Псалтир

Въ конeцъ, њ лю1дехъ t с™hхъ ўдалeнныхъ, дв7ду въ столпописaніе, внегдA ўдержaша и5 и3ноплемє1нницы въ гefэ, pал0мъ, н7є

Поми1луй мS, б9е, ћкw попрa мz человёкъ: вeсь дeнь борS стужи1 ми.

Попрaша мS врази2 мои2 вeсь дeнь: ћкw мн0зи борю1щіи мS съ высоты2.

Въ дeнь не ўбою1сz, ѓзъ же ўповaю на тS.

Њ бз7э похвалю2 словесA мо‰: на бGа ўповaхъ, не ўбою1сz: что2 сотвори1тъ мнЁ пл0ть;

Вeсь дeнь словeсъ мои1хъ гнушaхусz: на мS вс‰ помышлє1ніz и4хъ на ѕло2.

Вселsтсz и3 скрhютъ, тjи пsту мою2 сохранsтъ, ћкоже потерпёша дyшу мою1.

Ни њ чес0мъ же tри1неши |, гнёвомъ лю1ди низведeши.

Б9е, жив0тъ м0й возвэсти1хъ тебЁ: положи1лъ є3си2 слeзы мо‰ пред8 тоб0ю, ћкw и3 во њбэтовaніи твоeмъ.

Да возвратsтсz врази2 мои2 вспsть, в0ньже ѓще дeнь призовy тz: сE, познaхъ, ћкw бGъ м0й є3си2 ты2.

Њ бз7э похвалю2 глаг0лъ, њ гDэ похвалю2 сл0во.

На бGа ўповaхъ, не ўбою1сz: что2 сотвори1тъ мнЁ человёкъ;

Во мнЁ, б9е, моли1твы, ±же воздaмъ хвалы2 твоеS:

Ћкw и3збaвилъ є3си2 дyшу мою2 t смeрти, џчи мои2 t слeзъ и3 н0зэ мои2 t поползновeніz: бlгоугождY пред8 гDемъ во свётэ живhхъ.

 

Коментарисање није више омогућено.