Псалтир

ХвалA пёсни дв7ду, не надпи1санъ ў є3врє1й, §д

Пріиди1те, возрaдуемсz гDеви, воскли1кнемъ бGу сп7си1телю нaшему:

Предвари1мъ лицE є3гw2 во и3сповёданіи, и3 во pалмёхъ воскли1кнемъ є3мY:

Ћкw бGъ вeлій гDь, и3 цRь вeлій по всeй земли2:

Ћкw въ руцЁ є3гw2 вси2 концы2 земли2, и3 высwты2 г0ръ тогw2 сyть.

Ћкw тогw2 є4сть м0ре, и3 т0й сотвори2 є5, и3 сyшу рyцэ є3гw2 создaстэ.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ є3мY, и3 восплaчемсz пред8 гDемъ сотв0ршимъ нaсъ:

Ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе пaжити є3гw2 и3 џвцы руки2 є3гw2. Днeсь ѓще глaсъ є3гw2 ўслhшите,

Не њжесточи1те сердeцъ вaшихъ, ћкw въ прогнёваніи, по дни2 и3скушeніz въ пустhни:

В0ньже и3скуси1ша мS nтцы2 вaши, и3скуси1ша мS, и3 ви1дэша дэлA мо‰.

Четhредесzть лётъ негодовaхъ р0да тогw2, и3 рёхъ: пrнw заблуждaютъ сeрдцемъ, тjи же не познaша путeй мои1хъ:

Ћкw клsхсz во гнёвэ моeмъ, ѓще вни1дутъ въ пок0й м0й.

 

Коментарисање није више омогућено.