Псалтир

Пёснь степeней, рк7з

Бlжeни вси2 боsщіисz гDа, ходsщіи въ путeхъ є3гw2:

Труды2 плодHвъ твои1хъ снёси: бlжeнъ є3си2, и3 добро2 тебЁ бyдетъ.

ЖенA твоS ћкw лозA плодови1та въ странaхъ д0му твоегw2:

Сhнове твои2 ћкw новосаждє1ніz м†сличнаz w4крестъ трапeзы твоеS.

СE, тaкw бlгослови1тсz человёкъ боsйсz гDа.

Бlгослови1тъ тS гDь t сіHна, и3 ќзриши бlг†z їеrли1ма вс‰ дни6 животA твоегw2,

И# ќзриши сhны сынHвъ твои1хъ: ми1ръ на ї}лz.

 

Коментарисање није више омогућено.