Псалтир

Ґллилyіа, рм7ѕ

Хвали1те гDа, ћкw бlгъ pал0мъ: бGови нaшему да ўслади1тсz хвалeніе.

Зи1ждай їеrли1ма гDь: разсBzніz ї}лєва соберeтъ:

И#сцэлszй сокрушє1нныz сeрдцемъ и3 њбzзyzй сокрушє1ніz и4хъ:

И#считazй мн0жество ѕвёздъ, и3 всBмъ и5мъ и3менA нарицazй.

Вeлій гDь нaшъ, и3 вeліz крёпость є3гw2, и3 рaзума є3гw2 нёсть числA.

Пріeмлzй крHткіz гDь, смирszй же грёшники до земли2.

Начни1те гDеви во и3сповёданіи, п0йте бGови нaшему въ гyслехъ:

Њдэвaющему нeбо џблаки, ўготовлsющему земли2 д0ждь: прозzбaющему на горaхъ травY и3 ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ:

Даю1щему скотHмъ пи1щу и4хъ, и3 птенцє1мъ врaнwвымъ призывaющымъ є3го2.

Не въ си1лэ к0нстэй восх0щетъ, нижE въ лhстэхъ мyжескихъ бlговоли1тъ:

Бlговоли1тъ гDь въ боsщихсz є3гw2 и3 во ўповaющихъ на млcть є3гw2.

 

Коментарисање није више омогућено.