Псалтир

СынHмъ корewвымъ, pал0мъ пёсни, п7ѕ

Њснов†ніz є3гw2 на горaхъ с™hхъ: лю1битъ гDь вратA сіw6нz пaче всёхъ селeній їaкwвлихъ.

Пресл†внаz глаг0лашасz њ тебЁ, грaде б9ій.

ПомzнY раaвъ и3 вавmлHна вёдущымъ мS: и3 сE, и3ноплемє1нницы и3 тЂръ и3 лю1діе є3fі0пстіи, сjи бhша тaмw.

Мaти сіHнъ речeтъ: человёкъ и3 человёкъ роди1сz въ нeмъ, и3 т0й њсновA и5 вhшній.

ГDь повёсть въ писaніи людeй и3 кнzзeй, си1хъ бhвшихъ въ нeмъ.

Ћкw веселsщихсz всёхъ жили1ще въ тебЁ.

 

Коментарисање није више омогућено.