NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Istorija crkve » PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – II SRPSKA CRKVA

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – II SRPSKA CRKVA

 

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE
SRPSKA CRKVA
 
d) Dužnosti srpske Crkve prema državi i društvu
 
Za povlastice i dobra što ih je naša Crkva u srednjem veku uživala obavljala je ona ove dužnosti prema Bogu, narodu, vladaru i državi:
a) Prva i prirodna dužnost Crkve jeste da u narodu neguje religiju i moral. Za naše stare vladare bila je to i državna dužnost. Jer za njih su zemaljske svrhe države privremene, prolazne, a prave svrhe države su duhovne i nadzemaljske. Za te duhovne svrhe države brinula se Crkva.
b) I naša država u srednjem veku, kao i druge, branila je zemlju od neprijatelja i čuvala je red i mir među podanicima. Prosvetne i kulturne zadaće nije mogla uzeti na sebe. Te zadaće obavljala je Crkva. U ona nemirna vremena mogao se taj posao obavljati samo na mirnim mestima, zaštićenim krstom, – u manastiru i u svešteničkom domu kraj crkve. Sa tih se mesta kulturni uticaj širio u redove vlastele i u narod. Otuda naša narodna kultura ima tako mnogo verskih i moralnih elemenata.
v) Kao vlasnica velikih imanja i propovednica milosrđa uzela je Crkva na sebe i brigu za sirotinju, invalide i siročad. U tadanjim ratnim vremenima bilo ih je vrlo mnogo. Država joj je to naročito stavila u dužnost i nadzirala je da li više sveštenstvo i manastiri tu dužnost ispravno vrše (D. Zak. 28.).
g) Crkve i manastiri bili su dužni da se mole Bogu za život svojih osnivača vladara i ostalih ktitora, a posle smrti za njihove duše („da se njemu poje liturđija, ovog sveta kao i onoga“). U tim molitvama su naši pobožna vladari, vlastela i sav narod imali silan izvor i potstrek za svoj rad.
d) Crkva i pravoslavna vera bile su najjači oslonac državi, poretku u njoj i vladarskoj vlasti. Sveštenici, koji su u crkvenoj organizaciji svikli na veliku pokornost redu i zakonu, davali su i vlasteli i narodu primer kako treba poštovati red u državi.
Blago izdato na zadužbine – nije, dakle, bilo poharčeno.
 
 

 
 

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *