Псалтир

Ґллилyіа, рв7i

Хвали1те, џтроцы, гDа, хвали1те и4мz гDне.

Бyди и4мz гDне бlгословeно t нhнэ и3 до вёка.

T востHкъ с0лнца до з†падъ хвaльно и4мz гDне.

Выс0къ над8 всёми kзhки гDь: над8 нб7сы2 слaва є3гw2.

Кто2 ћкw гDь бGъ нaшъ; на выс0кихъ живhй,

И# на смирє1нныz призирazй на нб7си2 и3 на земли2:

Воздвизazй t земли2 ни1ща, и3 t гн0ища возвышazй ўб0га:

Посади1ти є3го2 съ кн‰зи, съ кн‰зи людeй свои1хъ:

Вселsz непл0довь въ д0мъ, мaтерь њ чaдэхъ веселsщусz.

 

Коментарисање није више омогућено.