Псалтир

Тропари2, глaсъ ѕ7

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, всsкагw бо tвёта недоумёюще, сію1 ти мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: поми1луй нaсъ.

Слaва: ЧCтн0е прbр0ка твоегw2 гDи торжество2, нб7о цRковь показA, съ человёки ликyютъ ѓгGли. Тогw2 мlтвами хrтE б9е, въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ, да поeмъ ти2: ґллилyіа.

И# нhнэ: МнHгаz мн0жєства мои1хъ, бцdе, прегрэшeній: къ тебЁ прибэг0хъ чcтаz, сп7сeніz трeбуz. Посэти2 немощствyющую мою2 дyшу, и3 моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего, дaти ми2 њставлeніе, ±же содёzхъ лю1тыхъ, є3ди1на бlгословeннаz.

ГDи поми1луй, м7.

И# покл0нwвъ, є3ли1кw м0щно, съ мlтвою:

ГDи и3 вLко животA моегw2:

 

Коментарисање није више омогућено.