ТАЈНЕ ВЕРЕ И ЖИВОТА (ОСНОВНО БОГОСЛОВЉЕ)

 

Проф. Велимир Хаџи-Арсић

ТАЈНЕ ВЕРЕ И ЖИВОТА
(ОСНОВНО БОГОСЛОВЉЕ)
 
1) МАТЕРИЈАЛИСТИЧКО СХВАТАЊЕ И РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА СВЕТА И ЧОВЕКА
 
Материјалистичко схватање и решење проблема света и човека назива се материјализам, а његови представници материјалисти.
Насупрот Хришћанству, које учи да постоји једно савршено духовно биће које је творац видљивог и невидљивог или духовног света и које називамо Богом, материјализам учи да не постоји ни Бог ни духовни свет. Јер ни Бог ни духовни свет нису чулном искуству подложни, тј. не могу се нити видети нити опипати. А по материјалистичком схватању постоји само оно што се може видети и опипати; оно пак што се не може ни видети нити опипати, то уствари и не постоји. Како је материја једино видљива и једино опипљива супстанца, то уствари она једино и постоји. По својим особинама материја је самобитна и вечна, тј. она постоји одвајкада и сама је узрок своме постојању. Из ње је у току времена постао целокупни свет неорганских, органских и психичких феномена или појава. Другим речима: јединопостојећа, самобитна и вечна материја је творац свега видљивог и невидљивог света. Све појаве неорганског и органског света су само резултати најразличитијих комбинација основних елемената те и такве материје. А појаве такозваног психичког живота нису ништа друго до епифеномени или супојаве ових најразличитијих комбинација основних елемената материје. Према томе, по материјалистичком схватању света и човека, јединопостојећа, самобитна и вечна материја је једини извор и увор свих појава видљивог или материјалног и невидљивог или духовног света. Без ње и изван ње, ништа не постоји.
Као и свако друго “систематско” схватање и решење проблема света и човека материјализам има своје сопствено учење о постанку света, живота, животињских врста, човека и његове душе.

One Comment

  1. hvala