NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Vъ konecъ dv7du, pal0mъ zaharіinъ, vъ razsёznіi, rli

GDi, i3skusi1lъ mS є3si2 i3 poznalъ mS є3si2: tы2 poznalъ є3si2 sэdanіe moE i3 vostanіe moE.

Tы2 razumёlъ є3si2 pomыšlє1nіz mo‰ i3zdaleča:

Stezю2 moю2 i3 ќže moE tы2 є3si2 i3zslёdovalъ i3 vs‰ puti6 mo‰ provi1dэlъ є3si2.

Ćkw nёstь lьsti2 vъ ljzhcэ moemъ: sE, gDi, tы2 poznalъ є3si2

Vs‰ poslBdnzz i3 drє1vnzz: tы2 sozdalъ є3si2 mS i3 položi1lъ є3si2 na mnЁ ryku tvoю2.

Ўdivi1sz razumъ tv0й t menE, ўtverdi1sz, ne vozmogY kъ nemY.

Kamw poйdY t d¦a tvoegw2; i3 t licA tvoegw2 kamw bэžY;

Ѓщe vzhdu na nb7o, tы2 tamw є3si2: ѓщe sni1du vo ѓdъ, tamw є3si2.

Ѓщe vozmY krilB moi2 ranw i3 vselю1sz vъ poslёdnihъ m0rz,

I# tamw bo rukA tvoS nastavitъ mS, i3 ўderži1tъ mS desni1ca tvoS.

I# rёhъ: є3dA tmA poperetъ mS; i3 n0щь prosvэщenіe vъ sladosti moeй.

Ćkw tmA ne pomrači1tsz t tebє2, i3 n0щь ćkw denь prosvэti1tsz: ćkw tmA є3S, takw i3 svёtъ є3S.

Ćkw tы2 sozdalъ є3si2 ўtrHbы mo‰, vosprіslъ mS є3si2 i3z8 čreva matere moeS.

I#spovёmsz tebЁ, ćkw strašnw ўdivi1lsz є3si2: č{dna dэlA tvo‰, i3 dušA moS znaetъ ѕэlw2.

Ne ўtai1sz k0stь moS t tebє2, ю4že sotvori1lъ є3si2 vъ taйnэ, i3 sostavъ m0й vъ preisp0dnihъ zemli2.

Nesodёlannoe moE vi1dэstэ džči tvoi2, i3 vъ kni1zэ tvoeй vsi2 napi1šutsz: vo dnehъ sozi1ždutsz, i3 nikt0že vъ ni1hъ.

Mnё že ѕэlw2 čestni bhša dryzi tvoi2, b9e, ѕэlw2 ўtverdi1šasz vladhčєstvіz i4hъ:

I#zočtY i5hъ, i3 pače peskA ўmn0žatsz: vostahъ, i3 є3щE є4smь sъ tob0ю.

Ѓщe i3zbіeši grёšniki, b9e: myžіe kroveй, ўkloni1tesz t menE.

Ćkw revni1vi є3stE vъ pomыšlenіihъ, prіi1mutъ vъ suetY gradы tvo‰.

Ne nenavi1dzщыz li tS, gDi, voznenavi1dэhъ, i3 nj vrazёhъ tvoi1hъ i3stazhъ;

Soveršennoю nenavistію voznenavi1dэhъ |: vo vragi2 bhša mi2.

I#skusi1 mz, b9e, i3 ўvёždь serdce moE: i3stzži1 mz i3 razumёй stєzi2 mo‰:

I# vi1ždь, ѓщe pytь bezzak0nіz vo mnЁ, i3 nastavi mS na pytь vёčenъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.