NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Ґllilyіa, Rd

I#spovёdaйtesz gDevi i3 prizыvaйte i4mz є3gw2, vozvэsti1te vo kzhcэhъ dэlA є3gw2:

Vosp0йte є3mY i3 p0йte є3mY, povёdite vs‰ čudesA є3gw2.

Hvali1tesz nj i4meni s™ёmъ є3gw2: da vozveseli1tsz serdce i4щuщihъ gDa:

Vzыщi1te gDa i3 ўtverdi1tesz, vzыщi1te licA є3gw2 vhnu.

Pomzni1te čudesA є3gw2, ±že sotvori2, čudesA є3gw2 i3 sudьbы6 ќstъ є3gw2,

Sёmz ґvraamle rabi2 є3gw2, shnove ї†kwvli i3zbrannіi є3gw2.

T0й gDь bGъ našъ: po vseй zemli2 sudьbы6 є3gw2.

PomznY vъ vёkъ zavёtъ sv0й, sl0vo, є4že zapovёda vъ thszщы rodHvъ,

E$že zavэщA ґvraamu, i3 klstvu svoю2 їsaaku:

I# postavi ю5 їakwvu vъ povelёnіe i3 ї}lю vъ zavёtъ vёčenъ,

Glz: tebЁ damъ zemlю hanaanю, ќže dostosnіz vašegw.

VnegdA bhti i5mъ m†lыmъ čisl0mъ, malёйšыmъ i3 prišelьcєmъ vъ neй,

I# preid0ša t kzhka vъ kzhkъ i3 t carstvіz vъ lю1di i4nы:

Ne njstavi čelovёka njbi1dэti i5hъ i3 njbliči2 nj ni1hъ cari2:

Ne prikasaйtesz pom†zannыmъ moi6mъ, i3 vo prbr0cэhъ moi1hъ ne lukavnuйte.

I# prizvA gladъ na zemlю: vssko ўtverždenіe hlёbnoe sotrы2.

PoslA pred8 ni1mi čelovёka: vъ rabA pr0danъ bhstь їHsifъ.

Smiri1ša vo njk0vahъ n0zэ є3gw2, želёzo pr0йde dušA є3gw2,

D0ndeže prіi1de sl0vo є3gw2: sl0vo gDne razžžE є3go2.

PoslA carь i3 razrэši2 є3go2: knszь lюdeй, i3 njstavi є3go2.

Postavi є3go2 gospodi1na d0mu svoemY i3 knszz vsemY stzžanію svoemY,

Nakazati kn‰zi є3gw2 ćkw sebE i3 starcы є3gw2 ўmudri1ti.

I# vni1de ї}lь vo є3gĐpetъ, i3 їakwvъ prišelьstvova vъ zemlю hamovu.

I# vozrasti2 lю1di svo‰ ѕэlw2 i3 ўkrэpi2 | pače vragHvъ i4hъ.

Prevrati2 serdce i4hъ voznenavi1dэti lю1di є3gw2, lestь sotvori1ti vъ rabёhъ є3gw2.

PoslA mwmsea rabA svoego2, ґarHna, є3g0že i3zbrA sebЁ:

Položi2 vъ ni1hъ slovesA znamenій svoi1hъ i3 čudesъ svoi1hъ vъ zemli2 hamovэ.

PoslA tmY i3 pomrači2, ćkw prewgorči1ša slovesA є3gw2.

Preloži2 v0dы i4hъ vъ kr0vь i3 i3zmori2 rы6bы i4hъ.

VoskipЁ zemlS i4hъ žabami vъ sokr0viщnicahъ careй i4hъ.

RečE, i3 prіid0ša pє1sіz m{hi i3 skni6pы vo vs‰ predёlы i4hъ.

Položi2 doždi2 i4hъ gradы, džgnь popalsющь vъ zemli2 i4hъ:

I# porazi2 vіnogradы i4hъ i3 smHkvы i4hъ, i3 sotrы2 vsskoe drevo predBlъ i4hъ.

RečE, i3 prіid0ša pryzi i3 gysєnicы, i5mže ne bЁ čislA,

I# snэd0ša vssku travY vъ zemli2 i4hъ, i3 pozd0ša vsskъ pl0dъ zemli2 i4hъ.

I# porazi2 vsskago pervenca vъ zemli2 i4hъ, načatokъ vsskagw trudA i4hъ:

I# i3zvedE | sъ srebr0mъ i3 zlatomъ: i3 ne bЁ vъ kolёnэhъ i4hъ bolsй.

Vozveseli1sz є3gĐpetъ vo i3shoždenіi i4hъ: ćkw napadE strahъ i4hъ na nS.

RasprostrE džblakъ vъ pokr0vъ i5mъ, i3 džgnь, є4že prosvэti1ti i5mъ n0щію.

Prosi1ša, i3 prіid0ša krasteli, i3 hlёba nebesnagw nashti |:

Razverze kamenь, i3 potek0ša v0dы, potek0ša vъ bezv0dnыhъ rёki:

Ćkw pomznY sl0vo s™0e svoE, є4že ko ґvraamu rabY svoemY.

I# i3zvedE lю1di svo‰ vъ radosti i3 i3zbr†nnыz svo‰ vъ veselіi.

I# dadE i5mъ stranы6 kzы6kъ, i3 trudы2 lюdeй naslёdovaša:

Ćkw da sohranstъ njpravd†nіz є3gw2 i3 zak0na є3gw2 vzhщutъ.

Slava:

Po d7i-й kafjsmэ: Tris™0e, po DŽ§e našъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.