ТИХИ ГЛАС

 
Епископ ХРИЗОСТОМ (Војиновић)
ТИХИ ГЛАС

 
ЛИТЕРАТУРА:
 
Јован (Вучковић), “Побожни људи”, “Богомољци” или “Евангелисте”, Богословски гласник 1903, 22-41; Илија Белеслијин, К питању о “побожнима”, Богословски гласник 1904, 278-289; Епископ охридски Николај, Не одбацујте их! Гласник Српске православне патријаршије 1921, 271; В. Теофановић, Чурушки богомољци, Гласник Српске православне патријаршије 1921, 351-354; М. Анђелковић, Отклик на поклич “Не одбацујте их”, Весник Српске цркве 1922, март, 53-56; Исти, Наш религиозни покрет, Весник Српске цркве 1922, април, 44 и мај 323-326, Ђ. Бота, Богомољци или побожни, Гласник Српске православне патријаршије 1922, 135-136; Ж. Маринковић, Још која реч о “богомољцима”, Весник Српске цркве 1923, 29-40; Д. Миливојевић, Нешто о пореклу и карактеру богомољаца, Хришћански живот 1924, 352; Ст. М. Димитријевић, Покрет побожних у нашем народу, Весник Српске цркве 1925, 193-200; Дамаскин Грданички, О верском званом богомољачком покрету код нас, Весник Српске цркве 1925, 543-549; Влад. Димитријевић, Богомољачка књижевност, Весник Српске цркве мај 1926; Епископ Николај, Диван, Библиотека “Свечаник” 1953.

One Comment

  1. Какве Христове јунакиње!…… А са чим ћу ја грешни изаћи пред Господа……Господе Исусе Христе Сине Божји, помилуј мене грешног!