Псалтир

Въ конeцъ, њ сынёхъ корeовыхъ, pал0мъ, м7ѕ

Вси2 kзhцы, восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz:

Ћкw гDь вhшній стрaшенъ, цRь вeлій по всeй земли2:

Покори2 лю1ди нaмъ и3 kзhки под8 н0ги нaша:

И#збрA нaмъ достоsніе своE, добр0ту їaкwвлю, ю4же возлюби2.

Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ.

П0йте бGу нaшему, п0йте: п0йте цReви нaшему, п0йте:

Ћкw цRь всеS земли2 бGъ, п0йте разyмнw.

ВоцRи1сz бGъ над8 kзhки: бGъ сэди1тъ на пrт0лэ с™ёмъ своeмъ.

Кн‰зи лю1дстіи собрaшасz съ бGомъ ґвраaмлимъ: ћкw б9іи держaвніи земли2 ѕэлw2 вознес0шасz.

 

Коментарисање није више омогућено.