ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ – II СРПСКА ЦРКВА

 

ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ
СРПСКА ЦРКВА
 
в) Последице Косовске битке за Цркву и народ
 
Прве тешке последице Косовске битке за нага народ биле су то, што су сви владаоци српских земаља доспели у турско вазалство. Као вазали морали су, по невољи, да уз своје господаре војују на цареве хришћанске. Како им је било тешко то “необично војинства слугованије” каже нам Краљевић Марко пред битку са влашким војводом Мирчом на којега је кренуо са Бајазитом: “Ја велим и молим Бога да хришћанима буде помоћник, а ја први нека будем мећу мртвима у овом боју.” И би тако. (1394.).
Друго понижење хришћанске свести било је то што су се српске владарске кћери морале удавати за султане. Византијске и бугарске чиниле су то и пре. Прва је од српског рода попла тим путем млађа кћи Лазарева Оливера, “да би се Христово стадо спасло од вука који га погубљује.”
Уз све то осетила је српска Црква у новом времену и иначе штете. Дотле су српски владари изузимали црквена имања од сваког терета, а после Косова расписују и на црквена имања и турски данак и порез на војску.
За историју српске Цркве и народа најзначајнија је последица Косовске битке исељавање православног живља у јужне крајеве Угарске. Тако су државни губици на југу донекле накнађени тиме, што су доњи крајеви Угарске добили нашу верску и националну ознаку.

Comments are closed.