Псалтир

Тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта недоумёюще, сію1 ти мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.

Слaва: ЧCтн0е прbр0ка твоегw2 гDи, торжество2, нeбо цRковь показA, съ человёки ликyютъ ѓгGли. Тогw2 мlтвами хrтE б9е, въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ, да поeмъ ти2: ґллилyіа.

И# нhнэ: МнHгаz мн0жєства мои1хъ бцdе, прегрэшeній, къ тебЁ прибэг0хъ чcтаz, сп7сeніz трeбуz: посэти2 немощствyющую мою2 дyшу, и3 моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего, дaти ми2 њставлeніе, ±же содёzхъ лю1тыхъ, є3ди1на бlгословeннаz.

ГDи поми1луй, м7.

И# поклони1сz є3ли1кw ти2 м0щно.

 

Коментарисање није више омогућено.