NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Tropari2, glasъ }

komъ blgoutr0bnыmъ, gDi, vi1ždь moE smirenіe, ćkw pomalэ ži1znь moS i3ždivaetsz, i3 t dёlъ nёstь mnЁ sp7senіz. segw2 radi molю1sz: džkomъ blgoutr0bnыmъ gDi, vi1ždь moE smirenіe, i3 sp7si1 mz.

Slava: Ćkw sudіi2 predstosщu, popechsz dušE, i3 strašnagw dnE časъ pomыšlsй: sydъ bo nemlctivъ є4stь ne sotv0ršыmъ mlcti. vozopjй u5bo hrtY bGu: serdcevёdče, sogrэši1hъ, prežde daže ne njsydiši, pomi1luй mS.

I# nhnэ: Strašnagw tvoegw2 i3 gr0znagw i3 neumhtnagw sudA hrtE, vo ўmЁ prіemъ denь i3 časъ trepeщu ćkw ѕlodёй, studA dэlA i3 dэ‰nіz i3mёz lю6taz, ±že є3di1nъ ѓzъ sodёzhъ prilёžnw. tёmže strahomъ pripadaю tebЁ, vopіS bolёznennw: mltvami r0ždšіz tS mnogomlctive, sp7si1 mz.

GDi pomi1luй, m7.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.