ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ – II СРПСКА ЦРКВА

ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ
СРПСКА ЦРКВА
 
САДРЖАЈ
 
А Историја српске православне Цркве и њена подела
 
Б Дохришћанска вера наших предака
 
ПРВИ ДЕО
 
I. Крштавање Срба
 
II. Ученици св. браће Ћирила и Методија
 
III. Прве црквене организације на српском земљишту
 
IV. Доба Немањино
     а) Верске прилике у доба доласка Немање на власт
     б) Богумилство
     в) Немања и православна вера
 
V. Свети Сава
    а) Младост и монаштво
    б) Немањин силазак са власти
    в) Хиландар
    г) Савин повратак у отаџбину
 
ДРУГИ ДЕО
 
VI. Самосталност српске Цркве
     а) Оснивање и уређивање
     б) Охридска архиепископија и самосталност српске Цркве
     в) Савин силазак са архиепископске столице и његова смрт
     г) Наследници св. Саве на архиепископској катедри
 
VII. Патријаршија
      а) Проглас српске патријаршије
      б) Устројство пећке патријаршије
      в) Вере и Цркве у Немањићкој држави
      г) Свештенство, просвета, хришћански живот
      д) Дужности српске Цркве према држави и друштву
 
VIII. Сукоб српске Цркве са грчком
 
IX. Важније Немањићке задужбине
 
X. Прилике у српској Цркви после распада царевине и косовске битке
    а) Избор патријарха Јефрема
    б) Свети кнез Лазар
    в) Последице косовске битке за Цркву и народ
    г) Деспот Стеван Лазаревић
 
XI. Наша стара црквена књижевност
 
XII. Даљи живот Пећке патријаршије
      а) Укидање
      б) Обнављање
      в) Коначно укидање
 
ТРЕЋИ ДЕО
 
I. Црквени живот Срба у Угарској, Славонији и Хрватској пре велике сеобе
   а) Живот у Угарској
   б) Верске прилике у Славонији и Хрватској
 
II. Српска Црква у Хабзбуршким земљама после велике сеобе 1690 г.
    а) Велика сеоба
    б) Борба патријарха Арсенија са унијом
    в) Патријарх у даљој борби организује Цркву
    г) Крушедолска (Карловачка) митрополија
    д) Београдско-карловачка митрополија
    ђ) Сеоба под Арсенијем IV Шакабентом
 
III. Унутрашњи живот Карловачке архиепископије
     а) Црквена управа
     б) Књиге и школе
 
IV. Подвлашћење српске Цркве држави
     а) Митрополит Павле Ненадовић
     б) Државне уредбе за српску Цркву
 
V. Темишварски сабор 1790 г. и живот Карлов. митрополије после тог сабора
 
ЧЕТВРТИ ДЕО
 
I. Православна Црква у Црној Гори
 
II. Православна Црква у Далмацији
 
III. Православни црквени живот у Босни и Херцеговини
 
ПЕТИ ДЕО
 
Српска Црква у Краљевини Србији и Старој Србији и Македонији
 
ШЕСТИ ДЕО
 
Уједињење Српске Цркве и данашње стање
 
Историјски удео Српске Цркве у културном, политичком и националном животу нашега народа
 


ГРИГОРИЈЕ МИКИЋ
ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ
II СРПСКА ЦРКВА

 ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ

 Издато: 1936.
 Место: Сремски Карловци
 Штампа: Српска манастирска штампарија

 ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ

 Објављено: 15. август 2007.
 Издаје: © Svetosavlje.org
 Уредник: прот. Љубо Милошевић
 Основни формат: Владимир Благојевић
 Дизајн странице: Гојко Средовић

Comments are closed.