ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ – II СРПСКА ЦРКВА

 

ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ
СРПСКА ЦРКВА
 
А) Историја српске православне Цркве и њена подела
 
Историја српске православне Цркве саставни је део опће црквене историје и има да покаже
1) у каквим приликама су Срби примили хришћанство и како су примљено хришћанство кроз своју самосталну Цркву међу собом учвршћивали и у свој живот уносили;
2) кроз које је унутрашње и спољашње промене српска Црква у току времена пролазила и шта су били узроци и последице тих историјских промена:
3) како је Црква у свом народу засновала и развијала хришћанску националну културу;
4) у каквом је одношају српска Црква бивала према својој држави и према другим, неправославним, црквама, државама и верама;
5) како се старала за политички и национални живот свога народа у временима када је народ остао без своје државе и у крајевима где је живео у туђим државама.
Историја српске Цркве дели своја излагања на више делова.
У I. своме делу говори о верском и црквеном животу нашега народа до оснивања самосталне српске Цркве.
У II. о животу наше самосталне Цркве до њеног укидања. У томе времену су најважнији догађаји само добијање самосталности, дизање архиепископије на степен патријаршије) утрнуће патријаршије при пропасти државе, обнављање патријаршије и њено укидање.
У III. делу говори о верском животу Срба и самосталној српској архиепископији и митрополији у Славонији, Хрватској и у Угарској све до уједињења Цркве.
У IV. о животу наших покрајинских Цркава у Далмацији, Босни и Херцеговини и о самосталној архиепископији и митрополији црногорској.
У V. делу своме говори историја наше Цркве о црквеном .животу нашем у Србији од ослобођења амо и о црквеним приликама у старим српским земљама, које су до балканског рата биле под Турцима.
VI. део говори о уједињењу српских покрајинских Цркава, о устројству и садањем стању српске Цркве.

Comments are closed.