NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Pal0mъ dv7du, k7d

Kъ tebЁ, gDi, vozdvig0hъ dyšu moю2, b9e m0й, na tS ўpovahъ, da ne postыžysz vo vёkъ, nižE da posmэю1tъ mi sz vrazi2 moi2:

I$bo vsi2 terpsщіi tS ne postыdstsz.

Da postыdstsz bezzak0nnuющіi votщE.

Puti6 tvo‰, gDi, skaži1 mi i3 stezsmъ tvoi6mъ nauči1 mz.

Nastavi mS na i4stinu tvoю2 i3 nauči1 mz: ćkw tы2 є3si2 bGъ sp7sъ m0й, i3 tebE terpёhъ vesь denь.

Pomzni2 щedrHtы tvo‰, gDi, i3 mlcti tvo‰, ćkw t vёka sytь.

GrBhъ ю4nosti moeS i3 nevёdэnіz moegw2 ne pomzni2: po mlcti tvoeй pomzni1 mz tы2, radi blgosti tvoeS, gDi.

Blgъ i3 pravъ gDь, segw2 radi zakonopoloži1tъ sogrэšaющыmъ na puti2.

Nastavitъ krHtkіz na sydъ, nauči1tъ krHtkіz putє1mъ svoi6mъ.

Vsi2 putіE gDni mlctь i3 i4stina, vzыskaющыmъ zavёta є3gw2 i3 svidёnіz є3gw2.

Radi i4mene tvoegw2, gDi, i3 njči1sti grёhъ m0й, mn0gъ bo є4stь.

Kt0 є3stь čelovёkъ bosйsz gDa; zakonopoloži1tъ є3mY na puti2, є3g0že i3zv0li.

DušA є3gw2 vo blagi1hъ vodvori1tsz, i3 sёmz є3gw2 naslёditъ zemlю.

Deržava gDь bosщihsz є3gw2, i3 zavёtъ є3gw2 kvi1tъ i5mъ.

či moi2 vhnu ko gDu, ćkw t0й i3st0rgnetъ t sёti n0zэ moi2.

Pri1zri na mS i3 pomi1luй mS, ćkw є3dinor0dъ i3 ni1щь є4smь ѓzъ.

SkHrbi serdca moegw2 ўmn0žišasz, t nyždъ moi1hъ i3zvedi1 mz.

Vi1ždь smirenіe moE i3 trydъ m0й, i3 njstavi vs‰ grэhi2 mo‰.

Vi1ždь vragi2 mo‰, ćkw ўmn0žišasz, i3 nenavidёnіemъ nepravednыmъ voznenavi1dэša mS.

Sohrani2 dyšu moю2 i3 i3zbavi mS, da ne postыžysz, ćkw ўpovahъ na tS.

Neѕl0bivіi i3 pravіi prilэplshusz mnЁ, ćkw poterpёhъ tS, gDi.

I#zbavi, b9e, ї}lz t vsёhъ skorbeй є3gw2.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.