Псалтир

Дв7ду їеремjемъ, рlѕ

На рэкaхъ вавmлHнскихъ, тaмw сэд0хомъ и3 плaкахомъ, внегдA помzнyти нaмъ сіHна:

На вeрбіихъ посредЁ є3гw2 њбёсихомъ nргaны нaшz.

Ћкw тaмw вопроси1ша ны2 плёншіи нaсъ њ словесёхъ пёсней, и3 вeдшіи нaсъ њ пёніи: восп0йте нaмъ t пёсней сіHнскихъ.

Кaкw воспоeмъ пёснь гDню на земли2 чуждeй;

Ѓще забyду тебE, їеrли1ме, забвeна бyди десни1ца моS.

Прильпни2 љзhкъ м0й гортaни моемY, ѓще не помzнY тебє2, ѓще не предложY їеrли1ма, ћкw въ начaлэ весeліz моегw2.

Помzни2, гDи, сhны є3дw6мскіz въ дeнь їеrли1мль глаг0лющыz: и3стощaйте, и3стощaйте до њсновaній є3гw2.

Дщи2 вавmлHнz њкаsннаz, бlжeнъ, и4же воздaстъ тебЁ воздаsніе твоE, є4же воздалA є3си2 нaмъ:

Бlжeнъ, и4же и4метъ и3 разбіeтъ младeнцы тво‰ њ кaмень.

Слaва:

 

Коментарисање није више омогућено.