ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ – II СРПСКА ЦРКВА

 

ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ
СРПСКА ЦРКВА
 
II. Српска Црква у Хабзбуршким земљама
после велике сеобе 1690. г.
 
После наше црквене историје која се одиграла у нашој самосталној држави на Балкану најважнија је историја српске Цркве под аустро-угарском власти. Ту је, посред напорне и неравне борбе са туђом државном власти и државном вером, изведена широка организација наше Цркве. Наша Црква је на том земљишту стекла своје имање па је у својим нижим, средњим и вишим школама могла да негује и духовну и световну просвету. Ту је дошла у сплет политичких и културних идеја западне Европе. На махове је у тој држави наша Црква била важан политички и војнички чинилац. Тиме су крајеви Аустро-угарске у којима смо живели добили наше верско и народно обележје.

Comments are closed.