NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Žitija svetih » OD KOSOVA DO JADOVNA (PUTNI ZAPISI)

OD KOSOVA DO JADOVNA (PUTNI ZAPISI)

 

OD KOSOVA DO JADOVNA (PUTNI ZAPISI)
 

 
Prilog 7.1:
UNIŠTENE, SPALJENE, DEMOLIRANE i OPLJAČKANE CRKVE
(od 15. juna 1999. do 10. maja 2003.g.) Istovremeno, sa progonom pravoslavnog Srpskog naroda uz raznovrsna nasilja i zločine (izbacivanje iz kuća, pljačke, silovanja, kidnapovanja, ubijanja i masakriranja nevinih ljudi), vršeno je, i još uvek se vrši, sistematsko zatiranje duhovnih korena Srpskog naroda pljačkanjem, demoliranjem, paljenjem i rušenjem i Pravoslavnih CRKAVA i MANASTIRA:
 
Uništeni Manastiri:
 
1. Srednjevekovni Manastir Svete Trojice iznad Mušutišta (Suva Reka), 14. vek, crkva freskopisana; opljačkan, demoliran, spaljen i zatim srušen do temelja eksplozivom.
2. Srednjevekovni Manastir Svetog Marka kod Koriše Prizren, iz 1467.G., opljačkan, demoliran, spaljen i potpuno srušen eksplozivom.
3. Srednjevekovni Manastir Sv. Arhanđela Gavrila u selu Binač (Buzovik) kod Vitine, iz 14. veka, sa freskama; najpre opljačkan i spaljen 22/23. juna 1999.G. i zatim dinamitom razoren do temelja, i to prvo konaci a zatim i crkva, tako da su delovi fresaka bili vidni po ruševinama, a onda su propali od nevremena.
4. Manastir Uspenija – Svetog Uroša, Šarenik-Gornja Nerodimlja, 14.vek, obnovljen 1996; miniran i potpuno srušen.
5. Manastir Svetog Arhanđela, Gornja Nerodimlja, 14. vek, sa freskama; obnovljen u 17. veku; zapaljen i miniran, groblje srušeno, ogromni bor cara Dušana iz 1336.G. posečen i spaljen.
6. Manastir Sv.Vrača Kozme i Damjana u Zočištu, iz 14. veka, freskopisan; opljačkan i demoliran, većina konaka spaljena. Kada je u leto 2002.G. Episkop i monaštvo htelo da obnovi Manastir, pa su na praznik Sv. Vrača služili Liturgiju na ruševinama, tada je veća grupa Šiptara u blizini vrištala i kamenjem ih gađala, holandsko-danski KFOR ništa nije preduzimao, a kad su Vladika i monasi otišli, Šiptari su minirali i ostale delove porušenog Manastira.
7. Manastir VAVEDENJA Bogorodice u Dolcu kod Kline, iz 14. veka, obnovljen 1620.g. freskopisan; najpre spaljen i Sv. Presto srušen, zatim miniran i srušen ceo do temelja, delovi fresaka videli se po zidovima i propali su na kiši.
 
Uništene C r k v e:
 
8. Srednjevekovna crkva Uspenija Bogorodice (freskopisana), iz 1315.g, u Mušutištu, spaljena i potom srušena do temelja.
9. Crkva Sv. Đorđa u Rudniku kod Srbice (14. vek, obnovio Patrijarh Makarije 16.v., sa freskama, ima stari vekovni svetosavski dud kao u Pećkoj Patrijaršiji i vrlo stare kamene krstove na groblju), demolirana i paljena unutra, a zatim eksplozivom srušen kameni svod krova i jugoistočni deo oltara (polov. avgusta 1999).
10. Crkva Sv. Nikole (Rajkova) u Prizrenu, zadužbina prizrenskog vlastelina Rajka Kirizlića, čiji se sin Bogdan pominje u pisanim prizrenskim izvorima 1361.i 1368. Crkva j e minirana sa 20 mina od kojih je 5 eksplodiralo i znatno oštetilo crkvu. U avgustu 1999. godinecrkva je sasvim srušena od strane šiptarskih terorista.
11. Crkva Svete Prečiste (Vavedenja Bogorodice) u selu Zočištu kod Orahovca, 15.vek, obnovljena; oskrnavljena i uništena od šiptarskih ekstremista kraj em leta 1999.G.
12. Crkva Sv. Vavedenja u selu Retimlje kod Velike Hoče (Orahovac) safreskama, sagrađena 16011602.g. oskrnavljena i uništena potpuno krajem leta 1999. godine.
13. Crkva Sv. Spasa u selu Opteruša kod Velike Hoče, 14.vek, obnovljena 1925; srušena do temelja.
14. Katedralna crkva Svete Trojice u gradu Đakovici, (podignuta 1998.G. na temeljima spomen-crkve iz 1939.g., srušene 1950), demolirana, unutra paljena i uništen dragoceni mozaik nad ulaznim vratima, i potom potpuno srušena eksplozivom (noću 24/25. jula 1999). Krajem 2003. i poč. 2004. Šiptari očistili o odneli sav materijal od srušene Crkve i tu napravili park (videli očevidci 22. marta 2004).
15. Crkva Sv.Nikole u selu Slovinje kod Lipljana, osnovana u 16.v., obnovljena u 19.v., eksplozivom razrušena do temelja.
16. Crkva Sv. Apostola Petra i Pavla u Suvoj Reci, iz 1938, demolirana i zatim srušena do temelja eksplozivom.
17. Crkva Svete Trojice u selu Petrič kod Peći (iz 1993.g.), srušena dinamitom do temelja, čak i bakar sa kubeta skinut i odnet; stoletni hrast u porti crkve posečen.
18. Crkva Sv. Trojice u selu Velika Reka kod Vučitrna, iz 1997, demolirana, spaljena i neuspelo rušena.
19. Parohijska crkva Sv.Trojice u selu Grmovu, kod Vitine (nova), najpre spaljena, a potom potpuno srušena eksplozivom (25.7.1999).
20. Crkva Sv.Nikole u Kijevu, kod Kline, iz 16. veka (sa freskama), srušena do temelja, i na groblju rušeni krstovi i spomenici.
21. Crkva Sv. Jevanđelista Marka (na temeljima stare crkve Vavedenja) u Klini (Metohija), srušena eksplozivom.
22. Crkva Sv. Petke u selu Dobrčane između Gnjilana i Kosovske Kamenice, spaljena, krov srušen unutra.
23. Crkva Sv. Vasilija Velikog (1863.g.), Gornja Srbica kod Prizrena, spaljena i porušena.
24. Crkva Sv. Petke (novija), selo Zaskok kod Uroševca, minirana i srušena.
25. Crkva Sv.Nikole (stara srednjevekovna, obnov. 1984), selo Gatnje, Uroševac, demolirana pa srušena dinamitom.
26. Crkva Bogorodice (stara, obnovljena 1925), Gornje Nerodimlje, demolirana i srušena.
27. Crkva Pokrova Bogorodice (16. vek, obnovljena), u selu Koriša (Prizren), srušena do temelja, kao i staro crkvište, i groblje uništeno.
28. Crkva Sv. Jeremije u selu Grebnik kod Kline (iz 1923.g.) srušena do temelja i teren poravnat buldožerom.
29. Crkva Sv. Petke iznad sela Binča kod Vitine, obnovljena na vrlo starim temeljima, 1973. Mesto je poznato kao pokloničko narodno saborište. 27. jula 1999.G. crkva je najpre paljena, oskrnavljena a potom i minirana.
30. Crkva Sv. Spasa u Dvoranima kod Mušutišta, Suva Reka, iz 1465.g.; potpuno srušenau leto 1999. godine od Šiptara u prisustvu nemačkog KFOR-a.
31. Crkva Sv. Ilije u Lokvicama kod Prizrena, sazidana na starim temeljima (13.vek) 1866. godine; oskrnavljena i minirana u avgustu 1999. godine.
32. Crkva u Gornjem Zakutu desetak kilometara od Podujeva, iz 14. veka, obnovljena 1990; čuvana od britanskih vojnika KFOR-a, koji su se zatim povukli te je crkva, oko 8.11.1999. god. minirana i srušena od strane Šiptara.
33. Crkva Svetog Nikole (1340.G., obnovljena 1592, sa freskama) – Đurakovac Istok, stara crkva na groblju u Đurakovcu, potpuno srušena do temelja, i srpsko groblje okolo u velikom broju porušeni spomenici.
34. Crkva Sv. Nikole u selu Osojane kod Istoka obnovljena na starim temeljima 1934. godine, krajem leta 1999. godine oskrnavljena i srušena od strane Šiptara.
35. Crkva Sv.Ilije u selu Žegri kod Gnjilana, iz 1931.g., demolirana i zatim sasvim spaljena (krov srušen), a takođe su paljene 2 crkvene zgrade, i na groblju rušeni krstovi i spomenici.
36. Crkva Sv. Ilije u Pomazatinu kod Belaćevca, Kosovo Polje, iz 1937.g. (bila srušena i 1941.g.), paljena i delimično srušena miniranjem u leto 1999.G., pa je čuvao KFOR, a u nedelju 16. jula 2.000.G. noću miniranjem srušena do temelja.
37. Crkva Sv. Arhangela u Mušutištu, 19. vek; krajem juna 1999. godine crkva je spaljena i delimično srušena od šiptarskih terorista nakon dolaska nemačkih snaga KFOR-a.
38. Crkva Sv. Nikole, Donje Nerodimlje, stara, obnovljena 1983; demolirana, paljena i minirana.
39. Crkva Sv. Stefana, Donja Nerodimlja, 14. vek, obnovljena 1996, na groblju, demolirana, paljena i minirana.
40. Crkva Sv.Vasilija Ostroškog, Ljubovo-Istok, 1939.g.; minirana 16. novembra 2002.g.
 
Demolirane, opljačkane i spaljene crkve i manastiri:
 
41. Manastir Devič Sv. Joanikija u Drenici kod Srbice, iz Srednjeg veka, sa freskama, iz 1434.G, demoliran i opljačkan. (Manastir je bio paljen i rušen i 1941.g. od Šiptara). Potpuno spaljen od Šiptara terorista, prilikom opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima Kosova i Metohije, od 17-21. marta 2004.G.; sestre su prisilno evakuisane od francuskog KFOR-a 18. marta 2004., a bila je ostala sestra Anđa, pa su je naknadno izvukli (Francuzi ili Šiptarski KPS?). U crkvi je sve izgorelo i to duže podržavanom vatrom (tako da su je i očevidci zatekli 21. marta predveče, kao i još druge žive vatre u manastiru, što znači da su Šiptari pljačkali Manastir i onda palili postepeno i dodavali na vatru novo gorivo, jer nije bilo šta da tako dugo gori). Grob Svetog Joanikija je razbijen, sve ploče polomljene, i kraj grobnice je dugo gorela vatra. Sveti Presto je u crkvi srušen i kopano je na tri mesta na soleji. Svod ćemer Crkve nije pao, ali je krov sa Crkve odnet, jer ga nema, a nije goreo. Šiptari su danima viđani u Manastiru sa kolima i traktorima kako razvlače ama bukvalno sve, a onda su počeli da seku i vuku manastirsku okolnu šumu.
42. Crkva Vavedenja Bogorodice u Belom Polju kod Peći, iz 16. veka, obnovljena u 1868.g, demolirana i spaljena; groblje oko nje rušeno i zasipano smećem. Ponovo paljena 17-18. marta 2004. prilikom opšteg pogroma Šiptara nad Srbima na Kosmetu, kada su jedva spašeni 30 Srba povratnika u to selo, i onda su im popaljene crkva i parohijski dom gde su većina živeli i sve obnovljene kuće.
43. Katedralna crkva Svetog Uroša u gradu Uroševcu, podignuta 1929.g., demolirana i unutra paljena. (Čuva je američki i grčki KFOR). Ponovo je više puta napadana i skrnavljena (nedavno, u jesen 2003). – U dane 17-18. marta 2004. u vreme opšteg pogroma Šiptara na Srbe na Kosmetu, ponovo je napadnuta s pokušajem paljenja, grčki KFOR je branio i došlo je do vatrene borbe 15 minuta, gde je bilo ranjeno grčkih vojnika, dok nisu došli iz američkog KFOR-a i preuzeli crkvu, a Grci su se povukli u svoju bazu. Sigurno da je tom prilikom crkva naknadno oštećena mecima.
44. Crkva Sv.Proroka Ilije u gradu Vučitrnu, iz 1834.g., opljačkana, demolirana i unutra delom paljena; početkom 2000.g. srušena je unutra u crkvi galerija hora, i spaljena je jedna od dve crkvene zgrade u dvorištu; neki grobovi oko crkve srušeni. – Dana 17-18. marta 2004. u vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima na Kosmetu, opet je paljena i naknadno oštećena.
45. Crkva Sv. Jovana Krstitelja – Samodreža, kod Vučitrna, 14. vek, obnovljena 1932.G.; demolirana, spaljena i pokušano rušenje i kopanje u crkvi i oko temelja.
46. Crkva Sv. Paraskeve u Drsniku kod Peći,14. vek, sa freskama iz 1570.g.; oskrnavljena, demolirana i unutra paljena.
47. Crkva Bogorodičina u selu Naklo kod Peći, iz 1985.g.; demolirana i paljena.
48. Crkva Sv. Apostola, Petrovce kod Kosovske Kamenice, demolirana i spaljena.
49. Crkva Sv. Bogorodice – Svete Petka u selu Podgorce kod Vitine, obnovljena 1996; demolirana i spaljena; a 30. juna 2000.G. srušena do temelja miniranjem od strane Šiptara.
50. Crkva Sv. Jovana Krstitelja u Pećkoj Banji kod Peći, iz 1996, demolirana i unutra paljena.
51. Crkva Sabora Srba Svetitelja u Đurakovcu kod Peći, iz 1997.g., demolirana, zatim 16. novembra 2002. delimično minirana i pored prisustva KFOR-a, koji je zatim na brzinu pokušao sanaciju nastalih rupa i pukotina. Crkveni dom kod hrama spaljen.
52. Crkva Sv. Proroka Ilije u Bistražinu između Prizrena i Đakovice, 14. vek, obnovljena na starim temeljima 1930.g. i tokom Drugog svetskog rata srušena od Šiptara, ponovo obnovljena 1988.g.; sada potpuno demolirana. – Potpuno do temelja srušena verov. u pogromu Šiptara nad Srbima 17-18. marta 2004.g. Očevidci su videli 21.marta 2004. da crkve više nema.
53. Crkva Sv. Dimitrija u Sigi kod Peći, 14. vek, obnovljena 1937. na srednjevekovnim temeljima; demolirana i spaljena.
54. Crkva Svetih Vrača, NovakePrizren, 14. vek, obnovljena 1991.g.; demolirana i paljena, pokušano miniranje, grobovi oko hrama porušeni.
55. Crkva Vavedenja Bogorodice u Velikom Kruševu kod Kline, 14. vek, obnovljena 1980; provaljena i delimično spaljena.
56. Crkva Sv. Nikole u Ljubiždi kod Prizrena, 16. vek, obnovljena 1867; opljačkana i demolirana; parohijski dom spaljen.
57. Crkva Sv.Proroka Ilije u istom selu Ljubiždi kod Prizrena, 16.vek, na groblju, obnovljena 1979; opljačkana, demolirana i unutra paljena i minirana, groblje oko nje rušeno.
58. Katedralna crkva Hrista Spasa u Prištini, 1998.g., najpre pokušano paljenje, a 1.8.1999. u 1 čas po ponoći podmetnut eksploziv na 4 mesta: 2 eksplodirala, a 2 nisu; ponovo napadana (ova crkva je podignuta u Prištini umesto ranijih 12; na temeljima 3 od njih su camije).
59. Crkva Sv.Ilije, Smać-Prizren, 1994; paljena, demolirana i minirana iznutra, ali nisu svi paketi dinamita eksplodirali.
60. Crkva Sv. Ilije, u selu Nekodim kod Uroševca, stara, obnovom 1975.g. proširena; demolirana i paljena. Potpuno srušena u vreme Šiptarskog pogroma nad Srbima 17-18. marta 2004.g.
61. Crkva Sv. Ap. Petra i Pavla u Talinovcu kod Uroševca, 20. vek; demolirana i unutra sva spaljena; groblje oko nje porušeno.
62. Crkva Svete Trojice u selu Babljak kod Uroševca, 1965.g.; demolirana i unutra paljena.
63. Crkva Rođenja Bogorodice, selo Softović Uroševac, 1930.g.; demolirana i spaljena. – Potpuno srušena u vreme Šiptarskog pogroma 17-18. marta 2004.g.
64. Crkva Sv. Ilije u Novom Kačaniku, 1929.G.; spaljena unutra.
65. Crkva Vavedenja (Sv.Knez Lazar) u selu Koš kod Istoka, 1969.G.; vrata razvaljena i unutra sva demolirana.
66. Crkva Sv. Trojice u selu Žitinju, Klokot – Vitina, stara, obnovljena 1980; pokušano paljenje 19.7.1999.g. kroz prozore, koji su oštećeni; naknadno demolirana i oštećena.
67. Crkva Sv. Lazara Četvorodnevnog (Sv. Đorđa) u Belici kod Rudnika (SrbicaIstok), 14. vek; zapaljena.
68. Crkva Sv.Trojice u Donjem Ratišu kod Dečana, stara, obnovljena 1935; uništena od Šiptara 1941, obnovljena 1992.G.; na nju su Šiptari od 1996. do 1998. atakovali sedam puta; sada oštećena i demolirana.
69. Crkva Sv. Ap. Luke u Vitomirici pored Peći, sagrađena 1912; spaljena iznutra i oskrnavljena od Šiptara u avgustu 1999. god.
70. Crkva Sv. Ap. Andreja Prvozvanog (Sv. Ilije) u Podujevu, podignuta na uzvišenju iznad grada 1929.g.; za vreme 2. Svetskog rata Šiptari su srušili kube a crkvu oskrnavili; crkva je obnovljena 1971.g.; krajem juna 1999.G. ponovo oskrnavljena i unutra spaljena od Šiptara. – U vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima 17-18. marta 2004.g. ponovo paljena, a možda i više oštećena.
71. Crkva Sv. Ap. Petra i Pavla u Gornjoj Pakaštici kod Podujeva, poznata kao „Kraljeva crkva“ zadužbina Kralja Milutina (iz 1282.g.); na starim temeljima podignuta nova 1925.g.; sredinom juna 1999. nakon dolaska KFORa demolirana i oskrnavljena, groblje oko nje rušeno.
72. Parakliska pela na srpskom groblju u K. Mitrovici zidana 1939.g. na starom crkvištu; u vreme kad god je srpsko pravoslavno groblje skrnavljeno, oskrnavljena je i ova kapela, a to je bilo više puta. Groblje je jako rušeno u opštem pogromu Šiptara nad Srbima 17-18. marta 2004.G.
73. Crkva Sv. Ap. Petra i Pavla u Istoku, podignuta je 1929.G.; dobrotom Patrijarha Varnave izrađen je ikonostas; početkom jula 1999.g. spaljena je i oskrnavljena od Šiptara.
74. Crkva Sv. Kneza Lazara u Piskotama kod Đakovice, jednokupolni hram sagrađen na srpskom groblju 1991-1994.g.; Šiptari su krajem avgusta 1999.G. uništili krst na kupoli i oskrnavili crkvu i groblje okolo; zatim je crkva miniranjem oštećena, a parohijski dom spaljen.
75. Crkva Sv. Nikole u Popovljanima kod Suve Reke, iz 1626.g. sa divnim freskama, oko crkve je staro srpsko groblje; avgusta1999.g. opljačkana, demolirana, oskrnavljena od Šiptara.
76. Crkva Sv.Nikole u Štimlju, podignuta 1926.G. na temeljima stare, grobljanske crkve; polovinom jula 1999. oskrnavljena i demolirana od Šiptara u blizini britanskog KFOR-a. – Ponovo paljena u dane opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima 17-18. marta 2004.g.
77. Crkva Sv. Arhangela Mihaila u Štimlju, na bregu iznad grada, podignuta 19201922.G., ikonostas je radio poznati slikar Uroš Predić; crkva je temeljno renovirana 1977.G.; zapaljena i oskrnavljena, a freske uništene avgusta 1999. godine. – U vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima ponovo paljena i oštećivana.
78. Crkva Sv. Spasa u Mecićevoj mahali, Mušutište – Prizrenski podgor, 11 km od Suve Reke, iz 19. veka; početkom jula 1999.g. crkva je opljačkana, oskrnavljena i zapaljena.
79. Crkva Sv. Petke, Mušutište – Suva Reka, 19. vek, obnovljena 1973.G.; krajem juna 1999.g. oskrnavljena i zapaljena od Šiptara.
80. Crkva Sv. Ilije, u selu Cernici kod Gnjilana, iz 15. veka, obnovljena 1933.G.; dana 15. januara 2000.g. na oko 70 m od jedinica američkog KFOR-a, rano ujutru oko Z.30 časova, Šiptari su podmetnuli eksploziv, uništili unutrašnjost crkve i oštetili zidove; od eksplozije su i 3 susedne kuće srpske jako oštećene. (Kanađani su potom pomogli obnovu crkve).
81. Crkva Sv.Nikole u selu Banjskoj kod Vučitrna, iz 1346.g.; prethodno je oskrvanljena i demolirana, a oko Sv.Save (27. januara) 2.000.g., minirana u blizini KFOR-a Arapskih emirata.
82. Crkva Sv. Nikole (u narodu: Sv. Petka) na groblju u Mlečanima kod Kline (naspram Kijeva), 14-16. vek; krov i deo oltara Šiptari uništili krajem leta 1999.g.
83. Spomenik i Memorijalni kompleks Kosovskim junacima delo arh. Aleksandra Deroka, podignut 1953. na mestu gde se na Vidovdan 1389.g. zbila Kosovska bitka. Krajem avgusta 1999. godine Spomenik je oskrnavljen i oštećen miniranjem od Šiptarskih zulumćara; zatim su uništavali natpis velikim metalnim „Ko je Srbin i srpskoga roda…“, mada Spomenik čuvaju vojnici KFOR-a.
84. Crkva Sv.Nikole u Mušnikovu, Sredačka župa kod Prizrena, iz 16. veka; minirana od Šiptara 4. septembra 2.000. godine.
85. Crkva Sv. Nikole u Gornjem Livoču kod Gnjilana, iz 20. veka; minirana potpuno od Šiptara 8. februara 2001.G.
86. Crkva Sv.Nikole – Sv.Petke, Grnčar, Vitina, 14. vek; obnovljena 1976.g.
87. Isposnica Manastira Visoki Dečani, 14. vek, oštećena.
88. Crkva Presvete Bogorodice, kraj Manastira Visoki Dečani, 14. vek.
89. Crkva Sv. Kirijakije (Nedelje), Brnjača, Orahovac, 1852. god.
90. Crkva Sv. Jovana (Sv. Nikole), Leočina, Srbica, 14. vek.
91. Isposnica Uljarica, Klina, 14. (obnov. 16) vek.
92. Crkva Sv. Nedelje, Živinjane, Prizren, 16. (obnov. 19) vek.
93. Crkva Sv. Nikole, Opteruša, Orahovac, 14. vek (obnov. 1934. god.).
94. Crkva Sv.Petke, Peć, 14.vek (obnov. 1912. god).
95. Crkva Sv.Kozme i Damjana, Potkaljaja, Prizren, 14. vek (obnov. 19. vek).
96. Rugovska isposnica kod Peći, 1314. vek.
97. Isposnica Sv.Nikole kod Prizrena, 14.vek.
98. Crkva Sv. Arhangela Mihaila, Rakitnica, Podujevo,14.vek.
99. Crkva Sv. Nikole, Sredska, Prizren, 15. vek (obnov. 1875).
100. Crkva Sv.Đorđa, Rečani, Suva Reka, 14.vek.
101. Crkva Sv.Nikole, Sićevo, Klina, 15.vek.
102. Crkva Sv. Apostola Petra i Pavla (man. Petrovica), Dobra Voda kod Kline 1316. vek.
103. Spomenik blagodarnosti srpskim patriotama u Prizrenu, 1930. god.
104. Crkva Sv. Nikole u Čabićima, Klina, 16. vek.
105. Crkva Sv. Kozme i Damjana, Podgrađe, Klina, 16.v.
106. Crkva nepoznatog Svetog, Pustenik, Kačanik, 1011. vek.
107. Crkva Sv.Trojice, Srpski Babuš, Uroševac, 20.v.
108. Crkva Sv. Dimitrija, Sušica, Gračanica, 18. vek (obnov. 20. vek). Nedavno je, na Sv. Dimitrija ili Aranđelovdan 2003.g. ponovo demolirana…
109. Crkva Sv. Jovana Preteče (Mitropolija), Peć, 1982. god. – Potpuno spaljena i srušena, kao i zgrada Mitropolije u gradu Peći u vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima, 17-18. marta 2004.g.
110. Crkva Sv. Nikole u Prištini, iz srednjeg veka, obnovljena 1830.g. sa ikonostasom u duborezu s početka 19.v.; više puta napadana i kamenovana; zadnjih dana i nedelja: 10. maja, 26. juna i 3. i 4. jula 2003.G.; parohijski dom kraj crkve takođe kamenovan, a crkvena kuća ispod crkve spaljena. – U vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima na Kosmetu, 17-18. marta 2004.g. potpuno spaljena i srušena od besne rulje Šiptarskih terorista, takođe i crkveni dom i parohijska zgrada. Sveštenik Miroslav Popadić je spašen time što je u početku sišao u podrum parohijskog doma, a potom su došli ljudi iz Međunarodne policije iz Prištine i izveli ga.
111. BOGORODICA LJEVIŠKA u Prizrenu, prelepi srpskoviznatijski hram iz 1305. godine sa freskama Mihaila i Evtihija Astrape, i sa jednom freskom Bogorodice sa Hristom Kormitežem Prizrena iz 12. veka, spaljena je u opštem Šiptarskom pogromu nad Srbima na Kosmetu, 17-18. marta 2004.G., kada je sve u Prizrenu srpsko spaljeno i uništeno, i Bogorodica Ljeviška razvaljena na ulazu i otvorima na prozirima i kubetima, i unutra polomljen Sveti Presto i paljeno gorivom čvrstim i tečnim; Freska Bogorodice iz 12. veka je u donjem delu sastrugana. Šiptari sada ulaze u crkvu i vrše nuždu, kako su videli očevidci 22. marta 2004. i snimili.
112. SABORNA CRKVA Sv.Georgija u Prizrenu, iz 19. veka, spaljena i porušena od Šiptara u vreme opšteg pogroma nad Srbima 17-18. marta 2004, kada je u Prizrenu sve srpsko spaljeno i uništeno, takođe i Vladičanski Dvor kraj crkve. Sveštenika i nekoliko Srba iz Dvora je prisilno evakuisao nemački KFOR koji je inače čuvao Sabornu crkvu i dvor.
113. Crkva Svetog Georgija Runovca u dvorištu Saborne Crkve u Prizrenu, iz 15. veka, spaljena i srušena za vreme istog pogroma Šiptara nad Srbima 17-18. marta 2004. godine.
114. Crkva HRISTA SPASA na bregu iznad Prizrena u Podkaljaji, iz 14.veka, paljena od Šiptara u vreme opšteg pogroma nad Srbima 17-18. marta 2004.g.
115. Manastir SVETIH ARHANGELA na Bistrici kod Prizrena, u iz 14. veka, odnedavno obnavljan, spaljen potpuno konak i radionica i sve što je bilo obnovljeno, u vreme Šiptarskog pogroma nad Srbima 17-18. marta 2004. Monahe je skoro prisilno evakuisao nemački KFOR, koji je Manastir čuvao.
116. Crkva Uspenija Presvete Bogorodice u Đakovici, sa oba parohijska doma, starim i novim, spaljena je i potpuno uništena u vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima na Kosmetu, 17-18. marta 2004. Nekoliko Srpkinja koje su živele u crkvenim kućana evakuisao je italijanski KFOR.
117. Crkva Svetog Nikole u Kosovu Polju spaljena je iznutra u vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima na Kosmetu, 17-18. marta 2004. godine.
118. Crkva Svete Katerine u Bresju kod Kosova Polja, spaljena je iznutra u vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima na Kosmetu, 17-18. marta 2004.
119. Crkva Svetog Save u Kosovskoj Mitrovici spaljena je i srušena u vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima na Kosmetu, 17-18. marta 2004; takođe i veliki dvospratni Parihijski dom; jedva su evakuisani sveštenici koji su u domu živeli, a evakuisani su i svi preostali Srbi iz južnog dela Kosovske Mitrovice.
120. Crkva u Donjoj Slapašnici kod Kosovske Kamenice, spaljena je u vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima na Kosmetu, 17-18. marta 2004. godine.
121. Crkva u Obiliću spaljena je i demolirana u vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima na Kosmetu, 17-18. marta 2004; oko 150 Srba nasilno su evakuisani iz Obilića u KFOR-ovu bazu kod Prištine.
122. Bogoslovija Sv.Kirila i Metodija u Prizrenu potpuno je spaljena u vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima na Kosmetu, 17-18. marta 2004; nekoliko Srba koji su u njoj živeli evakuisao je nemački KFOR, ali je izgoreo jedna Srbina i jedna Srpkinja.
123. Crkva Sv. Nikole u Prizrenu, preko puta Saborne Crkve, spaljena je i demolirana u vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima na Kosmetu, 17-18. marta 2004.g.
124. Crkva Sv. Pantelejmona u Podkaljaji u Prizrenu spaljena je i demolirana u vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima na Kosmetu, 17-18. marta 2004.
125. Crkva Sv. Nikole – Tutićeva u Prizrenu, iz 14. veka, spaljena je i uništena u vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima na Kosmetu, 17-18. marta 2004.
126. Crkva Svete Nedelje u Prizrenu, 14. vek, spaljena je i uništena u vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima na Kosmetu, 17-18. marta 2004.
127. Crkva Hrista Spasa na bregu iznad Prizrena u vreme opšteg Šiptarskog pogroma nad Srbima na Kosmetu, 17-18. marta 2004. godine.
128. Episkopski Dvoru Prizrenu, iz 19. veka (bio turski han i dat carskoj Rusiji za Konzulat, pa ga konzul Jastrebov poklonio Prizrenskom Episkopu), obnovljen u vreme Ep. Artemija, sačuvavši stari izgled; spaljen i srušen u vreme opšteg Šiptarskog terora nad Srbima po Kosmetu, posebno strašnog u Prizrenu, 1719. marta 2004. Sa njim spaljena i srušena i Saborna Crkve i sve crkve u Prizrenu. +
 
Ostaje nam da se nadamo u Boga Pravde, Istine i Slobode, u Trojičnog Boga jevanđelske ljubavi i krsno-pashalnog vaskrsenja i spasenja, da će nam pomoći u ovom našem golgotskom raspeću. A jedino nam Bog danas može pomoći. Mi pak nikome se nećemo svetiti, nego ćemo sa pravednim Jovom govoriti: „Ako smo dobro primili od ruke Gospodnje, zar nećemo i zlo primiti?“ I još sa desnim pokajanim razbojnikom na Krstu Golgotskom moliti se: „Pomeni nas, Gospode, u Carstvu Tvome!“

Jedan komentar

  1. Da li znate nešto o Nazim begu Mahmudbegoviću iz Peći, Kamber Demi ,Mehmed Zećir agu .

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *