Псалтир

Тропари2, глaсъ б7

Ѓзъ сhй дрeво непл0дное гDи, ўмилeніz плодA не ношY tню1дъ, и3 посэчeніz страшyсz и3 nгнS џнагw бою1сz негаси1магw. Тёмже тS молю2: прeжде џныz нyжды, њбрати2 и3 сп7си1 мz.

Ћкw в0лны морск‡z на мS возстaша беззакHніz мо‰, ћкw кораблeцъ въ пучи1нэ ѓзъ є3ди1нъ њбуревaюсz t прегрэшeній мн0гихъ: но въ ти1хое пристaнище настaви мS гDи, покаsніемъ, и3 сп7си1 мz.

Слaва: Поми1луй мS, речE дв7дъ, и3 ѓзъ тебЁ зовY: согрэши1хъ сп7се, грэхи2 мо‰ њчи1стивъ покаsніемъ, поми1луй мS.

И# нhнэ: Предстaтельство тeплое хrтіaнъ, сн7а твоего2 моли2 бцdе, всsкагw ѕлодёйства и3 лю1тости и3збaвити нaсъ рaтника, и3 дaти прощeніе нaмъ, њ ни1хже согрэши1хомъ, млcрдіz рaди щедр0тъ, твои1ми мlтвами, м™и дв7о.

ГDи поми1луй, м7.

 

Коментарисање није више омогућено.