Псалтир

Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, сынHмъ корewвымъ, pал0мъ, п7г

К0ль возлю1блєнна селє1ніz тво‰, гDи си1лъ.

Желaетъ и3 скончавaетсz душA моS во дворы2 гDни: сeрдце моE и3 пл0ть моS возрaдовастасz њ бз7э жи1вэ.

И$бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 г0рлица гнэздо2 себЁ, и3дёже положи1тъ птенцы2 сво‰, nлтари2 тво‰, гDи си1лъ, цRю2 м0й и3 б9е м0й.

Бlжeни живyщіи въ домY твоeмъ: въ вёки вэкHвъ восхвaлzтъ тS.

Бlжeнъ мyжъ, є3мyже є4сть заступлeніе є3гw2 ў тебє2: восхождє1ніz въ сeрдцы своeмъ положи2,

Во ю3д0ль плачeвную, въ мёсто є4же положи2 и4бо бlгословeніе дaстъ законополагazй.

П0йдутъ t си1лы въ си1лу: kви1тсz бGъ богHвъ въ сіHнэ.

ГDи б9е си1лъ, ўслhши моли1тву мою2, внуши2, б9е їaкwвль.

Защи1тниче нaшъ, ви1ждь, б9е, и3 при1зри на лицE хрістA твоегw2.

Ћкw лyчше дeнь є3ди1нъ во дв0рэхъ твои1хъ пaче тhсzщъ: и3зв0лихъ приметaтисz въ домY бGа моегw2 пaче, нeже жи1ти ми2 въ селeніихъ грёшничихъ.

Ћкw млcть и3 и4стину лю1битъ гDь, бGъ блгdть и3 слaву дaстъ: гDь не лиши1тъ бlги1хъ ходsщихъ неѕл0біемъ.

ГDи б9е си1лъ, бlжeнъ человёкъ ўповazй на тS.

 

Коментарисање није више омогућено.