NASLOVNA » Apologetika, BIBLIOTEKA » Tačno izloženje Pravoslavne vere

Tačno izloženje Pravoslavne vere

Sveti JOVAN Damaskin

 

 

SADRŽAJ

1. O tome da je neshvativo ono što je božansko, te da ne treba istraživati i ispitivati ono što nam nije predato preko svetih proroka, apostola i jevanđelista
2. O izrecivom i neizrecivom te o poznatom i nepoznatom
3. Dokazi, da Bog postoji
4. O tome šta je to Bog; te o tome da je neshvativ
5. Dokazi da je jedan Bog, a ne mnogi
6. O Logosu Božijem
7. Racionalan dokaz o Svetome Duhu
8. O Svetoj Trojici
9. O onome što se o Bogu govori
10. O Božijem jedinstvu i razdeljenosti
11. O onome što se o Bogu kao telesnome govori
12. O istome
13. O prostoru Božijem i o tome da je samo božanstvo neopisivo
14. Svojstva Božanske prirode
15. O vremenu (veku)
16. O stvaranju
17. O Anđelima
18. O đavolu i demonima
19. O vidivoj tvorevini
20. O nebu
21. O svetlosti, vatri, svetilima, odnosno, o suncu, mesecu i zvezdama
22. O vazduhu i vetrovima
23. O vodama
24. O zemlji i onome što je iz nje
25. O raju
26. O čoveku
27. O uživanjima
28. O tuzi
29. O strahu
30. O gnevu
31. O uobrazilji
32. O čulima
33. O razumu
34. O pamćenju
35. O unutarnjem slovu (logosu, razumu) i o slovu (reči) koje se izgovara
36. O strasti i energiji
37. O energiji
38. O voljnom i nevoljnom
39. O onome što je u našoj vlasti, odnosno, o samovlasnom
40. O onome što se zbiva
41. O tome: iz kog razloga smo stvoreni samovlasni (sa slobodnom voljom)
42. O onome što nije u našoj vlasti
43. O promislu
44. O božanskom predznanju i predodređenju
45. O Božanskoj ikonomiji i o Njegovom staranju o nama, te o našem spasenju
46. O načinu začeća Boga Logosa i o Njegovom božanskom vaploćenju
47. O dvema prirodama; protiv monofizita
48. O načinu uzajamnog opštenja dveju priroda u Hristu
49. O broju priroda u Hristu
50. O tome da se celokupna božanska priroda, u jednoj od svojih ipostasi, sjedinila sa celokupnom čovečanskom prirodom, a ne samo njen deo sa delom čovečanske prirode
51. O jednoj složenoj ipostasi Boga Logosa
52. Upućeno onima koji pitaju: spadaju li prirode Gospodnje u nerazdeljivu količinu, ili u razdeljivu
53. Odgovor na pitanje: postoji li priroda bez ipostasi
54. O Trisvetoj pesmi
55. O prirodi i razlici, kao i o sjedinjenju i vaploćenju, koji se primećuju u vezi sa vrstom i jedinkom, te o tome kako treba shvatiti reči: „Jedna priroda Boga Logosa vaploćena“
56. O tome da Sveta Djeva jeste Bogorodica; a protiv nestorijanaca
57. O svojstvima dveju priroda
58. O voljama i slobodama Gospoda našega Isusa Hrista
59. O energijama koje su u Gospodu našemu Isusu Hristu
60. Upućeno onima koji kažu: ako su u čoveka dve prirode i dve energije, tada je nužno reći da su u Hrista tri prirode, i isto toliko energija
61. O tome da se obožila priroda tela Gospodnjeg i Njegova volja
62. Još nešto o dvema voljama i samovlasnostima, te o umovima, znanjima i mudrostima
63. O bogomužnoj energiji
64. O prirodnim i neporočnim strastima
65. O neznanju i služenju
66. O napretku
67. O strahu Gospodnjem
68. O Molitvi Gospodnjoj
69. O usvojenju
70. O stradanju tela Gospodnjeg i o bestrasnosti (nestradalnosti) Njegove božanske prirode
71. O tome da je božanstvo Logosa ostalo neodvojivo od duše i od tela i u smrti Gospodnjoj, te da ostaje jedna ipostas
72. O propadivosti i truležnosti
73. O silasku u ad
74. O onome što je posle vaskrsenja
75. O sedenju sa desne strane Oca
76. Onima koji kažu: ako su u Hrista dve prirode, tada, ili klanjajući se tvarnoj prirodi klanjate se i tvorevini, ili jednu prirodu smatrate dostojnom klanjanja a drugu ne
77. Zašto se očovečio Sin Božiji a ne Otac ili Duh Sveti, i šta je tim očovečenjem postigao?
78. Onima koji pitaju da li je ipostas Hristova stvorena ili nestvorena
79. O tome kada je Hristos tako nazvan
80. Onima koji pitaju: ako je Sveta Bogorodica rodila dve prirode, jesu li obe prirode i na krstu visile?
81. Zašto se jedinorodni Sin Božiji naziva prvorođenim
82. O veri i krštenju
83. O veri
84. O Krstu (raspeću), te opet o veri
85. O poklonjenju ka istoku
86. O svetim i prečistim tajnama Gospodnjim
87. O rodoslovlju Gospodnjem, te o svetoj Bogorodici
88. O poštovanju svetitelja i njihovih moštiju
89. O ikonama
90. O Svetom Pismu
91. O onome što se o Hristu govori
92. O tome da Bog nije uzročnik zala
93. O tome da nisu dva načela
94. Zbog čega je Bog, znajući unapred one koji su imali da zgreše i da se ne pokaju, ipak ih stvorio
95. O zakonu Božijem i zakonu greha
96. Protiv judejskog učenja o Suboti
97. O devstvenosti
98. O obrezanju
99. O Antihristu
100. O vaskrsenju

 


 

ŠTAMPANO IZDANJE
Izvornik:
Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρϑοδόξον πίστεως
Blagoslov:
Savet Staraca Hilandarskog bratstva
Recenzent:
Mitropolit dr Amfilohije Radović
Izdavači:
Agencija Jasen – Beograd; ΑΛΗΘΕΙΑ
Za izdavače:
Vojo Stanišić
Indeksi:
Slobo Č. Stanišić
Lektura:
Vesna Šijaković
Korektura:
Vesna Šijaković
Oprema:
Veljo Stanišić
Kompjuterska priprema:
Slobodan Zečević
Štampa:
MAGENTA – Beograd
Izdanje:
treće
Mesto:
Beograd – Nikšić
Godina izdanja:
2001.
Prevod sa jelinskog:
S. Jakšić
INTERNET IZDANJE
Objavljeno:
15. decembar 2014.
Izdaje:
© Svetosavlje.org
Urednik:
Protojerej-stavrofor Ljubo Milošević
Digitalizacija:
Scribd
Korektura:
Mileta Radenović, Aleksandar Cvijetinović, Ljuba Kostić, Gojko Sredović, Ivan Tašić
Dizajn stranice:
Gojko Sredović i Ivan Tašić

 

Ključne reči:

3 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *