ОД КОСОВА ДО ЈАДОВНА (ПУТНИ ЗАПИСИ)

 

ОД КОСОВА ДО ЈАДОВНА (ПУТНИ ЗАПИСИ)
 

 
УСТАШКА ДОКУМЕНТА О ЛОГОРУ ГОСПИЋ – ЈАДОВНО (УЖИ ИЗБОР)
 
1.
 
Налог Равнатељства за јавни ред и сигурност усташке НДХ oд 8. јула 1941. жупским редарственим равнатељствима о упућивању свих Срба и Jeepeja у концентрациони логор Госпић
 
Равнатељству за јавни ред и сигурност за Независну Државу Хрватску
Број: 8993
Предмет: Смјештање интернираца.
У Загребу, дне 8. српња [јула] 1941.
 
Жупском редарственом равнатељству – свима Редарственом равнатељству у Загребу Предстојничтво Градског редарства – свима
Када интерес јавне сигурности захтијева одстрањење непоћудних особа из њиховог боравишта имаде се све гркоисточњаке (Србе) и Жидове (и који су прешли на католичку вјеру послије 10. травња 1941.) слати у Госпић на диспозицију Жупског редарственог Равнатељства, у Госпићу, а никога више у концентрациони логор ” Даница” у Копривници.
Католике и Муслимане нема се слати у Госпић.
 
За дом спремни!
 
По налогу равнатеља
Помоћник Обертински, в. р.
М. П.
 
2.
 
Телефонски налог Усташког редарства Загреб од 19. јула 1941. Великој жупи Хум у Мостару да се Срби интелектуалци свакодневно упућују у групама од 20 до 30 у концентрациони логор Госпић
 
Телефонски налог!
 
Имаде се постепено сваког дана почети са упућивањем у концентрациони логор у Госпић Србе, финанцијално и интелектуално јачих у групицама од 203-0 људи и то из такозв. села заселака са православним житељством. Имаде се поступати тактично и пристојно.
 
Загреб 19 српња 1941.
 
Замјеник Усташког редарства
Др
 
(Антун Милетић, Концентрациони логор Јасеновац,
Документа, књ. I, бр. 3 и 5).
 
3.
 
Допис предстојништва градског редарства у Сиску од 26. јула 1941. Равнатељству концентрационог логора Госпић о упућивању 47 Срба у тај логор
 
Предстојништво градског редарства у Сиску Пов. број 45/41.
Предмет: Срби упућивање на присилан рад – Концентрациони логор, Госпић. – Сисак, дне 26. српња [јула] 1941.
Равнатељству концентрационог логора Госпић
Наслову се препраћују у предмету наведених 47 Срба упућених како се из приложених четрдесет и седам одлука види на основу отворенога налога Усташког Редарства у Загребу.
Моли се посебним списком потврдити примитак овога списа од четрдесет и седам, лица чије се одлуке прилажу.
Предстојник редарства (Потпис нечитак)
Потврђује се примитак списа, те одлуке о упућивању 47 особа као и примитак свих особа и то:
 
Алексић Светозар,
Бобсић Милан,
Ђукић Владимир,
Бадрић Гојко,
Батало Милић,
Цветичанин Мирко,
Чакара Никола,
Чулибрк Бранко,
Кесић Душан,
Јовановић Ђуро,
Јовановић Симо,
Голић Адам,
Кукић Драган,
Кузмановић Љубан,
Дивун Станко,
Лукић Борислав,
Мандић Јово,
Мартић Митар,
Миљковић Дмитар,
Петровић Анђелко,
Радичић Радослав,
Репац Никола,
Сарапа Ђуро,
Стрижак Бранко,
Сважић-Марковић Драгутин,
Миљковић Миле,
Шапоња Јанко,
Шорман Стево,
Шпица Милан,
Тепшић Перо,
Теслић Никола,
Теслић Милорад,
Вуковић Петар,
Бањац Алекса,
Лузић Петар,
Стјепанчевић Миле,
Рајновић Илија,
Ђукић Стеван,
Ђукић Гојко,
Кукољ Милан,
Вуковић Рад,
Станболија Марко,
Пешут Мане,
Орешчанин Миле,
Станоић Перо,
 
У Госпићу дне српња (јула) 1941.
 
Примио:
 
(Антун Милетић, Концентрациони логор Јасеновац, Документа, књ. I, бр. 9).
 
4.
 
Извештај Групе краљевских карабињера из Задра од 28. јула 1941. Краљевском гувернатору Далмације дa се у концентрационом логору Госпић налази 5.000 Срба
Територијална легија кр. карабињера у Анкони – чета Задар
Н 1/53 прот. Пов.
Задар, 28. јула 1941 – XIX
 
Предмет: Вести с оне стране
границе Кр. гувернатору Далмациј е – Кабинет Задар
 
Према обавјештењима датим карабињерима у Кистању од веродостојних лица, репресалије против православних Срба изгледа да су постале још крвавије након одласка талијанских трупа из Грачаца.
По прилици 200 метара од куће неког Марчетић Ђорђа, трговца, постоји рупа у којој изгледа да су лешеви мушке и женске дјеце, неколико десетина метара даље извирују ноге и руке закопаних лешева.
Увијек према обавјештењима, дана 16. о. м. Усташе-Муслимани изгледа да су запалили село Граб у опћини Грачац и бодежом убили двије жене на улици.
Дана 21. о. м. изгледа да су усташе у Грачацу убили банковног директора Милана Шпирановића одрубивши му главу и бацивши је кроз прозор.
Дознаје се из веродостојног извора да је у Смиљану код Госпића подигнут концентрациони логор гдје се налази око 5000 православних Срба. Тврди се да су услови живота тако рђави да несумњиво проузрокују полагано смрт онима који се ту налазе.
(М.П.)
 
Капетан, Командант чете Umberto Buonassist, s. r.
 
(Антун Милетић, Концентрациони логор Јасеновац, Документа, књ. I, бр. 10).
 
5.
 
Телеграм Велике жупе Дубрава Дубровник од 5. августа 1941. опуномоћенику Анте Павелића у Мостару генералу Владимиру Лакси да је усташки повереник за Босну и Херцеговину Јуре Францетић упутио 145 људи, жена и деце у концентрациони логор Госпић.
 
Државни телеграм …. Време предаје 5/8. у 10,32 ч.
Време отправљања 5. у 10,57 ч.
Посебном опуномоћенику Поглавника госп. подмаршалу Лакси.
 
М о с т ар
 
Молимо Вас да примите до знања овај брзојав котарске области Љубиње стоп Савезно наредби тај број В.З.Д.
1/41 извјештавамо да је по наредби усташког повјереника за Босну и Херцеговину госп. Францетића тајни број 378 од 31. српња ове године ухићено 235 лица православних стоп Од тог досад упућено у логориште Госпић 145 лица а остало је још ухићен 90 стоп Међу ухићеним лицима било је 80 по сто жена и дјеце а тако исто и међу овим који су остал и морало се ј е исељавати и жене и дјеца јер су старјешине биле ухићене а за њих се тко није имао старати стоп. Молим налог шта да радим са осталим ухићеним лицимастоп. Тајни број 74/41. котарски предстојник.
 
Бр. Пр. 931/41.
Дубровник, 5. VIII1941. М. П. Велика Жупа Дубрава
(Антон Милетић, Концентрациони логор Јасеновац, Документа, књ. I, бр. 14).
 
6.
Обавештење Редарственог равнатељспша д Сарајеву од 2. августа 1941. Великој жупи Врхбосна у Сарајеву о упућивању 14 лицау концентрациони логор у Госпићу према приложеном списку
Редарствено равнатељство у Сарајеву
През. број: 1065/41.
Сарајево дне 2. коловоза [августа] 1941.г. Интернација 14 лица
Са 1 пописом
Великој жупи Врхбосна
С а р а ј е в о
 
Част ми је доставити Вам попис лица, која су одређена да са петим транспортом оду у Госпић у интернацију.
 
М.П.
Замјеник Редарственог Равнатеља:
(Потпис нечитак)
 
V. ТРАНСПОРТ.
 
1. Капус Јосиф, 43 године, трговац, Жидов
2. Вукадин Марко, 58, тежак, четниковање
3. Ћосовић Неђо, 33, тежак, четниковање
4. Ћосовић Дамјан, 34, тежак, четниковање
5. Гранић Војислав, 45, кахвеџија, четниковање
6. Пикула Никола, 35, трговац, четниковање,
7. Пикула Ђорђе, 50, гостионичар, четниковање,
8. Продановић Петар, 64, пензионер, четниковање
9. Ђурковић Симо, 35, инжењер, комуниста
10. Грујић Илија, 38, гостионичар, четниковање
11. Јегдић Драго, 30, тежак, четниковање,
12. Бернер Јосип, 53, фотограф, Жидов,
13. Клајн Леон, 37,, трг. Заст. Жидов
 
Сарајево дне 2. коловоза 1941. г.
 
Замјеник Редарственог Равнатеља:
 
(Потпис нечитак)
(Антун Милетић, Концентрациони логор Јасеновац, Документа, књ III, бр. 9).
 
7.
 
Извод из Извештаја заповедништва 1. хрватске оружничке пуковније од 22. августа 1941. Равнатељству за јавни ред и сигурност НДХ о догађајима везаним за концентрациони логор у Госпићу
 
Заповједништво 1. хрватске оружничке пуковније
Тај. Број 533/Ј.С.
 
Извјешће о четничко-комунистичкој акцији на подручју крила Госпић.
 
Равнатељству за јавни ред и сигурност Независне Државе Хрватске
Загреб Ђорђићева 4
Загреб, коловоза [августа] 1941.
 
Савезно са извјешћем ове пуковније Тај. Број 517/ Ј.С. од 19. овог мјесеца достављам накнадно приспјело извјешће крилног оружничког заповједништва Тај. Број 169 од 20. коловоза 1941. у слиједећем:
… Оружничка постаја Госпић извјестила је: Према заповједи котарског предстојника из Госпића, упућена је једна оружничка опходња са 5 радника у Дивосело, ради покапања људских и животињских лешева поубијаних од стране “Дивљих усташа” и четника.
Дне 18. овог мјесеца око 6 сати послије подне на ову опходњу и раднике испаљено је 7 пушчаних набоја без посљедица. Оружници нису пуцали. Утврђено је, да су “Дивље усташе” Петар Милковић из Перушића, котар исти и Стипан Штимац из Личког Новог, котар Госпић, пазећи на рад жеталица, у једној празној кући нашли једну слику већег формата и једно огледало, па то поставили у правцу цркве и у то гађали, а да нису видјели у близини оружничку опходњу са радницима, а затим су пуцали и на једног пса. Ова опходња са радницима је у току 18. и 19. мј. пронашла леш једног дјетета, тројице старих људи и двију жена, те више лешева од паса и других домаћих животиња.
Дана 19. ов. мј. од 3 до 6 сати на 36 теретних самовоза одвежени су четници из сабирног логора из Госпића на овдашњу жељезничку постају, гдје су утоварени у вагоне и одвежени у правцу Загреба. Точно одредиште се није могло утврдити.
Дне 19. ов. мјесеца, на основу добивене заповједи сви чланови усташке организације покупили су сву своју опрему и са оружјем отпутовали у Загреб, на више жељезничких влакова.
… У току 19. ов. мј. међу становништвом у Госпићу се поговарало, да су талијанске власти тражиле окупацију цијелог подручја Лике до закључно линије Карловац-Бихаћ-Книн. Услед овога поговарања, те чињенице да су усташке формације одлазиле у Загреб, настала је у Госпићу паника у толикој мери, да је Хрватски живаљ почео да бјежи у правцу Загреба користећи влакове и самовозе. Неки су и успјели отићи док није ово запажено, па је затим од стране котарске области обустављено даљње издавање пропусница, а неким особама су већ издате пропуснице на овдашњој жељ. постаји одузете и уједно је предстојнику жељезничке постаје у Госпићу заповједено, да никоме не смије издати карте за путовање, ако не покаже пропусницу. Паника је још трајала и даље у извјесној мјери, но кулминација је прошла.
… Дне 20. коловоза т.г. у току ноћи одпремљено је из сабирног логора из Госпића око 2.000 жидова влаком у правцу Загреба, а ноћас тј. од 20. на 21. ов. мј. бити ће одпремљена слиједећа партија, такођер, жидова.
Дне 20. ов. мј. у близини жељезничке постаје Госпић, опходња овдашње постаје нашла је на путу без тјераоца 8 колских запрега са коњима, а које су оставили усташе из околних мјеста, који су влаком отпутовали у Загреб. Пронађени коњи и кола су предани Повјереништву за понову у Госпићу док се не пронађу власници истих.
… Данас у 18. сати био сам позван од заповједника 2. талијанске пјешачке пуковније са сједиштем у Госпићу, пуковника г. Соду, који ме је извјестио, да он има информације, да би ноћас тј. од 20. на 21. ов. мј. четници требали напасти влак, са којим четници и комунисти (Уствари комунисти и жидови), одлазе из сабирног логора из Госпића, па је исти са мном у договору предузео осигурање жељезничке пруге Госпић-Врховине – до границе њиховог подручја, а на подручју овог крила.
Оружничка постаја Новаља је извјестила, да се тамо преносе гласови о наводној окупацији отока Пага по италијанској војсци, те да међу народом влада паника, издао сам заповјед, да се ове алармантне вијести сузбију и под сваку цијену одржи ред и мир!
Доставља се предње на знање:
Достављено:
 
Равнатељству за јавни ред и сигурност
Независне Државе Хрватске
и Врховном оружничком заповједништву.
 
Равнатељство за јавни ред и сигурност за Независну Државу Хрватску
у Загребу Прс, Број 2652
дне 25/VIII 1941. прилога
 
Заповједник, пуковник:
 
(потпис нечитак)
Унешено, у извјештај 11Х 41.
а/а
36, 1ГХ 41.
(Параф нечитак)
 
(Антун Милетић,
Концентрациони логор Јасеновац, Документа, књ. III, бр. 17).

One Comment

  1. Да ли знате нешто о Назим бегу Махмудбеговићу из Пећи, Камбер Деми ,Мехмед Зећир агу .