Псалтир

Ґллилyіа, рlє

И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

И#сповёдайтесz бGу богHвъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

И#сповёдайтесz гDеви господeй: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Сотв0ршему чудесA вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Сотв0ршему небесA рaзумомъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Ўтверди1вшему зeмлю на водaхъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Сотв0ршему свэти6ла вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

С0лнце во џбласть днE: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

ЛунY и3 ѕвёзды во џбласть н0щи: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Порази1вшему є3гЂпта съ пeрвенцы є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

И# и3звeдшему ї}лz t среды2 и4хъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

Рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Раздёльшему чермн0е м0ре въ раздэлє1ніz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

И# провeдшему ї}лz посредЁ є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

И# и3стрsсшему фараHна и3 си1лу є3гw2 въ м0ре чермн0е: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Провeдшему лю1ди сво‰ въ пустhни: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Порази1вшему цари2 вє1ліz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

И# ўби1вшему цари2 крBпкіz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

СиHна царS ґморрeйска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

И# w4га царS васaнска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

И# дaвшему зeмлю и4хъ достоsніе: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

Достоsніе ї}лю рабY своемY: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Ћкw во смирeніи нaшемъ помzнy ны гDь: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

И# и3збaвилъ ны2 є4сть t врагHвъ нaшихъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:

Даsй пи1щу всsкой пл0ти: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

И#сповёдайтесz бGу нбcному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

 

Коментарисање није више омогућено.