Псалтир

Pал0мъ пёсни сынHвъ корeовыхъ, вторhz суббHты, м7з

Вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2 во грaдэ бGа нaшегw, въ горЁ с™ёй є3гw2,

Бlгокорeннымъ рaдованіемъ всеS земли2: г0ры сіHнскіz, рeбра сёверwва, грaдъ цRS вели1кагw.

БGъ въ тsжестэхъ є3гw2 знaемь є4сть, є3гдA заступaетъ и5.

Ћкw сE, цaріе зeмстіи собрaшасz, снид0шасz вкyпэ:

Тjи ви1дэвше тaкw, ўдиви1шасz, смzт0шасz, подвиг0шасz:

Трeпетъ пріsтъ | тaмw, бwлёзни ћкw раждaющіz.

Дyхомъ бyрнымъ сокруши1ши корабли2 fарс‡йскіz.

Ћкоже слhшахомъ, тaкw и3 ви1дэхомъ во грaдэ гDа си1лъ, во грaдэ бGа нaшегw: бGъ њсновA и3 въ вёкъ.

Пріsхомъ, б9е, млcть твою2 посредЁ людjй твои1хъ.

По и4мени твоемY, б9е, тaкw и3 хвалA твоS на концaхъ земли2: прaвды и3сп0лнь десни1ца твоS.

Да возвесели1тсz горA сіHнскаz, и3 да возрaдуютсz дщє1ри їудє1йскіz, судeбъ рaди твои1хъ, гDи.

Њбыди1те сіHнъ и3 њбыми1те є3го2, повёдите въ столпёхъ є3гw2:

Положи1те сердцA в†ша въ си1лу є3гw2, и3 раздэли1те д0мы є3гw2, ћкw да повёсте въ р0дэ и3нёмъ.

Ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ во вёкъ и3 въ вёкъ вёка: т0й ўпасeтъ нaсъ во вёки.

 

Коментарисање није више омогућено.