PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – II SRPSKA CRKVA

 

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE
SRPSKA CRKVA
 
IV. Doba Nemanjino
 
a) Verske prilike u doba Nemanjina dolaska na vlast
 
1. Na užem srpskom zemljištu hrišćanstvo još ni za Nemanje nije bilo opća vera svega našeg naroda. Još i tada je bilo dosta potajnih i javnih staroveraca.
Koliko je pri prvim pokušajima da se naši preci krste smetalo narodno uzrujanje posle seobe, pa onda nepoverenje prema misionarima tuđincima, toliko je daljem napretku hrišćanstva među njima mnogo smetala velika borba i trvenje među dvema Crkvama – rimskom i vizantijskom. Na srpskom zemljištu su se sučeljavale obe crkvene oblasti i tu je ta borba morala jako upadati u oči.
2. Uz pitanje istočnog i zapadnog hrišćanstva postojalo je među Srbima u Nemanjino doba još jedno versko pitanje, koje je isto toliko, ako ne i više, ometalo učvršćivanje hrišćanstva. To je bila bogumilska jeres koja je među Srbe doneta iz Bugarske. Sa dogmatskim smutnjama i bogoslužbenim otstupanjima nosilo je bogumilstvo i opake društvene nazore.
Potpunom primanju hrišćanstva smetala je, dakle, kod Srba borba dveju Crkava i bogimilska jeres.
Sve to smetalo je i zasnivanju srpske države pod Nemanjom.
3. Okupljanju srpskih zemalja u jednu državu smetale su mnoge prilike, pa i to što su glavne srpske zemlje pripadale dvema verama i to zbog svog geografskog položaja. U Raškoj je imalo prevagu istočno hrišćanstvo, dok je u Zeti većina ispovedala zapadno hrišćanstvo. Kako je rimska Crkva u to vreme bila velika svetska sila, to su se naši pokrajinski vladari, kad im se nije išlo u državnu zajednicu, koristili borbom u kojoj su Crkve bile: prilazili su Rimu, papa ih je priznavao za zakonite vladare i uz njegovu pomoć su čuvali svoju pokrajinsku samostalnost prema Raškoj. (Mihailo)
Za Nemanju je, dakle, i kao za osnivača države bilo ponajvažnije pitanje vere. Odlučivši se za pravoslavlje utvrdio je Nemanja među Srbima hrišćanstvo i osnovao im je stalnu i trajnu državu.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *