NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Mltva mwmsea čelovёka b9іz, p7f

GDi, pribёžiщe bhlъ є3si2 namъ vъ r0dъ i3 r0dъ.

Prežde daže goramъ ne bhti i3 sozdatisz zemli2 i3 vselennэй, i3 t vёka i3 do vёka tы2 є3si2.

Ne tvrati2 čelovёka vo smirenіe, i3 reklъ є3si2: njbrati1tesz, shnove čelovёčestіi.

Ćkw thszщa lёtъ pred8 nči1ma tvoi1ma, gDi, ćkw denь včerašnій, i4že mi1mw i4de, i3 straža noщnaz.

Ўničižє1nіz i4hъ lBta bydutъ: ќtrw ćkw travA mi1mw i4detъ, ќtrw procvэtetъ i3 preйdetъ: na večerъ tpadetъ, njžestёetъ i3 i4zshnetъ:

Ćkw i3sčez0homъ gnёvomъ tvoi1mъ, i3 ćrostію tvoeю smuti1homsz.

Položi1lъ є3si2 bezzakHnіz n†ša pred8 tob0ю, vёkъ našъ vъ prosvэщenіe licA tvoegw2.

Ćkw vsi2 dnje naši njskudёša, i3 gnёvomъ tvoi1mъ i3sčez0homъ:

LBta n†ša ćkw pauči1na poučahusz: dnje lёtъ našihъ vъ ni1hže sedmьdesztъ lёtъ, ѓщe že vъ si1lahъ, džsmьdesztъ lёtъ, i3 mn0žae i4hъ trydъ i3 bolёznь: ćkw prіi1de kr0tostь na nы2, i3 nakažemsz.

Kto2 vёstь deržavu gnёva tvoegw2, i3 t straha tvoegw2 ćrostь tvoю2 i3sčesti2;

Desni1cu tvoю2 takw skaži1 mi, i3 njkov†nnыz serdcemъ vъ mydrosti.

NJbrati1sz, gDi, dok0lэ; i3 ўmolenъ bydi na rabы6 tvo‰.

I#sp0lnihomsz zaytra mlcti tvoeS, gDi, i3 vozradovahomsz i3 vozveseli1homsz:

Vo vs‰ dni6 našz vozveseli1homsz, za dni6, vъ nsže smiri1lъ nы2 є3si2, lBta, vъ nsže vi1dэhomъ ѕl†z.

I# pri1zri na rabы6 tvo‰ i3 na dэlA tvo‰, i3 nastavi shnы i4hъ.

I# bydi svёtlostь gDa bGa našegw na nasъ, i3 dэlA rykъ našihъ i3spravi na nasъ, i3 dёlo rykъ našihъ i3spravi.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.