Псалтир

Pал0мъ дв7ду, є3гдA землS є3гw2 ўстроsшесz, не надпи1санъ ў є3врє1й, §ѕ

ГDь воцRи1сz, да рaдуетсz землS, да веселsтсz џстрови мн0зи.

Џблакъ и3 мрaкъ w4крестъ є3гw2: прaвда и3 судьбA и3справлeніе пrт0ла є3гw2.

Џгнь пред8 ни1мъ пред8и1детъ и3 попали1тъ w4крестъ враги2 є3гw2.

Њсвэти1ша мHлніz є3гw2 вселeнную: ви1дэ и3 подви1жесz землS.

Г0ры ћкw в0скъ растazша t лицA гDнz, t лицA гDа всеS земли2.

Возвэсти1ша нб7сA прaвду є3гw2, и3 ви1дэша вси2 лю1діе слaву є3гw2.

Да постыдsтсz вси2 клaнzющіисz и3стук†ннымъ, хвaлzщіисz њ јдwлэхъ свои1хъ: поклони1тесz є3мY, вси2 ѓгGли є3гw2.

Слhша и3 возвесели1сz сіHнъ, и3 возрaдовашасz дщє1ри їудє1йскіz, судeбъ рaди твои1хъ, гDи:

Ћкw ты2 гDь вhшній над8 всeю землeю, ѕэлw2 превознeслсz є3си2 над8 всёми б0ги.

Лю1бzщіи гDа, ненави1дите ѕл†z: храни1тъ гDь дyшы прпdбныхъ свои1хъ, и3з8 руки2 грёшничи и3збaвитъ |.

Свётъ возсіS првdнику, и3 пр†вымъ с®цемъ весeліе.

Весели1тесz, првdніи, њ гDэ, и3 и3сповёдайте пaмzть с™hни є3гw2.

Слaва:

 

Коментарисање није више омогућено.