Псалтир

Ѓще їерeй, кончaетъ сщ7eннически.

Ѓще ли простhй, кончaетъ си1це:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA, и3 с™hхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ, и3 прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 с™aгw прbр0ка дв7да, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй и3 сп7си1 мz грёшнаго, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

 

 

Коментарисање није више омогућено.