NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Pal0mъ dv7du, v7

Vskyю šatašasz kzhcы, i3 lю1dіe pouči1šasz tщє1tnыmъ;

Predstaša carіe zemstіi, i3 kn‰zi sobrašasz vkypэ na gDa i3 na hrtA є3gw2.

Rast0rgnemъ ќzы i4hъ i3 tveržemъ t nasъ i4go i4hъ.

Živhй na nb7sёhъ posmэetsz i5mъ, i3 gDь porugaetsz i5mъ.

TogdA vozglag0letъ kъ ni6mъ gnёvomъ svoi1mъ i3 ćrostію svoeю smztetъ |: a4zъ že postavlenъ є4smь cRь t negw2 nad8 sіHnomъ, gor0ю s™0ю є3gw2, vozvэщazй povelёnіe gDne. GDь rečE ko mnЁ: sn7ъ m0й є3si2 tы2, ѓzъ dnesь rodi1hъ tS.

Prosi2 t menE, i3 damъ ti2 kzhki dostosnіe tvoE, i3 njderžanіe tvoE koncы2 zemli2.

Ўpaseši | žezl0mъ želёznыmъ, ćkw sosydы skudє1lьniči sokruši1ši |.

I# nhnэ, carіe, razumёйte, nakaži1tesz vsi2 sudsщіi zemli2.

Rab0taйte gDevi so strahomъ, i3 raduйtesz є3mY sъ trepetomъ.

Prіimi1te nakazanіe, da ne kogdA prognёvaetsz gDь, i3 pogi1bnete t puti2 prvdnagw, є3gdA vozgori1tsz vsk0rэ ćrostь є3gw2: blženi vsi2 nadёющіisz nanь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.