [tj. čoveka koji mu je prebacio] dete će umreti“. Posle nekog vremena dobio je pismo sa lošim vestima.
Reč Božija kaže: Po izgledu će se poznati čovek [Sir. 19,29]. Međutim, onaj ko ima dar rasuđivanja, kao starac, uspostavlja duhovno prepoznavanje, te vidi iza spoljašnih oblika i oznaka, koji mnogo puta zavode. Starčev duhovni zračni uređaj [rendgen] je pokazivao tačan unutrašnji sadržaj i narav svakog čoveka.
Starac je govorio: „Duhovno napredan čovek iz spoljašnjeg izgleda i očiju shvata i dobija obaveštenje o stanju u kome se drugi nalazi. On ponekad može da promaši najviše do dvadeset posto iz jednog iskustva, tj. kada ga vidi zamišljenog, na primer, da pomisli da ima teškoće, dok se u stvari radi o nečem trenutnom. Kada se, međutim, radi o ozbiljnoj stvari, kada treba da pomogne, njemu Bog otkriva, te on unapred poznaje njegovo lice, narav, godine, teškoću. Neophodna je, međutim, smirena pomisao“.
Neki poznati klirik je posećivao Svetu Goru. U manastirima u koje je išao bratija se skupljala na sabor, pažljivo ga slušala i poštovala ga kao svetog. Pošto ga je klirik posetio, starac se kroz dva postavljena pitanja uverio u ono što je Božanska blagodat u njemu svedočila. Prepoznao je kod klirika sastojke jednostavnosti, pobožnosti, ali i prelesti i naivnosti.
Neko je hvalio nekog klirika zbog dara upravljanja i preduzimljivosti. Starac je pažljivo slušao ćuteći. Na kraju je dodao: „On liči na orahovo drvo. Orah ima dobro drvo za nameštaj. Međutim, ukoliko se zaboravi, pa zaspe u njegovom hladu, čovek se, avaj, budi bolestan“. On je hteo da pokaže da u određenoj osobi zajedno sa vrlinama postoje i dušegubne strasti. Za drugoga, koji je ispravno govorio bez rasuđivanja, on reče: „On baca dijamante. Ali, ako te neki pogodi u glavu, teško tebi“.
Starac je imao dar da po nečem nebitnom, za mnoge čak ne primetnom, rasudi o razvoju nekog stanja, ne samo kod pojedinaca, već i kod bratije i manastira. On je govorio: „Vi više pazite na veliku bezopasnu ranu, a ne primećujete malu bubuljicu, koja će da stvori čitavo stanje“.
Pre desetak godina starac je posetio neku keliju. Na vratima je video zvonce na nagomilavač struje [bateriju], što beše za mnoge nebitan detalj. Međutim, rasudljivi starac sa tugom klimnu glavom. Kasnije je isti monah uredio svoju keliju kao svetovnu kuću. Starac je rekao: „Od tada je on imao crva (svetovno razmišljanje) u sebi“.
Za nekoga, ko je došao da se zamonaši i doneo sa sobom mnogo stvari, on rekao je: „E, kada bude otišao, poneće ih sa sobom“. I zaista, posle nekoliko meseci on se vratio u svet, noseći i svoje stvari.
Pominjući neki postupak nekog Svetogorca, on je rekao: „E, sada, šta očekuješ? Završiće u svetu i skinuće se“. Rečeno se i potvrdilo.
Starac je odlično poznavao prilike na Svetoj Gori i, naravno, provideo njihov budući razvoj. Brinuo je za Bogorodičin Vrt, molio se, pričao i savetovao. Međutim, samo neznatno su ga slušali. On je sa rasuđivanjem izbegavao zamke i uplitanja u svetske postupke, navodno radi dobra Svete Gore. Jedan opštinski predstavnik nekog manastira je hteo da pristupi sličnom delovanju, smatrajući ga dobrim. On je pošao da uzme njegov blagoslov, ali je starac izbegao da se vidi sa njim. Potom je tačno objašnjavao šta je tražio opštinski predstavnik i kakve bi pogubne posledice po Svetu Goru i Crkvu doneli njegovi naizgled dobri i nevini postupci.
On je mnogima otkrivao volju Božiju. Kada je nije znao, ispitivao je slučaj bez žurbe sa svih strana. Naime, tada je on, kako je tačno govorio, „mučio svoju pomisao“.
U slučajevima kada je hteo da dobije osvedočenje od Boga, on se danima zatvarao u svoju keliju. I on bi [prilegao] uz post, poklone i molitvu sve dok ne bi dobio odgovor. Potom je poput proroka mogao da kaže: „Evo šta govori Gospod“. Saznavao je, naime, volju Božiju od samog Boga. I ono što je ranije bilo nejasno i tamno, bivalo je rasvetljeno i razjašnjeno.
Starac nije želeo „da tražimo osvedočenje od Boga ukoliko možemo da se posavetujemo sa drugim. Bog rečeno želi radi smirenja. Inače, možemo da padnemo u prelest. Samo kada ne možeš da nađeš čoveka da se posavetuješ, da se osvedočiš, sam
Bog postaje starac i prosvećuje i osvedočuje. Na primer, ti ne možeš da nađeš čoveka da ti protumači Sveto Pismo. Tada Bog prosvećuje i otkriva“. Starac je savetovao da u svemu imamo rasuđivanje.
U podvizavanju „početnik vrši opite na sebi, dok iskusni podvižnik liči na iskusnog prodavca koji prstom dodirne vagu i zna koliko treba da doda ili da oduzme“.
Duhovnici naročito treba da imaju mnogo rasuđivanja kada primenjuju Pidalion (tj. kanone). Starac je nekoga savetovao: „Iako su kanoni strogi, opet ih ljudi prestupaju. Šta bi tek bilo da su snishodljiviji. Ljudi bi živeli mnogo raspuštenije. Neophodno je rasuđivanje, s obzirom da neko sa kanonima može da čini zločinstva. Ti ih dosledno primenjuj na sebi da bi prema drugima pokazao domostroj [popustljivost]. U domostroju [snishodljivoti] ima i blagoslova“.
Svako milosrđe koje činimo neka bude sa rasuđivanjem, kao što je Gospod rekao u Jevanđelju: Svaka će se žrtva solju posoliti [Mk.9,49]. So je rasuđivanje. Preporučivao je, međutim, da dajemo nešto onome ko traži, čak iako je bogat.
U svojim sudovima „čak i kada imamo dobre pomisli i kad sve ljude vidimo kao svete, neophodno je da imamo rasuđivanje. Jer, ukoliko onaj koga nazivamo svetim, učini nešto što nije dobro, neko može da kaže: „E, pošto rečeno čini onaj ko je svet, mora da je dobro“. Treba razlikovati zlato od bakra, te opet [zna ti] koliko karata ima zlato. Jer, zlato ima od 9 do 24 karata“.
Jedanput su ga upitali: „Starče, šta da činim kada u nekome vidim neku strast? Da li da se trudim da je gledam sa dobrom pomišlju, kao vrlinu, da ga ne bi osuđivao“. On je odgovorio: „Ne, gledaj je kao što jeste. Reci da je taj i taj, to i to, ali mu daj olakšice. Reci: „Ja sam gori od njega, jer on nije imao pomoći. Da je bio pomognut, on bi čuda činio““.
Starac je istančanim rasuđivanjem tačno procenjivao i pravedno sudio, ali nije padao u osuđivanje. Sebe je stavljao ispod najgoreg grešnika, u šta je duboko verovao i dokazivao, tumačeći priču o talentima.
Starac je iz iskustva govorio: „Kako sam razumeo, postoje četiri vrste ljudi. Zdravi, bolešljivi i bolesni sa dobroćudnim i zloćudnim tumorom. Poslednji slučaj je neizlečiv. U dva prethodna, zahvat treba da se vrši sa rasuđivanjem i tek pošto bolesnici zatraže lek“.
Prema svakoj duši on se odnosio sa rasuđivanjem, izbegavajući krajnosti i jednostranosti i dajući odgovarajući lek. Za istu teškoću različitim ličnostima je davao različita rešenja. On nije bio valjak. Govorio je nekome: „Šta god ti govorim, govorim za tebe. Ukoliko [moje reči] kažeš drugome, neće mu koristiti, već pre štetiti. Stoga pazi“. Uglavnom iz navedenog razloga nije želeo zvukonos [kasetofon]. Znao je raspoloženje, prijemčivost, izdržljivost sagovornika i shodno je pričao. Njegove reči, postupci, stanovišta, behu sasvim jasni i odmereni. Mnogo puta je znao odgovor koji će izazvati neki njegov postupak. Jednom prilikom je hteo da govori o nekom pitanju, ali je privremeno zaćutao, s obzirom da je video da bi njegove reči zloupotrebili, te bi se, umesto ispravljanja, desilo veće zlo.
Ljudi su osećali pouzdanost sledeći njegove savete. Istaknuti duhovnici, iskusni podvižnici i episkopi prepuštali su njegovom rasuđivanju svoj duhovni hod. Oni su „dobijali osvedočenje“ od starca. On je bio iskusni kormilar, koji je spasavao duše od talasa i grebena ovog života. Svojim bogoprosvećenim rasuđivanjem on je mnoge duše priveo spasenju.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *