ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ – II СРПСКА ЦРКВА

 

ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ
СРПСКА ЦРКВА
 
ђ) Сеоба под Арсенијем IV. Шакабентом
 
1. У време када је умро митрополит Вићентије Јовановић (1737) био је руско-турски рат у који је ушла и Аустрија. С тим несретним ратом је у вези друга велика сеоба Срба у Аустрију, под патријархом Арсенијем IV. Шакабентом. На позив бечког цара опет се српски народ дигао на оружје, но кад се аустријска војска почела да повлачи, поновили су се догађаји од 1690. г. Турци су патријарха били ухватили, но он им је умакао, покупио је у Пећи неке црквене драгоцености и прешао је са свештенством и нешто народа у Карловце. То је било у јесен 1737. г. У том несретном рату и сеоби имали су Срби врло много губитака. Изгледа да патријарху није била мирна савест што је заталасао народ: једном је у Бадњој ноћи имао виђење у коме је Бог од њега тражио одговор за 80.000 изгинулих Срба.
2. Како је Арсеније IV. и дотле био врховни старешина свих православних Срба, прихватило га је свештенство и народ карловачке митрополије као свог законитог старешину. Нешто доцније (1741) утврдила га је и царица Марија Терезија у том достојанству. – Као човек који је одрастао и радио у Турској није Арсеније био довољно упућен у прилике карловачке митрополије и државе у коју је дошао и није се много старао за ред у Цркви. Ипак је одлучно бранио привилегије.

Comments are closed.