NEVIDLJIVA BORBA – KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE

 

NEVIDLJIVA BORBA
KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE
 
KAKO 3LI DUH UTVRĐUJE GREŠNIKE U ROBOVANJU GREHU
 
Kada zli duh drži koga u grehovnom ropstvu, on se u prvom redu stara da ga sve više i više duhovno zaslepljuje, odgoneći od njega svaku misao koja bi mogla da ga dovede do svesti o njegovom strašnom stanju. Ne samo da odgoni od njega misli koje bi ga privele pokajanju i vratile na put dobra, nego mu nameće zle i razvratne misli, podmeće mu povode za uobičajeni greh i navodi ga da često pada u njega ili u neki još teži. Od toga grešnik biva sve u većoj meri slep. To slepilo, opet, sve više i više ukorenjuje u njemu naviku da greši. Bacan tako od greha većem slepilu i od slepila većim gresima, okreće se grešni čovek kao u nekom vrtlogu i to ide tako kroz čitav život, ako naročita blagodat Božja ne pritekne u pomoć.
Ko se nalazi u tako žalosnom položaju trebalo bi da, čim mu dođe poziv iz tame na svetlost, odmah pristupi pokajanju i da iz dubine srca zavapi Darodavcu svakog dobra: „Pomozi mi, Gospode Bože moj, pomozi mi i ne ostavi me u grehovnoj tami“. Neka to čini bez predaha, ali neka se istovremeno obrati i kome od iskusnih duhovnika koji će mu pomoći savetom kako da se oslobodi od okova grehovnog ropstva. Ako mu je nemoguće da to učini istog časa, neka učini čim mu se ukaže prva prilika, ali zato neka ne prestaje pribegavati Gospodu Isusu i Presvetoj Bogorodici da mu se smiluje i da ga ne liši skore pomoći. Neka zna da u tom neodlaganju i u brzoj gotovosti da se odazove Božjem pozivu leži zalog pobede nad neprijateljem.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *