NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

NJskudёša pBsni dv7da, shna їesseova. Pal0mъ ґsafu, o7v

K0lь blgъ bGъ ї}levъ pr†vыmъ serdcemъ.

Moi1 že vmalэ ne podvižastэsz n0zэ: vmalэ ne prolіsšasz stopы6 mo‰:

Ćkw vozrevnovahъ na bezzakHnnыz, mi1rъ grёšnikwvъ zrS:

Ćkw nёstь vosklonenіz vъ smerti i4hъ i3 ўtverždenіz vъ ranэ i4hъ:

Vъ trudёhъ čelovёčeskihъ ne sytь, i3 sъ čelovёki ne prіi1mutъ ranъ.

Segw2 radi ўderžA | gordhnz i4hъ do koncA: njdёzšasz nepravdoю i3 nečestіemъ svoi1mъ.

I#zhdetъ ćkw i3z8 tyka nepravda i4hъ: preid0ša vъ lюb0vь serdca.

Pomhsliša i3 glag0laša vъ lukavstvэ, nepravdu vъ vыsotY glag0laša:

Položi1ša na nebesi2 ўstA svo‰, i3 ljzhkъ i4hъ preйde po zemli2.

Segw2 radi njbratstsz lю1dіe moi2 sёmw, i3 dnje i3sp0lneni njbrsщutsz vъ ni1hъ.

I# rёša: kakw ўvёdэ bGъ; i3 ѓщe є4stь razumъ vъ vhšnэmъ;

SE, sji grBšnicы i3 gobzyющіi vъ vёkъ ўderžaša bogatstvo.

I# rёhъ: є3dA vsye njpravdi1hъ serdce moE i3 ўmhhъ vъ nepovi1nnыhъ rycэ moi2,

I# bhhъ ćzvenъ vesь denь, i3 njbličenіe moE na ќtrennihъ;

Ѓщe glag0lahъ, povёmъ takw: sE, r0du sыnHvъ tvoi1hъ, є3myže njbэщahsz:

I# nepщevahъ razumёti: sіE trydъ є4stь predo mn0ю,

D0ndeže vni1du vo s™i1lo b9іe i3 razumёю vъ poslBdnzz i4hъ.

Nbače za lьщє1nіz i4hъ položi1lъ є3si2 i5mъ ѕl†z, nizloži1lъ є3si2 |, vnegdA razgordёšasz.

Kakw bhša vъ zapustёnіe; vnezapu i3sčez0ša, pogib0ša za bezzak0nіe svoE.

Ćkw s0nіe vostaю1щagw, gDi, vo gradэ tvoemъ w4brazъ i4hъ ўničiži1ši.

Ćkw razžžesz serdce moE, i3 ўtrHbы mo‰ i3zmэni1šasz:

I# ѓzъ ўničiženъ, i3 ne razumёhъ, sk0tenъ bhhъ ў tebє2.

I# ѓzъ vhnu sъ tob0ю: ўderžalъ є3si2 ryku desnyю moю2,

I# sovёtomъ tvoi1mъ nastavilъ mS є3si2, i3 so slavoю prіslъ mS є3si2.

Čt0 bo mi2 є4stь na nb7si2; i3 t tebє2 čto2 voshotёhъ na zemli2;

I#sčezE serdce moE i3 pl0tь moS, b9e serdca moegw2, i3 častь moS, b9e, vo vёkъ.

Ćkw sE, ўdalsющіi sebE t tebє2 pogi1bnutъ: potrebi1lъ є3si2 vsskago lюbodёющago t tebє2.

Mnё že prilэplstisz bGovi blago є4stь, polagati na gDa ўpovanіe moE, vozvэsti1ti mi2 vs‰ hvalы6 tvo‰, vo vratёhъ dщere sіHni.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.