NASLOVNA » Apologetika, BIBLIOTEKA » Tačno izloženje Pravoslavne vere

Tačno izloženje Pravoslavne vere

Sveti JOVAN Damaskin

 

 

SADRŽAJ

1. O tome da je neshvativo ono što je božansko, te da ne treba istraživati i ispitivati ono što nam nije predato preko svetih proroka, apostola i jevanđelista
2. O izrecivom i neizrecivom te o poznatom i nepoznatom
3. Dokazi, da Bog postoji
4. O tome šta je to Bog; te o tome da je neshvativ
5. Dokazi da je jedan Bog, a ne mnogi
6. O Logosu Božijem
7. Racionalan dokaz o Svetome Duhu
8. O Svetoj Trojici
9. O onome što se o Bogu govori
10. O Božijem jedinstvu i razdeljenosti
11. O onome što se o Bogu kao telesnome govori
12. O istome
13. O prostoru Božijem i o tome da je samo božanstvo neopisivo
14. Svojstva Božanske prirode
15. O vremenu (veku)
16. O stvaranju
17. O Anđelima
18. O đavolu i demonima
19. O vidivoj tvorevini
20. O nebu
21. O svetlosti, vatri, svetilima, odnosno, o suncu, mesecu i zvezdama
22. O vazduhu i vetrovima
23. O vodama
24. O zemlji i onome što je iz nje
25. O raju
26. O čoveku
27. O uživanjima
28. O tuzi
29. O strahu
30. O gnevu
31. O uobrazilji
32. O čulima
33. O razumu
34. O pamćenju
35. O unutarnjem slovu (logosu, razumu) i o slovu (reči) koje se izgovara
36. O strasti i energiji
37. O energiji
38. O voljnom i nevoljnom
39. O onome što je u našoj vlasti, odnosno, o samovlasnom
40. O onome što se zbiva
41. O tome: iz kog razloga smo stvoreni samovlasni (sa slobodnom voljom)
42. O onome što nije u našoj vlasti
43. O promislu
44. O božanskom predznanju i predodređenju
45. O Božanskoj ikonomiji i o Njegovom staranju o nama, te o našem spasenju
46. O načinu začeća Boga Logosa i o Njegovom božanskom vaploćenju
47. O dvema prirodama; protiv monofizita
48. O načinu uzajamnog opštenja dveju priroda u Hristu
49. O broju priroda u Hristu
50. O tome da se celokupna božanska priroda, u jednoj od svojih ipostasi, sjedinila sa celokupnom čovečanskom prirodom, a ne samo njen deo sa delom čovečanske prirode
51. O jednoj složenoj ipostasi Boga Logosa
52. Upućeno onima koji pitaju: spadaju li prirode Gospodnje u nerazdeljivu količinu, ili u razdeljivu
53. Odgovor na pitanje: postoji li priroda bez ipostasi
54. O Trisvetoj pesmi
55. O prirodi i razlici, kao i o sjedinjenju i vaploćenju, koji se primećuju u vezi sa vrstom i jedinkom, te o tome kako treba shvatiti reči: „Jedna priroda Boga Logosa vaploćena“
56. O tome da Sveta Djeva jeste Bogorodica; a protiv nestorijanaca
57. O svojstvima dveju priroda
58. O voljama i slobodama Gospoda našega Isusa Hrista
59. O energijama koje su u Gospodu našemu Isusu Hristu
60. Upućeno onima koji kažu: ako su u čoveka dve prirode i dve energije, tada je nužno reći da su u Hrista tri prirode, i isto toliko energija
61. O tome da se obožila priroda tela Gospodnjeg i Njegova volja
62. Još nešto o dvema voljama i samovlasnostima, te o umovima, znanjima i mudrostima
63. O bogomužnoj energiji
64. O prirodnim i neporočnim strastima
65. O neznanju i služenju
66. O napretku
67. O strahu Gospodnjem
68. O Molitvi Gospodnjoj
69. O usvojenju
70. O stradanju tela Gospodnjeg i o bestrasnosti (nestradalnosti) Njegove božanske prirode
71. O tome da je božanstvo Logosa ostalo neodvojivo od duše i od tela i u smrti Gospodnjoj, te da ostaje jedna ipostas
72. O propadivosti i truležnosti
73. O silasku u ad
74. O onome što je posle vaskrsenja
75. O sedenju sa desne strane Oca
76. Onima koji kažu: ako su u Hrista dve prirode, tada, ili klanjajući se tvarnoj prirodi klanjate se i tvorevini, ili jednu prirodu smatrate dostojnom klanjanja a drugu ne
77. Zašto se očovečio Sin Božiji a ne Otac ili Duh Sveti, i šta je tim očovečenjem postigao?
78. Onima koji pitaju da li je ipostas Hristova stvorena ili nestvorena
79. O tome kada je Hristos tako nazvan
80. Onima koji pitaju: ako je Sveta Bogorodica rodila dve prirode, jesu li obe prirode i na krstu visile?
81. Zašto se jedinorodni Sin Božiji naziva prvorođenim
82. O veri i krštenju
83. O veri
84. O Krstu (raspeću), te opet o veri
85. O poklonjenju ka istoku
86. O svetim i prečistim tajnama Gospodnjim
87. O rodoslovlju Gospodnjem, te o svetoj Bogorodici
88. O poštovanju svetitelja i njihovih moštiju
89. O ikonama
90. O Svetom Pismu
91. O onome što se o Hristu govori
92. O tome da Bog nije uzročnik zala
93. O tome da nisu dva načela
94. Zbog čega je Bog, znajući unapred one koji su imali da zgreše i da se ne pokaju, ipak ih stvorio
95. O zakonu Božijem i zakonu greha
96. Protiv judejskog učenja o Suboti
97. O devstvenosti
98. O obrezanju
99. O Antihristu
100. O vaskrsenju

 


 

ŠTAMPANO IZDANJE
Izvornik:
Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρϑοδόξον πίστεως
Blagoslov:
Savet Staraca Hilandarskog bratstva
Recenzent:
Mitropolit dr Amfilohije Radović
Izdavači:
Agencija Jasen – Beograd; ΑΛΗΘΕΙΑ
Za izdavače:
Vojo Stanišić
Indeksi:
Slobo Č. Stanišić
Lektura:
Vesna Šijaković
Korektura:
Vesna Šijaković
Oprema:
Veljo Stanišić
Kompjuterska priprema:
Slobodan Zečević
Štampa:
MAGENTA – Beograd
Izdanje:
treće
Mesto:
Beograd – Nikšić
Godina izdanja:
2001.
Prevod sa jelinskog:
S. Jakšić
INTERNET IZDANJE
Objavljeno:
15. decembar 2014.
Izdaje:
© Svetosavlje.org
Urednik:
Protojerej-stavrofor Ljubo Milošević
Digitalizacija:
Scribd
Korektura:
Mileta Radenović, Aleksandar Cvijetinović, Ljuba Kostić, Gojko Sredović, Ivan Tašić
Dizajn stranice:
Gojko Sredović i Ivan Tašić

 

Ključne reči:

3 komentar(a)

  1. Molim vas, mozete li mi pojasniti ovaj clanak?
    Kako sam shvatio Bog tek kada je stvorio covjeka mogao je da vidi njegovu buducnost.
    Da li je ovo tacno ili ste htijeli nesto drugo reci? Hvala vam unaprijed na odgovoru.

  2. Da li mi mozete reci zasto je subota zamjenjena nedeljom?

    • Dragi Stojane, preporučujem vam da pročitate Novi zavjet i rane crkvene oce. Nedjelja se setkovala među prvim hrišćanima.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *